Viimati ajakohastatud : 24/01/2019

Rändlus ELis

„Rändle nagu kodus"

ELi „ rändle nagu kodus" eeskirjad tähendavad seda, et kasutades oma mobiiltelefoni, kui reisite välismaal mis tahes ELi liikmesriigis, ei pea te selle eest maksma rändlustasu. Need eeskirjad kehtivad välismaal viibimise ajal (mobiil- ja lauatelefonidele) helistamisel, tekstisõnumite (SMSide) saatmisel ja andmesideteenuste kasutamisel. Neid eeskirju kohaldatakse ka siis, kui saate kõnesid või SMSe rändlusteenust kasutades, isegi kui inimene, kellele helistate, kasutab teist mobiilsideoperaatorit.

Maksate ELis reisides nende teenuste kasutamise eest täpselt sama hinna kui kodus olles. Praktikas arvestab teie mobiilsideoperaator teie tarbitud rändlusteenuse mahu maha teie riigisiseses kõnepaketis sisalduvast mahust.

Iga juba sõlmitud rändlusteenust sisaldav leping muutus automaatselt „rändle nagu kodus" lepinguks. Kõikide uute rändlusteenust sisaldavate pakettide rändlustariifiks sai vaikimisi „rändle nagu kodus" hind.

Näide

Rändluse ajal kõnede tegemise või vastuvõtmise eest lisatasu ei võeta

Michael elab Iirimaal ja on sõlminud mobiilsideoperaatoriga lepingu, mis hõlmab ka rändlusteenust. Tänu ELi „rändle nagu kodus" eeskirjadele ei pea Michael Hispaanias ärireisil olles muretsema ELi numbritele kõnede tegemise või nende vastuvõtmisega kaasnevate lisatasude pärast. Iirimaal asuvatelt helistajatelt võetakse Michaelile helistamise eest kohaliku kõne hinda. Kui ta helistab kohalikule Hispaania numbrile, oma perele Iirimaal või mõnda teise ELi liikmesriiki, maksab ta nende kõnede eest Iirimaal kehtivat hinda.

Tingimused

„Rändle nagu kodus" on mõeldud inimestele, kes reisivad aeg-ajalt väljapoole oma koduriiki või kellel on seal kindlad sidemed (nt nad töötavad või õpivad seal). See ei ole mõeldud alaliseks rändlemiseks. Piisab sellest, kui viibite või kasutate mobiiltelefoni oma koduriigis rohkem kui välismaal – nii saategi igal pool Euroopa Liidus reisides vabalt kasutada oma riigisiseste hindadega rändlusteenust. Seda peetakse rändlusteenuse mõistlikuks kasutamiseks.

Kui kasutate oma mobiiltelefoni välismaal alaliselt, võib teie mobiilsideoperaator teilt rändlustasu nõuda. Rändlustasude puhul on siiski kehtestatud ülempiirid (vt mõistliku kasutamise põhimõte allpool).

Kui ületate ELi liikmesriikide vahelisi piire, saate oma mobiilsideoperaatorilt SMSi, milles teatatakse, et rändlete ja tuletatakse teile meelde mõistliku kasutamise põhimõtet.

Mõistliku kasutamise põhimõte

Mobiilsideoperaatorid võivad kohaldada „mõistliku kasutamise põhimõtet". See tähendab seda, et kõik rändlejad saavad ELis reisides kasu „rändle nagu kodus" eeskirjadest (ehk reguleeritud rändlusteenusest koduriigisiseste hindadega). Mobiilsideoperaatorid võivad rakendada õiglaseid, mõistlikke ja proportsionaalseid kontrollimehhanisme, et vältida nende eeskirjade kuritarvitamist.

Mõistliku kasutamise põhimõte ja andmeside limiidid

„Rändle nagu kodus" põhimõtte puhul ei ole telefonikõnede ja SMSide maht piiratud, kuid koduriigisisese hinnaga andmeside kasutamise puhul kehtivad eeskirjad ja piirangud, mis on kindlaks määratud vastavalt sõlmitud lepingu liigile.

Mõnel konkreetsel juhul (vt allpool), näiteks koduriigisisese hinnaga tarbitud ja mõistlikkuse piiri ületava andmesidemahu puhul peate võib-olla maksma lisatasu, mis võrdub rändlusandmeside ELi-ülese hulgiteenuse ülempiiriga (2019. aastal 4,5 eurot GB eest), millele lisandub käibemaks. See on maksimumhind, mida teie mobiilsideoperaator peab maksma välismaisele teenusepakkujale, kui kasutate andmesideteenust ELi liikmesriikides.

Andmeside limiidid – ettemaksuga kõnekaardid

Kui kasutate ettemaksuga kõnekaarti (ehk maksate mobiiltelefoni kasutamise eest ette), võite rännelda nagu kodus. Kui maksate ühiku kaupa ja andmeside riigisisene hind on madalam kui 4,5 eurot 1 GB eest, võib teie mobiilsideoperaator kohaldada „rändle nagu kodus" andmeside mahulimiiti.

Kui teie mobiilsideoperaator kohaldab „rändle nagu kodus" andmeside mahulimiiti, peab see limiit olema vähemalt sama suur kui maht, mis saadakse, kui andmeside rändlusteenuse kasutamise alguses jagatakse ettemaksuga kaardi saldojääk 4,5 euroga. Saate kasutada andmeside mahtu täpselt nii palju, kui olete ette ära tasunud. Muidugi saate kaardi saldot rändluse ajal suurendada.

Näide

Ettemaksuga kõnekaardid ja rändlusteenus – andmeside limiidid

Jana elab Slovakkias ja kasutab telefonikõnede, SMSide ja andmesideteenuste jaoks ettemaksuga kõnekaarti, mille krediit on 20 eurot (käibemaksuga). Hispaaniasse puhkusele minnes on tema kaardi saldojääk 12 eurot (käibemaksuta). See tähendab, et Hispaanias puhkusel olles võib Jana kasutada andmesidemahtu, mis võrdub tema ettemaksuga kõnekaardi saldojäägiga. Ta saab kasutada vähemalt 2,6 GB ulatuses rändluse andmeside mahtu (12 : 4,5 = 2,6).

Andmeside limiidid – piiratud andmesidega riigisisesed teenusepaketid

Kui teie pakett koduriigis sisaldab andmesidet, saate seda olemasolevat limiiti kasutada lisatasuta kui „rändlete nagu kodus". See tähendab, et teie andmeside limiit koduriigis on ka teie limiit rändlusteenust kasutades.

Ent kui kasutate väga odavat andmesideteenust (2019. aastal vähem kui 2,25 eurot 1 GB eest), võib mobiilsideoperaator rändlusteenuse andmeside puhul kohaldada mõistliku kasutamise limiiti, mis on teie koduriigis kehtivast väiksem. Limiit arvutatakse teie riigisisese teenusepaketi jaehinna alusel, nagu tegemist oleks piiramatu andmesidega (allpool). Teie mobiilsideoperaator peab teid sellest limiidist eelnevalt teavitama ning saatma hoiatuse, kui olete limiidipiiri saavutanud. Pange tähele, et saate küll andmeside rändlusteenuse kasutamist jätkata, kuid üksnes lisatasu eest. See lisatasu on andmeside hulgimüügi ülempiir ehk 2019. aastal 4,5 eurot (käibemaksuta) 1 GB eest. Pärast 2019. aastat vähenevad andmesidehindade ülempiirid veelgi.

Andmeside limiidid – piiramatu andmesidega riigisisesed teenusepaketid

Kui teil on leping, mille alusel maksate igakuist püsitasu ja mille teenusepakett sisaldab piiramatut andmesidet, peab teie mobiilsideoperaator pakkuma teile ka suurt „rändle nagu kodus" andmeside mahtu. Täpne summa sõltub hinnast, mida maksate oma mobiilteenuse paketi eest. Rändluse andmeside maht peab olema vähemalt kaks korda nii suur kui maht, mis saadakse teie mobiilside paketi hinna (käibemaksuta) jagamisel rändlusandmeside hulgiteenuse ülempiiriga (mis 2019. aastal on 4,5 eurot).

Näide: maksate 40 eurot (käibemaksuta) oma mobiilside paketi eest, mis sisaldab piiramatult telefonikõnesid, SMSe ja andmesidet. ELis „rändle nagu kodus" põhimõtte alusel reisides sisaldab teie pakett piiramatut hulka telefonikõnesid ja SMSe ning vähemalt 17,7 GB andmesidet (2x(40 : 4,5)=17,7).

Teie mobiilsideoperaator peab teid „rändle nagu kodus" andmeside mahust teavitama. Kui te ränneldes selle limiidi ületate, on lisatasu rändlusandmeside hulgiteenuse ülempiir ehk 2019. aastal 4,5 eurot (käibemaksuta) 1 GB eest. Pärast 2019. aastat vähenevad andmesidehindade ülempiirid veelgi.

Muud lepingud

Mobiilsideoperaatorid võivad pakkuda ka lepinguid ilma rändlusteenuseta või spetsiaalselt koostatud alternatiivseid rändlusteenuse lepinguid tariifidega, mis ei ole hõlmatud „rändle nagu kodus" eeskirjadega (nt väljaspool ELi ränneldes), kuid tarbija peab sellised valikud ise teadlikult tegema. Kuna mobiilsideoperaatoritel on õigus pakkuda madalamaid hindu, siis tutvuge erinevate operaatorite pakkumistega, et leida just teile sobivaim.

Mõistliku kasutamise põhimõte – jälgimine

Mõistliku kasutamise põhimõtte raames võib teie mobiilsideoperaator nelja kuu jooksul teie rändlusteenuse kasutamist jälgida ja kontrollida. Kui olete selle aja jooksul viibinud välismaal kauem kui oma koduriigis ja tarbinud mobiiltelefoniteenust teistes ELi riikides rohkem kui koduriigis , võib mobiilsideoperaator teiega ühendust võtta ning paluda teil oma olukorda selgitada. Teil on selleks aega 14 päeva. Kui viibite jätkuvalt rohkem välismaal kui koduriigis ning teie rändlusteenuse tarbimine ületab jätkuvalt tarbimist koduriigis, võib teie mobiilsideoperaator kohaldada lisatasu. Lisatasu (käibemaksuta) ülempiirid on järgmised:

Andmesidehindade ülempiir väheneb iga aasta 1. jaanuaril järgmiselt: 3,5 eurot, 3 eurot ja 2,5 eurot aastal 2022. Pärast 2019. aastat võib ülempiiri käsitlevat otsust muuta, võttes aluseks rändlusteenuse hulgiturgude läbivaatamise tulemused 2019. aastal.

Mõistliku kasutamise põhimõte – piirialade töötajad

Kui töötate ühes ELi liikmesriigis, kuid elate teises, võite otsustada ükskõik kumma riigi mobiilsideoperaatori kasuks ning rännelda nagu kodus kas oma elukoha- või töökohariigi SIM-kaardiga. „Rändle nagu kodus" mõistliku kasutamise põhimõtet kohaldatakse, kui logite vähemalt ühe korra päevas sisse oma koduriigi mobiilsideoperaatori võrku. See läheb kirja viibimisena riigis, kus on sõlmitud teie leping (isegi juhul, kui olete samal päeval viibinud ka välisriigis).

Koduriigist teise riiki helistamine / rändlus väljaspool ELi

ELi „rändle nagu kodus" eeskirju ei kohaldata helistamisel või SMSi saatmisel teise ELi liikmesriiki või mõnda ELi mittekuuluvasse riiki, kui viibite parajasti oma koduriigis. See on nii ka siis, kui kasutate parajasti mõnes muus ELi liikmesriigis rändlusteenust ning helistate või saadate SMSi ELi mittekuuluvasse riiki. Tuletame teile meelde, et nende kõnede ja SMSide hinnad on reguleerimata ja võivad olla kõrged.

Rändlusteenuse (eelkõige andmeside) hinnad väljaspool ELi võivad olla kõrged. Suurte rändlusarvete vältimiseks tutvuge enne EList väljapoole reisimist oma mobiilsideoperaatori rändlustasudega.

Rändlusteenus laeva või lennukiga reisimise ajal

ELis laeva või lennukiga reisides saate rännelda nagu kodus vaid juhul, kui olete ühendatud maapealse (maismaapõhise) mobiilsidevõrguga. Niipea, kui teenuseid osutatakse satelliitsüsteemide kaudu, ei kohaldata enam „rändle nagu kodus" eeskirju ning teilt küsitakse reguleerimata rändlusteenuse eest tasu (hindade ülempiirid puuduvad).

Isikuandmete kaitse

Teie mobiilsideoperaator peab järgima asjakohaseid isikuandmete kaitse eeskirju ning võib kasutada teie isikuandmeid (mis neil juba on arvete esitamise jaoks olemas) vaid selleks, et kontrollida ja võrrelda, millises ulatuses on andmesideteenuseid kasutatud välisriigis koduriigiga võrreldes.

Kui midagi läheb valesti – teie tarbijaõigused

Kui arvate, et teie teenusepakkuja ei ole teie „rändle nagu kodus" õigustest kinni pidanud ning on võtnud teilt ELis reisides rändlusteenuse eest lisatasu, võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga ja esitage kaebus, et need lisatasud vaidlustada.

Kui te ei ole vastusega rahul, võite ühendust võtta oma riigi reguleeriva asutusegaen, kelleks on tavaliselt riigi telekommunikatsioonivaldkonna reguleeriv ametiasutus, kes olukorra lahendab.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: