Viimati ajakohastatud: 04/10/2021

Energiamärgis

Mida Brexit mõjutab?

Energiamärgised:

A-klassi (roheline) seade tarbib kõige vähem energiat, mis teeb sellest kõige energiatõhusama. G-klassi (punane) seade tarbib kõige rohkem energiat.

ELi energiamärgistuse eeskirju kohaldatakse ka mõne energiamõjuga toote suhtes. Need on kaubad või süsteemid, mille kasutamine mõjutab energiatarbimist. Neid eeskirju ei kohaldata kasutatud toodete või inimeste või kaupade veoks ette nähtud transpordivahendite puhul.

Plussmärgita klassid

Alates 2021. aasta märtsist kasutatakse energiamärgistel ainult klasse A–G, mitte A+++ kuni D, nagu varem tehti. Seda uut klassifitseerimissüsteemi kasutatakse järgmiste tooterühmade puhul:

Esimese nelja tooterühma toodetel peavad olema muudetud klassifikatsiooni kohased märgised alates 1. märtsist 2021. Lampidel ja lambipirnidel peavad olema muudetud klassifikatsiooni kohased märgised alates 1. septembrist 2021.

Rohkem teavet energiamärgiste klassifitseerimissüsteemi toimimise kohtaen

Tooted, millel peab energiamärgis olema

Teatavate tooterühmade puhul peab energiamärgis olema müügikohas igale tootele selgelt paigaldatud.

Tooterühmad, millel peab energiamärgis olema

  • Lambipirnid ja lambid
  • Soojendid
  • Külmkapid ja sügavkülmikud
  • Pesumasinad ja kuivatid
  • Kliimaseadmed ja ventilaatorid
  • Kuvarid, k.a televiisorid
  • Köögiseadmed
  • Rehvid

Rohkem tootepõhist teavet energiamärgistuse ja ökodisaini nõuete kohtaen

Tootjate ja edasimüüjate kohustused

Kui olete ELi tootja, importija või ELi-välise tootja volitatud esindaja, peate enne toote ELi turule laskmist

Saate luua energiamärgiseid, kasutades selleks ette nähtud vahenditen või laadides alla InDesign-mallien . QR-koodiga märgiseid saab luua ainult EPRELis.

EPRELi tooteandmebaas

Kõik tooted, millel peab olema energiamärgis, tuleb enne ELi turule laskmist registreerida EPRELi andmebaasisen. Peate esitama järgmise teabe:

Kõigepealt peate looma EPRELi veebisaidil uue tarnijaorganisatsiooni (ehk teie ettevõtte) konto. Selleks on vaja luua EU Logini kontoen. EU Logini konto annab juurdepääsu ka EPRELi suunisteleen, mis sisaldavad teavet registreerimisprotsessi kohta.

Interneti- või muu kaugmüük

Kui müüte tooteid ilma klientidega vahetus kontaktis olemata, peate ikkagi esitama energiamärgise teabe. Internetimüügi puhul peate toote hinna lähedal ja samas kirjasuuruses esitama selgelt

või

Pesastatult kuvatavaid nooli ja energiamärgiseid saab luua selleks ettenähtud vahendigaen, InDesign-malleen kasutades või EPRELis.

Olge uudistega kursis

Muutuvad nii tehnoloogia kui ka eeskirjad. Muutuda võivad näiteks tootekirjeldus, mille peate kättesaadavaks tegema, toote järjestamiseks kasutatavad klassid ja see, kuhu tuleb märgis paigutada. Jälgige järgmist:

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Märgistust käsitleva teabe kontaktvormAva välislingina

Esitage oma küsimus märgistust käsitleva teabe kontaktvormi vahenduselAva välislingina.

Täiendavad abiteenused

Jaga lehekülge: