Viimati ajakohastatud : 06/07/2018

Hinnad ja maksed

Kui olete ELis toodet või teenust ostmas, on teil õigus saada teavet selle koguhinna , sh kõigi maksude ja lisatasude kohta.

Veebiostude puhul peaksite näiteks nupul klõpsates selgesõnaliselt kinnitama, et mõistate tellimuse esitamisega kaasnevat kohustust maksta.

Lisatasud: pangakaartide kasutamise tasu

ELis tegutsevad kaupmehed ei tohi teilt nõuda lisatasu krediit- või deebetkaardi kasutamise eest. Selle reegli ainsad erandid on American Express/Diners Club ning ametialaseks kasutamiseks mõeldud krediitkaardid, mille puhul esitatakse arve teie tööandjale. Kui kasutate neid kaarte, siis võidakse teilt siiski nõuda lisatasu, kuid see ei või olla suurem kui kaupmehe enda kulud seoses teie makse töötlemisega.

Palun pange tähele, et kui te maksate muudes ELi vääringutes kui euro, võib maksekaardi väljastaja teilt siiski nõuda vääringu konverteerimise tasu, kui kasutate kaarti mõnes teises ELi liikmesriigis.

Tasud lisateenuste eest

Kaupmehel peab teilt lisateenuste (nt kiire kohaletoimetamine, kinkepakend või reisikindlustus) eest tasu nõudmiseks olema teie nõusolek.

Kaupmehel ei ole lubatud nõuda selliste teenuste eest lisatasu, v.a juhul, kui te olete selgesõnaliselt nende kasuks otsustanud. Eelmärgistatud kastikesed kaupmehe veebisaidil ei tähenda, et olete oma nõusoleku andnud, ning teil on õigus sellisel moel teilt saadud maksed tagasi nõuda.

Näide

Kaupmehed peavad teile koguhinna (mis sisaldab tasusid ja makse) teatama enne maksmist

Ewa Poolast ostis mõned raamatud internetikaupmehelt, kuid tema krediitkaardilt võeti suurem summa, kui ostu hetkel kaupmehe veebisaidil esitatud lõplik summa. Ewa sai aru, et kaupmees lisas kohaletoimetamistasu alles pärast seda, kui ta oli makse teinud.

Kuna ELi eeskirjad kohustavad kaupmehi esitama õiget ja täielikku teavet hinna kohta enne, kui klient sooritab ostu internetis, teavitas Ewa sellest nii asjaomast ettevõtjat kui ka Poola ametiasutusi. Pärast ametiasutuste sekkumist maksti talle hinnavahe tagasi.

Hinnadiskrimineerimine

Kui ostate kaupu või teenuseid, siis ei tohi teilt ELi kodanikuna nõuda teie kodakondsuse või elukohariigi alusel kõrgemat hinda. Mõned hinnaerinevused võivad olla põhjendatud, kui need põhinevad objektiivsetel kriteeriumidel, mitte kodakondsusel.

Näide

Mõnikord võivad erinevused hindades olla põhjendatud

Madalmaadest pärit Bart külastas oma sõpra Saksamaal ja läks ujulasse. Temalt küsiti kõrgemat hinda kui kohalikelt elanikelt ning ta tahtis teada, kas tegemist on ebaseadusliku hinnadiskrimineerimisega.

Käesoleval juhul on hinnaerinevus põhjendatud. Kuna ujulat haldab kohalik asutus ning seda rahastatakse kohalike maksumaksjate vahenditest, on kohalikud elanikud panustanud ujula haldamisse ning saavad seetõttu odavamalt ujula teenuseid kasutada.

Näide

Teilt ei tohi teie elukohariigi alusel nõuda kõrgemat hinda

Taanist pärit Hilda soovis suvepuhkuse ajal Hispaanias autot rentida. Ta valis Hispaania autorendifirma veebilehel sobiva auto välja. Kui ta sisestas broneeringu kinnitamiseks oma aadressi, märkas ta, et autorendi kogusumma oli 140 euro võrra suurenenud.

Hilda võttis ühendust kohaliku Euroopa tarbijakeskusega, et sellise hinnadiskrimineerimise kohta kaebus esitada. Euroopa tarbijakeskus nõudis, et autorendifirma viiks oma veebisaidi ELi õigusnormidega vastavusse.

Sõidupiletite hinnareeglid

Hinnakujundust käsitlevad ELi eeskirjad kehtivad ka siis, kui ostate sõidupileteid (näiteks lennu- või rongipiletit) kas interneti teel või kohapeal. See tähendab seda, et pileteid ostes peab hind sisaldama kõiki tasusid ja makse. Need peavad sisalduma koguhinnas juba broneerimisprotsessi alguses. See lihtsustab teil hindade võrdlemist teiste reisipakkujate omadega. 

Mis tahes valikulised lisateenused (nagu reisikindlustus) peavad olema selgelt märgistatud ning neid võib pakkuda üksnes vabatahtlikkuse alusel.

Kui avastate veebis lennupileti hindade puhul ebaselge hinnakujunduse, siis andke sellest teada oma ELis asuva elukohariigi riiklikele ametiasutustele .

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige abi või nõu oma riigi Euroopa tarbijakeskuselten

Jaga lehekülge: