Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 02/05/2022

Ülalpidamiskohustus – elatise maksmine pereliikmetele

Ülalpidamiskohustusi käsitlevad eeskirjad on liikmesriigiti erinevad ning toetuse määr ei ole kõikjal ühesugune. ELi eeskirjad kehtivad juhul, kui isik, kellele te peate elatist maksma või kes on kohustatud seda maksma teile, elab teises ELi liikmesriigis.

Millise riigi kohtu poole tuleb ülalpidamisvaidluse puhul pöörduda?

Üldjuhul tuleb ülalpidamisvaidlust käsitlev taotlus esitada kohtule:

Kui teie endine abikaasa või sugulane on nõus ning täidetud on teatavad tingimused, võite koos valida, milline kohus peaks teie asja arutama.See ei kehti aga juhul, kui vaidlus puudutab alla 18-aastase lapse ülalpidamise kohustust.

Millise riigi seadused kehtivad minu ülalpidamisvaidluse suhtes?

Kaht või enamat ELi riiki hõlmavates vaidlustes ei kohaldata ülalpidamisküsimuste suhtes tingimata selle riigi õigust, kus te kohtule taotluse esitate.

Siit leiate teavet selle kohta, millise riigi õigust kohaldatakse teie ülalpidamisvaidluse suhtesAva välislingina, kuidas lahendada õigusaktide konflikte ning millised võivad olla selle tagajärjed.

Teie elukohariigiks oleva ELi liikmesriigi keskne ametiasutus saab teid aidata elatisnõude esitamisel: otsige oma elukohariigi keskset ametiasutustAva välislingina.

Ülalpidamisotsuse jõustamine välismaal

Ülalpidamisotsust, mis on tehtud ja täidetavaks tunnistatud ühes ELi liikmesriigis, saab täitmisele pöörata kõikides ELi liikmesriikides.

Hoiatus

Erand – Taani

Taanis tehtud ülalpidamisotsuste täidetavaks tunnistamise jaoks on ette nähtud lihtsustatud menetlus.

Teie elukohariigiks oleva ELi liikmesriigi keskne ametiasutus saab teid aidata elatise väljanõudmisel: otsige oma elukohariigi keskset ametiasutustAva välislingina.

Lisateave riiklike täitemeetmete, ELi ülalpidamisotsuste täitmise lihtsustatud menetluse ning nendega tegelevate riiklike ametiasutuste kohta teid huvitavas riigis.

Valige riik:

 • Austriaatet
 • Belgiabeet
 • Bulgaariabget
 • Horvaatiacret
 • Küproscyet
 • Tšehhiczet
 • Taanidken
 • Eestieeet
 • Soomefiet
 • Prantsusmaafret
 • Saksamaadeet
 • Kreekagret
 • Ungarihuet
 • Iirimaaieet
 • Itaaliaitet
 • Lätilvet
 • Leedultet
 • Luksemburgluet
 • Maltamtet
 • Madalmaadnlet
 • Poolaplet
 • Portugalptet
 • Rumeeniaroet
 • Slovakkiasket
 • Sloveeniasiet
 • Hispaaniaeset
 • Rootsiseet

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: