Viimati ajakohastatud: 07/11/2022

Hinnad ja maksed

Kui olete ELis toodet või teenust ostmas, on teil õigus saada teavet selle koguhinna, sh kõigi maksude ja lisatasude kohta.

Veebiostude puhul peaksite näiteks nupul klõpsates selgelt kinnitama, et mõistate tellimuse esitamisega kaasnevat kohustust maksta.

Hoiatus

Kui soovite teha veebis makset summas, mis ületab 30 eurot, siis peate kasutama vähemalt kahte autentimiselementi, nagu:

  • mõni seade (nt teie mobiiltelefon või kaardilugeja) JA ainult teile teadaolev teave (nt PIN-kood või salasõna);
  • mõni seade (nt teie mobiiltelefon või kaardilugeja) JA mõni teie füüsilistest tunnustest (nt sõrmejälg);
  • ainult teile teadaolev teave (nt PIN-kood või salasõna) JA mõni teie füüsilistest tunnustest (nt sõrmejälg).

See muudab teie maksed ohutumaks ja turvalisemaks.

Lisatasud: pangakaartide kasutamise tasu

ELis tegutsevad kauplejad ei tohi teilt nõuda lisatasu krediit- või deebetkaardi kasutamise eest. Selle reegli ainsad erandid on American Express / Diners Club ning ametialaseks kasutamiseks mõeldud krediitkaardid, mille puhul esitatakse arve teie tööandjale. Kui kasutate neid kaarte, siis võidakse teilt siiski nõuda lisatasu, kuid see ei või olla suurem kui kaupleja enda kulud seoses teie makse töötlemisega.

Palun pange tähele, et kui maksate muudes ELi vääringutes kui euro, võib maksekaardi väljastaja teilt siiski nõuda vääringu konverteerimise tasu, kui kasutate kaarti mõnes teises ELi riigis.

„Tasuta“ internetipõhised teenused

Tasuta internetipõhised teenused ei ole päris tasuta – väärtuslikud on teie isikuandmed – seetõttu tasuta veebiteenused ja rakendused neid koguvadki. ELi eeskirjade kohaselt on teil õigus teada, kuidas teie isikuandmeid säilitatakse ja kasutatakse. Samuti peaksite teadma lepingu üksikasju, nagu „tasuta“ teenuse liik, lepingu kestus, teave taganemisõiguse ja lepingu lõpetamise tingimuste kohta.

ELi eeskirjade kohaselt on teil sõnaselge õigus saada lepingueelset teavet ja 14-päevane taganemisõigus. Hõlmatud on ka olukorrad, kus te ei maksnud hinda või tasu, kuid edastasite kauplejale isikuandmed, mis ei ole teenuse osutamiseks otseselt vajalikud (nt nõusolek käitumisandmete kogumiseks reklaami eesmärgil).

Need tarbijakaitseõigused lisanduvad isikuandmete kaitse eeskirjadele, millega reguleeritakse tarbijate isikuandmete kogumist ja kasutamist.

Näide

Ärge andke rohkem andmeid, kui vaja

Daniel Prantsusmaalt püüdis leida veebipõhist vahendit, millega muuta oma PDF-failid redigeeritavateks dokumentideks. Ta leidis näiliselt usaldusväärse rakenduse, kuid dokumentide muutmise lõpuleviimiseks paluti tal teenus tellida, andes oma e-posti aadressi ja erinevaid isikuandmeid. Kuna ei olnud selge, mida tellimus hõlmab, otsustas Daniel sellest loobuda.

Tarbijana on teil õigus saada selget ja arusaadavat lepingueelset teavet teenuse kohta ning õigus taganeda 14 päeva jooksul mis tahes teenusest ilma igasuguse põhjenduse ja kuludeta.

Tasud lisateenuste eest

Kauplejal peab teilt lisateenuste (nt kiire kohaletoimetamine, kinkepakend või reisikindlustus) eest tasu nõudmiseks olema teie nõusolek.

Kauplejal ei ole lubatud nõuda selliste teenuste eest lisatasu, v.a juhul, kui olete selgesõnaliselt need valinud. Eelmärgistatud kastikesed kaupleja veebisaidil ei tähenda, et olete oma nõusoleku andnud, ning teil on õigus sellisel moel teilt saadud maksed tagasi nõuda.

Näide

Kauplejad peavad teile koguhinna (mis sisaldab tasusid ja makse) teatama enne maksmist

Ewa Poolast ostis mõned raamatud veebikauplejalt, kuid tema krediitkaardilt võeti suurem summa, kui ostu hetkel kaupleja veebisaidil esitatud lõplik summa. Ewa sai aru, et kaupleja lisas kohaletoimetamistasu alles pärast seda, kui ta oli makse teinud.

Kuna ELi eeskirjad kohustavad kauplejaid esitama õiget ja täielikku teavet hinna kohta enne, kui klient sooritab ostu internetis, teavitas Ewa sellest nii asjaomast ettevõtjat kui ka Poola ametiasutusi. Pärast ametiasutuste sekkumist maksti talle hinnavahe tagasi.

Muus vääringus maksmine – konverteerimistasu

Kui ostate toote või teenuse, mille hind on muus vääringus, maksate rohkem kui ainult ostuhind. Samamoodi maksate sularaha väljavõtmisel pangaautomaadist muus vääringus rohkem kui ainult raha väljavõtmise summa. Lisakulud võivad hõlmata järgmist:

Ostes midagi otse kaupleja käest või interneti teel, võidakse teile pakkuda võimalust valida, kas maksta kohalikus vääringus või oma koduriigi vääringus. Kui maksate kohalikus vääringus, peate ootama oma kontoväljavõtet või krediitkaardi arvet, et näha, kui palju maksis tehing teie koduriigi vääringus. See on sageli kõige odavam võimalus. Kui maksate oma koduriigi vääringus, siis näete täpset summat kohe. Lisatasud muudavad selle võimaluse sageli kallimaks.

Kui kaupleja või veebisait pakub teile võimalust maksta oma koduriigi vääringus, peab ta teile täpselt teatama, kui suurt lisatasu sellisel juhul nõutakse. See kulu tuleb väljendada Euroopa Keskpanga (EKP) avaldatud viimase vahetuskursi juurdehindlusprotsendina.

Näide. Saate hotellis valida, kas maksta oma viibimise eest kohalikus vääringus või oma koduriigi vääringus. Kui valite oma koduriigi vääringu, peaks hotell konverteerima arve summa, kasutades EKP kurssi, ja teatama teile lisatava juurdehindlusprotsendi.

Ka teie panga või maksekaardi väljastaja veebisaidil peab olema esitatud teave seda liiki tasude kohta. Igal juhul on teil alati õigus öelda „ei“ ja teha makse kohalikus vääringus.

Hinnadiskrimineerimine

Kui ostate ELis kaupu või teenuseid, siis ei tohi teilt kui ELi kodanikult või elanikult nõuda teie kodakondsuse või elukohariigi alusel kõrgemat hinda.

Kui ostate ELis internetist tooteid, siis võivad nende hinnad erineda nii riigiti kui ka sama veebisaidi eri versioonides, näiteks kohaletoimetamiskuludes esinevate erinevuste tõttu. Kui ostate aga internetist tooteid piiriülese kohaletoimetamiseta (nt kui ostate veebist midagi, millele teil on kavas kaupleja juurde või kauplusesse ise järele minna), siis peaksid teie jaoks kehtima samad hinnad ja eripakkumised, nagu asjaomases ELi riigis elavatele ostjatele. Teilt ei tohi nõuda suuremat tasu ega seada millegi ostmisele takistusi lihtsalt sellepärast, et elate teises riigis.

Samad eeskirjad kehtivad ka juhul, kui ostate teenuseid, mida osutatakse kaupleja ruumides. Näiteks kui ostate lõbustuspargi pileti, broneerite hotellitoa, rendite auto või ostate elektrooniliselt tarnitavaid teenuseid (nt pilveteenused või veebisaidi hostimine), peavad teie jaoks kehtima samad hinnad, nagu kohalikele ostjatele.

Hoiatus

Autoriõigusega kaitstud meediavormide, nagu filmide, e-raamatute ja muusika suhtes kehtivad eri riikides sageli erinevad litsentsilepingud. Seetõttu ei pruugi teil kõigis ELi riikides olla alati juurdepääs samadele toodetele sama hinnaga.

Näide

Teilt ei tohi teie elukohariigi alusel nõuda kõrgemat hinda

Taanist pärit Hilda soovis suvepuhkuse ajal Hispaanias autot rentida. Ta valis Hispaania autorendifirma veebilehel sobiva auto välja. Kui ta sisestas broneeringu kinnitamiseks oma aadressi, märkas ta, et autorendi kogusumma oli 140 euro võrra suurenenud.

Hilda võttis ühendust kohaliku Euroopa tarbijakeskusega, et sellise hinnadiskrimineerimise kohta kaebus esitada. Nad aitasid tal esitada ametliku kaebuse, pöörates tähelepanu autorendifirma veebilehel olevale diskrimineerivale hinnapoliitikale. Kuna autorendifirma ei järginud ELi eeskirju, võib pädev riiklik asutus seda trahvida.

Sõidupiletite hinnareeglid

Hinnakujundust käsitlevad ELi eeskirjad kehtivad ka siis, kui ostate sõidupileteid (näiteks lennu- või rongipiletit) kas interneti teel või kohapeal. See tähendab seda, et pileteid ostes peab hind sisaldama kõiki tasusid ja makse. Need peavad sisalduma koguhinnas juba broneerimisprotsessi alguses. See lihtsustab teil hindade võrdlemist teiste reisipakkujate omadega.

Mis tahes valikulised lisateenused (nagu reisikindlustus) peavad olema selgelt märgistatud ning neid võib pakkuda üksnes kui vabatahtlikkuse alusel valitavaid teenuseid.

Kui avastate veebis lennupileti hindade puhul ebaselge hinnakujunduse, siis andke sellest teada oma ELis asuva elukohariigi riiklikele ametiasutustele en .

Veebisaidil toimuv automaatne ümbersuunamine

Kui kaupleja veebisaidist on olemas mitu erinevat versiooni, siis ei tohi teid automaatselt teisele versioonile ümber suunata, kui te ei ole selleks oma nõusolekut andnud. Kui elate näiteks Prantsusmaal ja soovite minna otse .be (Belgia) veebisaidile, võib kaupleja teha teile ettepaneku valida hoopis veebisaidi .fr versioon. Kui te sellele ümbersuunamisele oma selgesõnalist nõusolekut ei anna, siis peaks teil olema juurdepääs algselt valitud veebisaidi .be versioonile.

Samuti peaks teil olema võimalus oma valikut igal ajal muuta, kasutades näiteks riigi valiku kastis olevaid variante. See võimaldab teil näha nende toodete ja teenuste hindu ja sooduspakkumisi, mida kaupleja pakub teistes riikides. Siiski tasub alati kontrollida kaupleja tingimusi, et olla kursis kohaletoimetamisvõimaluste ja -tasudega teie riigis.

Vaata ka

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: