Viimati ajakohastatud: 24/01/2019

Hinnad ja maksed

Kui olete ELis toodet või teenust ostmas, on teil õigus saada teavet selle koguhinna , sh kõigi maksude ja lisatasude kohta.

Veebiostude puhul peaksite näiteks nupul klõpsates selgesõnaliselt kinnitama, et mõistate tellimuse esitamisega kaasnevat kohustust maksta.

Lisatasud: pangakaartide kasutamise tasu

ELis tegutsevad kaupmehed ei tohi teilt nõuda lisatasu krediit- või deebetkaardi kasutamise eest. Selle reegli ainsad erandid on American Express/Diners Club ning ametialaseks kasutamiseks mõeldud krediitkaardid, mille puhul esitatakse arve teie tööandjale. Kui kasutate neid kaarte, siis võidakse teilt siiski nõuda lisatasu, kuid see ei või olla suurem kui kaupmehe enda kulud seoses teie makse töötlemisega.

Palun pange tähele, et kui te maksate muudes ELi vääringutes kui euro, võib maksekaardi väljastaja teilt siiski nõuda vääringu konverteerimise tasu, kui kasutate kaarti mõnes teises ELi liikmesriigis.

Tasud lisateenuste eest

Kaupmehel peab teilt lisateenuste (nt kiire kohaletoimetamine, kinkepakend või reisikindlustus) eest tasu nõudmiseks olema teie nõusolek.

Kaupmehel ei ole lubatud nõuda selliste teenuste eest lisatasu, v.a juhul, kui olete selgesõnaliselt need valinud. Eelmärgistatud kastikesed kaupmehe veebisaidil ei tähenda, et olete oma nõusoleku andnud, ning teil on õigus sellisel moel teilt saadud maksed tagasi nõuda.

Näide

Kaupmehed peavad teile koguhinna (mis sisaldab tasusid ja makse) teatama enne maksmist

Ewa Poolast ostis mõned raamatud internetikaupmehelt, kuid tema krediitkaardilt võeti suurem summa, kui ostu hetkel kaupmehe veebisaidil esitatud lõplik summa. Ewa sai aru, et kaupmees lisas kohaletoimetamistasu alles pärast seda, kui ta oli makse teinud.

Kuna ELi eeskirjad kohustavad kaupmehi esitama õiget ja täielikku teavet hinna kohta enne, kui klient sooritab ostu internetis, teavitas Ewa sellest nii asjaomast ettevõtjat kui ka Poola ametiasutusi. Pärast ametiasutuste sekkumist maksti talle hinnavahe tagasi.

Hinnadiskrimineerimine

Kui ostate ELis kaupu või teenuseid, siis ei tohi teilt kui ELi kodanikult või elanikult nõuda teie kodakondsuse või elukohariigi alusel kõrgemat hinda.

Kui ostate ELis internetist tooteid, siis võivad nende hinnad erinedanii riigiti kui ka sama veebisaidi eri versioonides, näiteks kohaletoimetamiskuludes esinevate erinevuste tõttu. Kui ostate aga internetist tooteid piiriülese kohaletoimetamiseta (nt kui ostate veebist midagi, millele teil on kavas kaupleja juurde või kauplusesse ise järele minna), siis peaksid teie jaoks kehtima samad hinnad ja eripakkumised, nagu asjaomases ELi riigis elavatele ostjatele. Teilt ei tohi nõuda suuremat tasu ega seada millegi ostmisele takistusi lihtsalt sellepärast, et elate teises riigis.

Samad eeskirjad kehtivad ka juhul, kui ostate teenuseid, mida osutatakse kaupleja ruumides. Näiteks kui ostate lõbustuspargi pileti, broneerite hotellitoa, rendite auto või ostate elektrooniliselt tarnitavaid teenuseid (nt pilveteenused või veebisaidi hostimine), peavad teie jaoks kehtima samad hinnad, nagu kohalikele ostjatele.

Autoriõigusega kaitstud meediavormide, nagu filmide, e-raamatute ja muusika puhul on eri riikides sageli vaja rakendada erinevaid intellektuaalomandi õigusi. Seetõttu ei pruugi teil kõigis ELi riikides olla juurdepääs samadele toodetele sama hinnaga.

Näide

Teilt ei tohi teie elukohariigi alusel nõuda kõrgemat hinda

Taanist pärit Hilda soovis suvepuhkuse ajal Hispaanias autot rentida. Ta valis Hispaania autorendifirma veebilehel sobiva auto välja. Kui ta sisestas broneeringu kinnitamiseks oma aadressi, märkas ta, et autorendi kogusumma oli 140 euro võrra suurenenud.

Hilda võttis ühendust kohaliku Euroopa tarbijakeskusega, et sellise hinnadiskrimineerimise kohta kaebus esitada. Nad aitasid tal esitada ametliku kaebuse, pöörates tähelepanu autorendifirma veebilehel olevale diskrimineerivale hinnapoliitikale. Kuna autorendifirma ei järginud ELi eeskirju, võib pädev riiklik asutus seda trahvida.

Sõidupiletite hinnareeglid

Hinnakujundust käsitlevad ELi eeskirjad kehtivad ka siis, kui ostate sõidupileteid (näiteks lennu- või rongipiletit) kas interneti teel või kohapeal. See tähendab seda, et pileteid ostes peab hind sisaldama kõiki tasusid ja makse. Need peavad sisalduma koguhinnas juba broneerimisprotsessi alguses. See lihtsustab teil hindade võrdlemist teiste reisipakkujate omadega. 

Mis tahes valikulised lisateenused (nagu reisikindlustus) peavad olema selgelt märgistatud ning neid võib pakkuda üksnes kui vabatahtlikkuse alusel valitavaid teenuseid.

Kui avastate veebis lennupileti hindade puhul ebaselge hinnakujunduse, siis andke sellest teada oma ELis asuva elukohariigi riiklikele ametiasutustele .

Veebisaidil toimuv automaatne ümbersuunamine

Kui kaupleja veebisaidist on olemas mitu erinevat versiooni, siis ei tohi teid automaatselt teisele versioonile ümber suunata, kui te ei ole selleks oma nõusolekut andnud. Kui te elate näiteks Prantsusmaal ja soovite minna otse .be (Belgia) veebisaidile, võib kaupleja teha teile ettepaneku valida hoopis veebisaidi .fr versioon. Kui te just sellele ümbersuunamisele oma selgesõnalist nõusolekut ei anna, siis peaks teil olema juurdepääs algselt valitud veebisaidi .be versioonile.

Samuti peaks teil olema võimalus oma valikut igal ajal muuta, kasutades näiteks riigi valiku kastis olevaid variante. See võimaldab teil näha nende toodete ja teenuste hindu ja sooduspakkumisi, mida kaupleja pakub teistes riikides. Siiski tasub alati kontrollida kaupleja tingimusi, et olla kursis kohaletoimetamisvõimaluste ja -tasudega teie riigis.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: