Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 16/12/2022

Rändlus: mobiiltelefoni kasutamine ELis

Kui reisite oma koduriigist välja mõnda teise ELi riiki, ei pea te mobiiltelefoni kasutades tasuma lisatasusid. Seda nimetatakse mobiilsiderändluseks või põhimõtteks „rändle nagu kodus“. Tasute oma kõnede (mobiil- ja tavatelefonidele), tekstisõnumite (SMSide) ja andmeside (veebilehitsemine ning muusika ja videote voogedastus) eest kodumaiste tariifide alusel, s.t sama palju nagu kõnede, tekstisõnumite ja andmeside eest oma koduriigis.

Sama reegel kehtib ka välismaal vastu võetud kõnede ja saadud tekstisõnumite puhul. Te ei pea rändlusteenust kasutades nende eest eraldi maksma isegi juhul, kui helistaja ei kasuta sama mobiilsideoperaatori teenuseid.

Näide

Rändluse ajal kõnede tegemise ega vastuvõtmise eest lisatasu ei võeta

Michael elab Iirimaal ja on sõlminud Iiri mobiilsideoperaatoriga lepingu, mille kohaselt maksab ta Iirimaal kõneminuti eest 0,10 eurot ja iga saadetud tekstisõnumi eest 0,05 eurot. Tööasjus Hispaaniasse minnes ei pea Michael muretsema, et ta peaks ELi telefoninumbritele tehtud või nendelt tulnud kõnede eest juurde maksma.

Inimesed, kes talle Iirimaalt helistavad, maksavad selle eest tavapärast kohaliku kõne hinda. Kui ta helistab kohalikule Hispaania numbrile, oma perele Iirimaal või mis tahes teise ELi riiki, maksab ta nende kõnede eest Iirimaal kehtivat hinda, mis on 0,10 eurot minuti eest. Tema tekstisõnumid Hispaania numbritele, Iirimaale või mis tahes muusse ELi riiki maksavad 0,05 eurot, täpselt nagu koduski.

Mis on mobiilsiderändlus?

Mobiilsiderändlus tähendab seda, et kasutate oma mobiiltelefoni aeg-ajalt koduriigist välja reisides või riigis, kus teil on püsivaid sidemeid (nt te töötate või õpite seal). Seega, kui viibite või kasutate mobiiltelefoni oma koduriigis rohkem kui välismaal, loetakse teie välismaal viibitud aega mobiilsiderändluseks. Seepärast küsitakse teilt ELis tehtud kõnede, saadetud tekstisõnumite ja kasutatud andmeside mahu eest kodumaist hinda. Seda loetakse rändlusteenuste mõistlikuks kasutamiseks.

Kui ületate ELi liikmesriikide vahelise piiri, peaksite saama oma mobiilsideoperaatorilt tekstisõnumi, milles teatatakse, et kasutate mobiilsiderändlust, ja tuletatakse teile meelde selle mõistliku kasutamise põhimõtteid.

Hoiatus

Kui aga kasutate oma mobiiltelefoni välismaal alaliselt, näiteks kui asute välismaale elama ja kasutate jätkuvalt oma koduriigi SIM-kaarti, võib teie mobiilsideoperaator küsida rändlusteenuse eest lisatasu. Siiski on see tasu mõistliku kasutamise poliitika kohaselt piiratud.

Mõistliku kasutamise põhimõtted – kas minu kasutatav andmesidemaht on piiratud?

Mobiilsideoperaatorid võivad kohaldada „mõistliku kasutamise põhimõtet“, et võimaldada kõigil rändlusklientidel ELis reisides kasutada mobiilsidet põhimõttel „rändle nagu kodus“ (rändlusteenused koduriigi hindadega). See tähendab, et teie mobiilsideoperaator võib rakendada õiglasi, mõistlikke ja proportsionaalseid kontrollimehhanisme, et kliendid ei saaks neid põhimõtteid kuritarvitada.

Rändlusteenuse kasutamisel ei ole kõnede ega tekstisõnumite maht piiratud. Oma mobiilsidelepingus mitte sisalduvate kõnede või tekstisõnumite eest peate tasuma sama hinda, mida maksaksite oma koduriigis. Siiski on kehtestatud eeskirjad ja piirangud selle kohta, kui suur on koduriigi tariifi alusel kasutatava andmeside maht. Need piirangud sõltuvad teiega sõlmitud lepingu liigist.

Mõnel konkreetsel juhul (vt allpool), võite olla kohustatud maksma andmerändluse lisatasu, mis võrdub andmesiderändluse ELi-ülese hulgiteenuse piirhinnaga. 2022. aastal on see 2 eurot/GB + käibemaks ning aja jooksul see summa väheneb. Alates 2027. aastast on piirhinnaks 1 euro/GB + käibemaks.

Kasutan ettemaksuga kõnekaarti

Kui kasutate ettemaksuga kõnekaarti (ehk maksate mobiiltelefoni kasutamise eest ette), saate teistes ELi riikides oma mobiiltelefoni kasutada ilma, et maksaksite midagi lisaks. Kui aga maksate ühikuhinda ja andmeside riigisisene hind on madalam kui 2 eurot 1 GB eest, võib teie mobiilsideoperaator kohaldada andmeside mahupiirangut.

Kui teie mobiilsideoperaator kohaldab andmeside mahupiirangut, peab see olema vähemalt sama suur kui maht, mis saadakse, kui andmeside rändlusteenuse kasutamise alguses jagatakse kaardi saldojääk 2 euroga. Saate kasutada andmesidemahtu täpselt nii palju, kui olete ette ära tasunud. Muidugi saate kaardi saldot reisi ajal ka suurendada.

Näide

Rändlusteenus ettemaksuga kõnekaardi korral: andmeside mahupiirangud

Jana elab Slovakkias ja kasutab telefonikõnede, tekstisõnumite ja andmesideteenuste jaoks ettemaksuga kõnekaarti, mille krediit on 15 eurot (koos käibemaksuga). Hispaaniasse puhkusele minnes on tema kaardi saldojääk 12 eurot (ilma käibemaksuta). See tähendab, et Hispaanias puhkusel olles võib Jana kasutada andmesidemahtu, mis võrdub tema ettemaksuga kõnekaardi saldojäägiga. Ta saab andmesiderändlust kasutada vähemalt 6 GB ulatuses (12 : 2 = 6).

Minu leping sisaldab piiratud hulgal andmesidemahtu

Kui teil on andmeside mahupiiranguga mobiilsideleping, siis võite seda mahtu ELis reisides kasutada ilma midagi juurde maksmata. Lepingus sisalduv andmesidemaht on rändluse ajal teie mahupiirang.

Kui kasutate aga väga odavat andmesideteenust (2022. aastal vähem kui 1 euro 1 GB eest ning edaspidi veelgi vähem), võib mobiilsideoperaator rändlusteenuse andmeside puhul kohaldada mõistliku kasutamise mahupiirangut. See võib olla madalam kui andmeside mahupiirang teie koduriigis.

Mahupiirangu aluseks on teie koduriigis sõlmitud mobiilsidelepingus sisalduv hind. Teie mobiilsideoperaator peab teid sellest piirangust eelnevalt teavitama ning teid selle ületamise korral hoiatama. Võite pärast mahupiirangu ületamist andmeside rändlusteenuse kasutamist jätkata, kuid teie mobiilsideoperaator küsib teilt selle eest lisatasu. Lisatasu on siiski piiratud andmeside hulgiteenuse piirhinnaga (2022. aastal 2 eurot 1 GB eest + käibemaks).

Minu leping sisaldab piiramatul hulgal andmesidemahtu

Kui teil on mobiilileping, mille alusel maksate igakuist püsitasu ja mille teenusepakett sisaldab piiramatut andmesidet, peab teie mobiilsideoperaator pakkuma teile suurt andmesidemahtu ka juhul, kui kasutate rändlusteenust. Täpne summa sõltub sellest, kui palju te oma mobiilipaketi eest maksate. Siiski peab rändluse andmesidemaht olema vähemalt kaks korda nii suur kui see, mis saadakse teie mobiilsidelepingus sisalduva (käibemaksuta) hinna jagamisel rändlusandmeside hulgiteenuse piirhinnaga (mis 2022. aastal on 2 eurot + käibemaks).

Teie mobiilsideoperaator peab teile teatama, kui suur on teie rändlusteenuse mahupiirang. Seda ületades peate maksma lisatasu. Lisatasu on siiski piiratud andmeside hulgiteenuse piirhinnaga (2022. aastal 2 eurot 1 GB eest + käibemaks).

Näide

Piiramatu andmesidemahuga leping – rändlusteenuse mahupiirang

Luksemburgis elav Paulina maksab oma mobiililepingu eest 40 eurot (käibemaksuta) kuus, mis hõlmab piiramatult kõnesid, tekstisõnumeid ja andmesidet. Seega on tal Itaalias puhkusel olles võimalik teha piiramatult kõnesid, saata tekstisõnumeid ning kasutada vähemalt 40 GB ulatuses andmesideteenuseid (2 x (40 eurot : 2 eurot) = 40).

Muud lepingud

Mobiilsideoperaatorid võivad pakkuda ka lepinguid ilma rändlusteenuseta või spetsiaalselt koostatud alternatiivseid rändlusteenuse lepinguid tariifidega, mille suhtes ELi eeskirju ei kohaldata (nt rändluseks väljaspool ELi). Sellised lisavõimalused peate aga ise eraldi valima.

Rändlusteenuse kasutamise jälgimine

Mõistliku kasutamise põhimõtte raames võib teie mobiilsideoperaator nelja kuu jooksul teie rändlusteenuse kasutamist jälgida ja kontrollida. Kui olete selle aja jooksul viibinud välismaal kauem kui oma koduriigis JA tarbinud mobiiltelefoniteenust teistes ELi riikides rohkem kui koduriigis, võib mobiilsideoperaator teiega ühendust võtta ning paluda teil oma olukorda selgitada. Teil on selleks aega 14 päeva.

Kui viibite jätkuvalt rohkem välismaal kui koduriigis ning teie rändlusteenuse tarbimine ületab pidevalt tarbimist koduriigis, võib teie mobiilsideoperaator küsida rändlusteenuse eest lisatasu. Lisatasu (käibemaksuta) ülempiirid on järgmised:

Piiriüleste töötajate rändlusteenus

Kui töötate ühes ELi liikmesriigis, kuid elate teises, võite otsustada ükskõik kumma riigi mobiilsideoperaatori kasuks ning kasutada kas oma elu- või töökohariigi SIM-kaarti. Mõistliku kasutamise põhimõtet kohaldatakse, kui kasutate vähemalt ühe korra päevas oma koduriigi mobiilsideoperaatori võrku. Seda loetakse viibimiseks riigis, kus on sõlmitud teie leping (isegi juhul, kui lähete samal päeval uuesti tagasi välisriiki).

Kas saan rändlusteenust kasutada laeva või lennukiga reisimise ajal?

Jah, kuid olge ettevaatlik. Teilt ei tohi küsida laeva- või lennureisil mobiiltelefoni kasutamise eest lisatasu, kui olete ühendatud maapealse (maismaapõhise) mobiilsidevõrguga, nt sadamas, jõel või lennujaamas. Niipea aga, kui mobiilsideteenuseid osutatakse satelliitsüsteemide kaudu, ei kohaldata enam ELi eeskirju ning teilt küsitakse tasu reguleerimata rändlusteenuse eest (hinna ülempiiri sel juhul ei ole). Lisakulude vältimiseks lülitage rändlusteenus oma seadmes välja või aktiveerige pardal olles lennurežiim.

Rändlus väljaspool ELi

„Rändle nagu kodus“ kord kehtib ka Euroopa Majanduspiirkonna riikides, ehk siis Islandil, Liechtensteinis ja Norras. „Rändle nagu kodus“ teenus ei hõlma väljaspool ELi/EMPd asuvaid riike, kuid paljud operaatorid on otsustanud laiendada selle pakkumist ka kolmandatele riikidele.

Rändlusteenuse (eelkõige andmeside) hind võib väljaspool ELi/EMPd  olla üsna kõrge. Suurte arvete vältimiseks küsige enne reisi algust oma teenuseosutajalt, millised on rändlustasud väljaspool ELi/EMPd.

Kui midagi läheb valesti – teie tarbijaõigused

Kui leiate, et teie mobiilsideoperaator ei ole teie õigustest kinni pidanud, peaksite temaga ühendust võtma ning esitama kaebuse selleks ette nähtud korras.

Kui te ei ole saadava vastusega rahul, võite ühendust võtta oma riigi reguleeriva asutusega en Ava välislingina, kelleks on tavaliselt riigi telekommunikatsioonivaldkonna reguleeriv ametiasutus, kes asub teie kaebusega tegelema.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: