Viimati ajakohastatud: 13/06/2022

Majanduslikult mitteaktiivsed ELi kodanikud

ELi kodanikuna on teil õigus kolida kuni kolmeks kuuks teise ELi riiki tingimusel, et teil on kehtiv isikutunnistus või pass. Kui soovite asuda elama teise ELi riiki, kuid teil ei ole kavas seal tööle või õppima hakata, peate tõendama, et teil on:

Riigis viibimisest teatamine ja elukoha registreerimine

Esimese kolme kuu jooksul, mil viibite oma uues elukohariigis, ei pea te ELi kodanikuna taotlema dokumenti, mis kinnitaks teie õigust asjaomases riigis elada. Mõned riigid nõuavad siiski, et teataksite saabudes oma riigis viibimisest.

Kui teie uues elukohariigis viibimisest on möödunud kolm kuud, võidakse teilt nõuda teie elukoha registreerimist asjaomases ametiasutuses (sageli on selleks linnavalitsus või kohalik politseijaoskond), et teile väljastataks elukoha registreerimise tõend.

Selleks vajate kehtivat isikutunnistust või passi ning:

Kas saab nõuda, et lahkuksite riigist, või teid riigist välja saata?

Võite teises ELi riigis elada nii kaua, kui täidate riigis elamise tingimusi. Kui te seda ei tee, võivad riigi ametiasutused nõuda teie riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib uus elukohariik teid avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et kujutate endast tõelist, vahetut ja piisavalt tõsist ohtu, mis kahjustab mõnd ühiskonna põhihuvi.

Väljasaatmise otsus või riigist lahkumise nõue tuleb teile esitada kirjalikult. Selles peavad olema märgitud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasikaebamise kord ja tähtaeg.

Alaline elamisluba

Kui olete teises ELi riigis seaduslikult elanud viis aastat järjest, täites seal elamise tingimusi, on teil automaatselt õigus saada alaline elamisluba. See tähendab, et võite riigis viibida nii kaua kui soovite, teil on õigus selle riigi kodanikega samaväärsele kohtlemisele ning te olete riigist välja saatmise eest paremini kaitstud. Võite taotleda dokumenti, mis tõendab teie õigust riigis alaliselt elada.

Teie elamisperioodi pidevust ei mõjuta:

Võite kaotada õiguse riigis alaliselt elada, kui elate väljaspool riiki kauem kui kaks järjestikust aastat.

Kui te pole majanduslikult aktiivne, kuid ühinete pereliikmega, kes on teises ELi riigis seaduslikult elav ELi kodanik, võite seal elada tema ülalpeetavana.

Vt ka:

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: