Viimati ajakohastatud: 14/05/2019

Rändlus ELis

ELi põhimõte „ rändle nagu kodus" tähendab, et kui kasutate mobiiltelefoni mis tahes ELi liikmesriigis välisreisil viibides, ei pea te enam lisaks maksma eraldi rändlustasu. See põhimõte kehtib välismaal viibimise ajal (mobiil- ja lauatelefonidele) helistamisel, tekstisõnumite (SMSide) saatmisel ja andmesideteenuste kasutamisel. Seda kohaldatakse ka siis, kui võtate vastu kõnesid või SMSe rändlusteenust kasutades, isegi kui inimene, kellele helistate, kasutab teist mobiilsideoperaatorit.

Maksate ELis reisides nende teenuste kasutamise eest täpselt sama palju kui kodus olles. Praktikas arvestab teie mobiilsideoperaator teie tarbitud rändlusteenuse mahu maha teie riigisiseses kõnepaketis sisalduvast mahust.

Näide

Rändluse ajal kõnede tegemise või vastuvõtmise eest lisatasu ei võeta

Michael elab Iirimaal ja on sõlminud mobiilsideoperaatoriga lepingu, milles sisaldub ka rändlusteenus. Tänu ELi „rändle nagu kodus" eeskirjadele ei pea Michael Hispaanias ärireisil olles muretsema ELi numbritele kõnede tegemise või nende vastuvõtmisega kaasnevate lisatasude pärast. Iirimaal asuvatelt helistajatelt võetakse Michaelile helistamise eest kohaliku kõne hinda. Kui ta helistab kohalikule Hispaania numbrile, oma perele Iirimaal või mõnda teise ELi liikmesriiki, maksab ta nende kõnede eest Iirimaal kehtivat hinda.

Tingimused

„Rändle nagu kodus" on mõeldud inimestele, kes reisivad aeg-ajalt väljapoole oma koduriiki või kellel on mõnes teises ELi riigis kindlad sidemed (nt nad töötavad või õpivad seal). See ei ole mõeldud alaliseks rändlemiseks. Piisab sellest, kui viibite või kasutate mobiiltelefoni oma koduriigis rohkem kui välismaal – nii saategi igal pool Euroopa Liidus reisides vabalt kasutada oma riigisiseste hindadega rändlusteenust. Seda loetakse rändlusteenuse mõistlikuks kasutamiseks.

Kui kasutate oma mobiiltelefoni välismaal alaliselt, võib teie mobiilsideoperaator teilt rändlustasu nõuda. Rändlustasude puhul on siiski kehtestatud ülempiirid (vt mõistliku kasutamise põhimõte allpool).

Kui ületate ELi liikmesriikide vahelise riigipiiri, saate oma mobiilsideoperaatorilt SMSi, milles teatatakse, et kasutate rändlusteenust, ja tuletatakse teile meelde mõistliku kasutamise põhimõtet.

Mõistliku kasutamise põhimõte

Mobiilsideoperaatorid võivad kohaldada „mõistliku kasutamise põhimõtet". See tähendab, et kõik rändlejad saavad ELis reisides kasutada teenuseid „rändle nagu kodus" põhimõtte alusel (ehk reguleeritud rändlusteenuseid koduriigisiseste hindadega). Mobiilsideoperaatorid võivad rakendada õiglaseid, mõistlikke ja proportsionaalseid kontrollimehhanisme, et vältida nende eeskirjade kuritarvitamist.

Mõistliku kasutamise põhimõte ja andmeside mahupiirangud

„Rändle nagu kodus" põhimõtte puhul ei ole telefonikõnede ja SMSide maht piiratud, kuid koduriigisisese hinnaga andmeside kasutamise puhul kehtivad eeskirjad ja piirangud, mis on kindlaks määratud vastavalt sõlmitud lepingu liigile.

Mõnel konkreetsel juhul (vt allpool), kui koduriigisisese hinnaga tarbitud andmesidemaht ületab mõistlikku piiri, peate võib-olla maksma lisatasu, mis võrdub rändlusandmeside ELi-ülese hulgiteenuse ülempiiriga (2019. aastal 4,5 eurot 1 GB eest, millele lisandub käibemaks).See on maksimumhind, mida teie mobiilsideoperaator peab maksma välismaisele teenusepakkujale, kui kasutate andmesideteenust ELi liikmesriikides.

Andmeside mahupiirangud ettemaksuga kõnekaartide puhul

Kui kasutate ettemaksuga kõnekaarti (ehk maksate mobiiltelefoni kasutamise eest ette), võite rännelda nagu kodus. Kui maksate ühiku kaupa ja andmeside riigisisene hind on madalam kui 4,5 eurot 1 GB eest , võib teie mobiilsideoperaator kohaldada „rändle nagu kodus" andmeside mahupiirangut.

Kui teie mobiilsideoperaator kohaldab „rändle nagu kodus" andmeside mahupiirangut, peab see olema vähemalt sama suur kui maht, mis saadakse, kui andmeside rändlusteenuse kasutamise alguses jagatakse kaardi saldojääk 4,5 euroga. Saate kasutada andmeside mahtu täpselt nii palju, kui olete ette ära tasunud. Muidugi saate kaardi saldot rändluse ajal suurendada.

Näide

Ettemaksuga kõnekaardid ja rändlusteenus – andmeside mahupiirangud

Jana elab Slovakkias ja kasutab telefonikõnede, SMSide ja andmesideteenuste jaoks ettemaksuga kõnekaarti, mille krediit on 20 eurot (koos käibemaksuga). Hispaaniasse puhkusele minnes on tema kaardi saldojääk 12 eurot (käibemaksuta). See tähendab, et Hispaanias puhkusel olles võib Jana kasutada andmesidemahtu, mis võrdub tema ettemaksuga kõnekaardi saldojäägiga. Ta saab kasutada vähemalt 2,6 GB ulatuses rändluse andmeside mahtu (12 : 4,5 = 2,6).

Andmeside mahupiirangud piiratud andmesidega riigisiseste teenusepakettide puhul

Kui teie pakett koduriigis sisaldab andmesidet, saate seda olemasolevat mahtu kasutada lisatasuta, kui viibite välismaal ja „rändlete nagu kodus". See tähendab, et teie andmeside maht koduriigis on ka teie mahupiirang rändlusteenust kasutades.

Ent kui kasutate väga odavat andmesideteenust (2019. aastal vähem kui 2,25 eurot 1 GB eest), võib mobiilsideoperaator rändlusteenuse andmeside puhul kohaldada mõistliku kasutamise mahupiirangut, mis on teie koduriigis kehtivast väiksem. Mahupiirang arvutatakse teie riigisisese teenusepaketi jaehinna alusel, nagu tegemist oleks piiramatu andmesidega (allpool). Mobiilsideoperaator peab teid mahupiirangust eelnevalt teavitama ning saatma hoiatuse, kui olete selle ületanud. Pange tähele, et saate küll andmeside rändlusteenuse kasutamist jätkata, kuid üksnes lisatasu eest. Lisatasu suuruseks on andmeside hulgimüügi ülempiir ehk 2019. aastal 4,5 eurot 1 GB eest (lisandub käibemaks). Pärast 2019. aastat väheneb andmeside piirhind veelgi.

Andmeside mahupiirangud piiramatu andmesidega riigisiseste teenusepakettide puhul

Kui teil on leping, mille alusel maksate igakuist püsitasu ja mille teenusepakett sisaldab piiramatut andmesidet, peab teie mobiilsideoperaator pakkuma teile ka suurt „rändle nagu kodus" andmeside mahtu. Täpne summa sõltub hinnast, mida maksate oma mobiilteenuse paketi eest. Rändluse andmesidemaht peab olema vähemalt kaks korda nii suur kui maht, mis saadakse teie mobiilside paketi hinna (käibemaksuta) jagamisel rändlusandmeside hulgiteenuse ülempiiriga (mis 2019. aastal on 4,5 eurot).

Näide: maksate 40 eurot (käibemaksuta) oma mobiilsidepaketi eest, mis sisaldab piiramatult telefonikõnesid, SMSe ja andmesidet. ELis „rändle nagu kodus" põhimõtte alusel reisides sisaldab teie pakett piiramatut hulka telefonikõnesid ja SMSe ning vähemalt 17,7 GB andmesidet (2x(40 : 4,5)=17,7).

Teie mobiilsideoperaator peab teid „rändle nagu kodus" andmeside mahupiirangust teavitama. Kui te ränneldes selle mahu ületate, on lisatasu suuruseks rändlusandmeside hulgiteenuse ülempiir ehk 2019. aastal 4,5 eurot 1 GB eest (lisandub käibemaks). Pärast 2019. aastat väheneb andmeside piirhind veelgi.

Muud lepingud

Mobiilsideoperaatorid võivad pakkuda ka lepinguid ilma rändlusteenuseta või spetsiaalselt koostatud alternatiivseid rändlusteenuse lepinguid tariifidega, mille puhul ei kohaldata „rändle nagu kodus" põhimõtet (nt väljaspool ELi ränneldes), kuid tarbija peab sellised valikud ise teadlikult tegema. Kuna mobiilsideoperaatoritel on õigus pakkuda madalamaid hindu, siis tutvuge erinevate operaatorite pakkumistega, et leida just teile sobivaim.

Mõistliku kasutamise põhimõtte rakendamine

Mõistliku kasutamise põhimõtte rakendamiseks võib teie mobiilsideoperaator nelja kuu jooksul teie rändlusteenuse kasutamist jälgida ja kontrollida. Kui olete selle aja jooksul viibinud välismaal kauem kui oma koduriigis ja tarbinud mobiiltelefoniteenust teistes ELi riikides rohkem kui koduriigis , võib mobiilsideoperaator teiega ühendust võtta ning paluda teil oma olukorda selgitada. Teil on selleks aega 14 päeva. Kui viibite jätkuvalt rohkem välismaal kui koduriigis ning teie rändlusteenuse tarbimine ületab jätkuvalt tarbimist koduriigis, võib teie mobiilsideoperaator kohaldada lisatasu. Lisatasu (käibemaksuta) ülempiirid on järgmised:

Andmesidehindade ülempiir väheneb iga aasta 1. jaanuaril järgmiselt: 3,5 euroni, 3 euroni, ja 2,5 euroni aastaks 2022. Pärast 2019. aastat võidakse ülempiiri muuta, võttes arvesse rändlusteenuse hulgiturgude läbivaatamise 2019. aasta tulemusi.

Mõistliku kasutamise põhimõte – piirialade töötajad

Kui töötate ühes ELi liikmesriigis, kuid elate teises, võite otsustada ükskõik kumma riigi mobiilsideoperaatori kasuks ning rännelda nagu kodus kas oma elukoha- või töökohariigi SIM-kaardiga. „Rändle nagu kodus" mõistliku kasutamise põhimõtet kohaldatakse, kui logite vähemalt ühe korra päevas sisse oma koduriigi mobiilsideoperaatori võrku. See läheb kirja viibimisena riigis, kus on sõlmitud teie leping (isegi juhul, kui olete samal päeval viibinud ka välisriigis).

Koduriigist teise ELi riiki helistamine

ELi eeskirjadega piiratakse ka summat, mida on võimalik teilt küsida helistamise või sõnumite saatmise eest teie koduriigist mõnda teise ELi liikmesriiki. Teise liikmesriiki helistamise kõnehinna ülempiir on 0,19 eurot minuti eest (lisandub käibemaks) ja 0,06 eurot tekstisõnumi eest (lisandub käibemaks).

Kui helistate ELis reisil viibides ja rändlusteenust kasutades mõnda teise ELi riiki, maksate kõnede eest oma koduriigis kehtivat riigisisest tasu.

Rändlus väljaspool ELi

Rändlusteenuse (eelkõige andmeside) hind väljaspool ELi võib olla väga kõrge. Suurte rändlusarvete vältimiseks tutvuge enne EList väljapoole reisimist oma mobiilsideoperaatori rändlustasudega.

Rändlusteenus laeva või lennukiga reisimise ajal

ELis laeva või lennukiga reisides saate rännelda nagu kodus vaid juhul, kui olete ühendatud maapealse (maismaapõhise) mobiilsidevõrguga. Niipea, kui teenuseid osutatakse satelliitsüsteemide kaudu, ei kohaldata enam „rändle nagu kodus" eeskirju ning teilt küsitakse reguleerimata rändlusteenuse eest tasu (hindade ülempiirid puuduvad).

Isikuandmete kaitse

Teie mobiilsideoperaator peab järgima asjakohaseid isikuandmete kaitse eeskirju ning võib kasutada teie isikuandmeid (mis neil juba on arvete esitamise jaoks olemas) vaid selleks, et kontrollida ja võrrelda, millises ulatuses on andmesideteenuseid kasutatud välisriigis koduriigiga võrreldes.

Kui midagi läheb valesti – teie tarbijaõigused

Kui arvate, et teie teenusepakkuja ei ole teie „rändle nagu kodus" õigustest kinni pidanud ning on võtnud teilt ELis reisides rändlusteenuse eest lisatasu, võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga ja esitage kaebus, et need lisatasud vaidlustada.

Kui te ei ole vastusega rahul, võite ühendust võtta oma riigi reguleeriva asutusegacsrodeslitpthunldaplsvhrlvbgltfrfielen, kelleks on tavaliselt riigi telekommunikatsioonivaldkonda reguleeriv ametiasutus, kes olukorra lahendab.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: