Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 28/02/2017

Ülalpidamiskohustus – elatise maksmine pereliikmetele

Ülalpidamiskohustusi käsitlevad eeskirjad on liikmesriigiti erinevad ning toetuse määr ei ole kõikjal ühesugune. ELi eeskirjad kehtivad juhul, kui isik, kellele te peate elatist maksma või kes on kohustatud seda maksma teile, elab teises ELi liikmesriigis.

Millise riigi kohtu poole tuleb ülalpidamisvaidluse puhul pöörduda?

Üldjuhul tuleb ülalpidamisvaidlust käsitlev taotlus esitada kohtule:

  • riigis, kus elab teie endine partner või sugulane;
  • riigis, kus elab ülalpidamist nõudev isik;
  • mille pädevuses on teie perekonnaseisu (nt lahutus) või vanemliku vastutuse küsimused, kui ülalpidamisvaidlus on nendega seotud.

Kui teie endine abikaasa või sugulane on nõus ning täidetud on teatavad tingimused, võite koos valida, milline kohus peaks teie asja arutama.See ei kehti aga juhul, kui vaidlus puudutab alla 18-aastase lapse ülalpidamise kohustust. 

Millise riigi seadused kehtivad minu ülalpidamisvaidluse suhtes?

Kaht või enamat ELi riiki hõlmavates vaidlustes ei kohaldata ülalpidamisküsimuste suhtes tingimata selle riigi õigust, kus te kohtule taotluse esitate.

Siit leiate teavet selle kohta, millise riigi õigust kohaldatakse teie ülalpidamisvaidluse suhtes, kuidas lahendada õigusaktide konflikte ning millised võivad olla selle tagajärjed.

Teie elukohariigiks oleva ELi liikmesriigi keskne ametiasutus saab teid aidata elatisnõude esitamisel: otsige oma elukohariigi keskset ametiasutust.

Ülalpidamisotsuse jõustamine välismaal

Ülalpidamisotsust, mis on tehtud ja täidetavaks tunnistatud ühes ELi liikmesriigis, saab täitmisele pöörata kõikides ELi liikmesriikides.

Erand – Taani

Taanis tehtud ülalpidamisotsuste täidetavaks tunnistamise jaoks on ette nähtud lihtsustatud menetlus.

Teie elukohariigiks oleva ELi liikmesriigi keskne ametiasutus saab teid aidata elatise väljanõudmisel: otsige oma elukohariigi keskset ametiasutust.

Siit leiate teavet riiklike täitemeetmete, ELi ülalpidamisotsuste täitmise lihtsustatud menetluse ning nendega tegelevate riiklike ametiasutuste kohta.

Valige riik:

 

ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid