Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 23/06/2022

Rändlus: mobiiltelefoni kasutamine ELis

Kui reisite väljapoole oma koduriiki mõnda teise ELi riiki, ei pea te mobiiltelefoni kasutades tasuma lisatasusid. Seda nimetatakse rändluseks või põhimõtteks „rändle nagu kodus". Peate oma kõnede (mobiil- ja tavatelefonidele), tekstisõnumite (SMSide) ja andmesideteenuste eest tasuma kodumaiste tariifide alusel, s.t sama hinda nagu kõnede, tekstisõnumite ja andmesideteenuste eest teie koduriigis.

Sama reegel kehtib ka välismaal vastu võetud kõnede ja saadud SMSide puhul. Te ei pea rändlusteenust kasutades nende eest maksma, isegi juhul, kui helistaja ei kasuta sama mobiilsideoperaatori teenuseid.

Näide

Rändluse ajal kõnede tegemise või vastuvõtmise eest lisatasu ei võeta

Michael elab Iirimaal ja on sõlminud Iiri mobiilsideoperaatoriga lepingu, mille kohaselt maksab ta Iirimaal kõneminuti eest 0,10 eurot ja saadetud SMSi eest 0,05 eurot. Tööasjus Hispaaniasse minnes ei pea Michael muretsema, et ta peaks ELi telefoninumbritele tehtud või nendelt tulnud kõnede eest juurde maksma.

Iirimaal asuvad helistajad maksavad Michaelile helistamise eest tavapärast kohaliku kõne hinda. Kui ta helistab kohalikule Hispaania numbrile, oma perele Iirimaal või mis tahes teise ELi riiki, maksab ta nende kõnede eest Iirimaal kehtivat hinda, mis on 0,10 eurot minuti eest. Tema SMSid Hispaanias, Iirimaale või mis tahes muusse ELi riiki maksavad 0,05 eurot, just nagu kodus.

Mis on rändlusteenus?

Rändlusteenus tähendab seda, et kasutate oma mobiiltelefoni aeg-ajalt väljapoole oma koduriiki reisides või kui teil on seal kindlad sidemed (nt te töötate või õpite seal). Niisiis, kui viibite või kasutate mobiiltelefoni oma koduriigis rohkem kui välismaal, peetaksegi teid rändlusteenuse kasutajaks. Seepärast küsitakse teilt ELis tehtud kõnede, saadetud SMSide ja kasutatud andmeside mahu eest kodumaist hinda. Seda loetakse rändlusteenuste mõistlikuks kasutamiseks.

Kui ületate ELi liikmesriikide vahelisi piire, peaksite saama oma mobiilsideoperaatorilt SMSi, milles teatatakse, et rändlete ja tuletatakse teile meelde mõistliku kasutamise põhimõtet.

Hoiatus

Kui kasutate oma mobiiltelefoni välismaal alaliselt, näiteks kui asute välismaale elama ja kasutate jätkuvalt oma koduriigi SIM-kaarti, võib teie mobiilsideoperaator küsida rändlusteenuse eest tasu. Siiski on see tasu mõistliku kasutamise poliitika kohaselt piiratud.

Mõistliku kasutamise põhimõte – kas minu kasutatav andmesidemaht on piiratud?

Mobiilsideoperaatorid võivad kohaldada „mõistliku kasutamise põhimõtet". See tähendab seda, et kõik rändlejad saavad ELis reisides kasu „rändle nagu kodus" eeskirjadest (ehk rändlusteenusest koduriigisiseste hindadega). See tähendab seda, et teie mobiilsideoperaator võib rakendada õiglaseid, mõistlikke ja proportsionaalseid kontrollimehhanisme, et kliendid ei saaks eeskirju kuritarvitada.

Rändlusteenust kasutades ei ole kõnedele ega SMSidele seatud mahulisi piiranguid. Peate oma lepingus mitte sisalduvate kõnede või SMSide eest tasuma sama hinda, mis te maksaksite oma koduriigis. Siiski on kehtestatud eeskirjad ja piirangud sellele, kui suur on andmesidemaht, millele kehtib veel koduriigi tariif. Need piirangud sõltuvad teiega sõlmitud lepingu liigist.

Mõnel konkreetsel juhul (vt allpool), peate võib-olla maksma lisatasu, mis võrdub rändlusandmeside ELi-ülese hulgiteenuse piirhinnaga (2021. aastal 3 eurot 1 GB eest, millele lisandub käibemaks).

Kasutan ettemaksuga kõnekaarti

Kui kasutate ettemaksuga kõnekaarti (ehk maksate mobiiltelefoni kasutamise eest ette), võite teistes ELi riikides oma mobiiltelefoni kasutada ilma et maksaksite midagi lisaks. Kui maksate ühiku kaupa ja andmeside riigisisene hind on madalam kui 3 eurot 1 GB eest, võib teie mobiilsideoperaator kohaldada andmeside mahupiirangut.

Kui teie mobiilsideoperaator kohaldab andmeside mahupiirangut, peab see olema vähemalt sama suur kui maht, mis saadakse, kui andmeside rändlusteenuse kasutamise alguses jagatakse kaardi saldojääk 3 euroga. Saate kasutada andmesidemahtu täpselt nii palju, kui olete ette ära tasunud. Muidugi saate kaardi saldot reisi ajal suurendada.

Näide

Rändlusteenus ettemaksuga kõnekaardiga: andmeside mahupiirangud

Jana elab Slovakkias ja kasutab telefonikõnede, SMSide ja andmesideteenuste jaoks ettemaksuga kõnekaarti, mille krediit on 15 eurot (käibemaksuga). Hispaaniasse puhkusele minnes on tema kaardi saldojääk 12 eurot (käibemaksuta). See tähendab, et Hispaanias puhkusel olles võib Jana kasutada andmesidemahtu, mis võrdub tema ettemaksuga kõnekaardi saldojäägiga. Ta saab kasutada vähemalt 4 GB ulatuses rändluse andmesidemahtu (12 : 3 = 4).

Minu leping sisaldab piiratud hulgal andmesidemahtu

Kui teil on andmeside mahupiiranguga mobiilileping, siis võite seda mahtu ELis reisides kasutada ilma midagi juurde maksmata. Lepingus sisalduv andmesidemaht on reisides teie mahupiirang.

Ent kui kasutate väga odavat andmesideteenust (2021. aastal vähem kui 1,50 eurot 1 GB eest), võib mobiilsideoperaator rändlusteenuse andmeside puhul kohaldada mõistliku kasutamise mahupiirangut. See võib olla madalam kui andmeside mahupiirang teie koduriigis.

Mahupiirangu aluseks on teie koduriigi mobiililepingus sisalduv hind. Teie mobiilsideoperaator peab teid sellest piirangust eelnevalt teavitama ning teid selle ületamise korral hoiatama. Võite pärast mahupiirangu ületamist andmeside rändlusteenuse kasutamist jätkata, kuid teie mobiilsideoperaator küsib teilt selle eest lisatasu. See lisatasu on siiski piiratud andmeside hulgiteenuse piirhinnaga (2021. aastal 3 eurot 1 GB eest (lisandub käibemaks)).

Minu leping sisaldab piiramatul hulgal andmesidemahtu

Kui teil on mobiilileping, mille alusel maksate igakuist püsitasu ja mille teenusepakett sisaldab piiramatut andmesidet, peab teie mobiilsideoperaator pakkuma teile ka suurt andmesidemahtu, kui kasutate rändlusteenust. Täpne summa sõltub sellest, kui palju te oma mobiilipaketi eest maksate. Siiski peab rändluse andmesidemaht olema vähemalt kaks korda nii suur kui see, mis saadakse teie mobiililepingus sisalduva hinna (käibemaksuta) jagamisel rändlusandmeside hulgiteenuse piirhinnaga (mis 2021. aastal on 3 eurot).

Teie mobiilsideoperaator peab teile teatama, kui suur on teie rändlusteenuse mahupiirang. Seda ületades peate maksma lisatasu. See lisatasu on siiski piiratud andmeside hulgiteenuse piirhinnaga (2021. aastal 3 eurot 1 GB eest (lisandub käibemaks)).

Näide

Piiramatu andmesidemahuga leping – rändlusteenuse mahupiirang

Luksemburgis elav Paulina maksab oma mobiililepingu eest 40 eurot (käibemaksuta) kuus, mis hõlmab piiramatult kõnesid, SMSe ja andmesidet. Seega on Itaalias puhkusel olles tema käsutuses piiramatult kõnesid ja SMSe ning vähemalt 26,6 GB andmesideteenuseid (2 x (40 : 3 = 26,6).

Muud lepingud

Mobiilsideoperaatorid võivad pakkuda ka lepinguid ilma rändlusteenuseta või spetsiaalselt koostatud alternatiivseid rändlusteenuse lepinguid tariifidega, mis ei ole hõlmatud ELi eeskirjadega (nt väljaspool ELi ränneldes). Kuid te peate sellised valikud teadlikult ise tegema.

Rändlusteenuse kasutamise jälgimine

Mõistliku kasutamise põhimõtte raames võib teie mobiilsideoperaator nelja kuu jooksul teie rändlusteenuse kasutamist jälgida ja kontrollida. Kui olete selle aja jooksul viibinud välismaal kauem kui oma koduriigis JA tarbinud mobiiltelefoniteenust teistes ELi riikides rohkem kui koduriigis, võib mobiilsideoperaator teiega ühendust võtta ning paluda teil oma olukorda selgitada. Teil on selleks aega 14 päeva.

Kui viibite jätkuvalt rohkem välismaal kui koduriigis ning teie rändlusteenuse tarbimine ületab jätkuvalt tarbimist koduriigis, võib teie mobiilsideoperaator kohaldada rändlusteenuse eest lisatasu. Lisatasu (käibemaksuta) ülempiirid on järgmised:

Rändlusteenus piiriüleste töötajate jaoks

Kui töötate ühes ELi liikmesriigis, kuid elate teises, võite otsustada ükskõik kumma riigi mobiilsideoperaatori kasuks ning kasutada kas oma elukoha- või töökohariigi SIM-kaarti. Mõistliku kasutamise põhimõtet kohaldatakse: kui kasutate vähemalt ühe korra päevas oma koduriigi mobiilsideoperaatori võrku. See läheb kirja viibimisena riigis, kus on sõlmitud teie leping (isegi juhul, kui lähete samal päeval uuesti välisriiki).

Kas saan rändlusteenust kasutada laeva või lennukiga reisimise ajal?

Samuti ei tohiks teilt küsida laeva või lennukiga reisides mobiiltelefoni kasutamise eest lisatasu, kui olete ühendatud maapealse (maismaapõhise) mobiilsidevõrguga. Niipea, kui teenuseid osutatakse satelliitsüsteemide kaudu, ei kohaldata enam ELi eeskirju ning teilt küsitakse reguleerimata rändlusteenuse eest tasu (hindade ülempiirid puuduvad).

Rändlus väljaspool ELi

Rändlusteenuse (eelkõige andmeside) hind võib väljaspool ELi olla kõrge. Selleks et vältida suuri mobiiliarveid, uurige enne reisi oma mobiilsideoperaatorilt, milline on rändlusteenuse hind väljaspool ELi.

Kui midagi läheb valesti – teie tarbijaõigused

Kui arvate, et teie mobiilsideoperaator ei ole teie õigusi austanud, peaksite temaga ühendust võtma ning kasutama kaebuse esitamise menetlust.

Kui te ei ole nende vastusega rahul, võite ühendust võtta oma riigi reguleeriva asutusega en , kelleks on tavaliselt riigi telekommunikatsioonivaldkonna reguleeriv ametiasutus, kes teie juhtumiga tegelema hakkab.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: