Viimati ajakohastatud: 22/02/2023

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) ning mikroettevõtjate raamatupidamine

ELis ettevõtlusega tegelevad piiratud vastutusega äriühingud (olenemata nende suurusest) peavad koostama raamatupidamise aastaaruanded ja mitmesugused finantsaruanded ning esitama need asjakohasele riiklikule äriregistrile.

Börsil noteeritud äriühingud

Börsil noteeritud äriühingud, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, peavad koostama oma konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanded vastavalt ühtsele rahvusvaheliste standardite kogule, mida nimetatakse rahvusvahelisteks finantsaruandlusstandarditeks en (IFRS).

Need standardid töötas välja sõltumatu raamatupidamisasutus Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu en (IASB) ning EL võttis need seejärel vastu.

Muud piiratud vastutusega äriühingud

Üldjuhul ei pea börsil noteerimata äriühingud IFRSe järgima. Enamik ELi riike lubab siiski IFRSe kasutada nende äriühingute konsolideeritud aastaaruannetes. Lisaks lubavad või nõuavad mõned ELi riigid IFRSide kasutamist mõne börsil noteerimata äriühingu individuaalsetes finantsaruannetes: siit leiate ülevaate raamatupidamisvõimalustest ELi riikide kaupa en .

Kuigi raamatupidamiseeskirjad erinevad sõltuvalt teie äriühingu suurusest, peavad kõik finantsaruanded sisaldama vähemalt järgmist:

VKEde suhtes kehtib lihtsustatud aruandluskord: mikroettevõtjad võivad järgida lihtsustatud erikorda sõltuvalt sellest, millises ELi riigis nad asuvad.

Uurige, kas teil on õigus järgida lihtsustatud eeskirju.

Kontrollige siin, kas teie ettevõtte puhul võib järgida lihtsustatud aruandluskorda või lihtsustatud erikorda.

Kui palju inimesi teie ettevõttes töötab?

Kui suur on teie ettevõtte bilanss?

Kui suur on teie ettevõtte aastakäive?

Juhite mikroettevõtet.

Kui otsustate luua ettevõtte oma äri juhtimiseks, võib teil olla võimalus järgida lihtsustatud erikorda sõltuvalt sellest ELi riigist, kus teie ettevõte on asutatud.

Uurige raamatupidajalt või muult kvalifitseeritud nõustajalt järgi, milline aruandlusstruktuur sobib teie ettevõttele kõige paremini.

Hoiatus

Hoiatus: tulemust võivad mõjutada teatavad valikud või vahetuskursid.

Sõltuvalt sellest, millises ELi riigis teie ettevõte on asutatud, võib mikroettevõtjatele mõeldud lihtsustatud erikord hõlmata järgmist:

Juhite väikeettevõtet.

VKEde suhtes kehtib lihtsustatud aruandluskord.

Uurige raamatupidajalt või muult kvalifitseeritud nõustajalt järgi, milline aruandlusstruktuur sobib teie ettevõttele kõige paremini.

Hoiatus

Hoiatus: tulemust võivad mõjutada teatavad valikud või vahetuskursid.

Mõned ELi riigid võivad nõuda, et teie ettevõte määraks vannutatud audiitori ja avaldaks igal aastal tegevusaruande.

Juhite keskmise suurusega või suurettevõtet.

Teie ettevõtte suhtes kehtib lihtsustatud aruandluskord.

Uurige raamatupidajalt või muult kvalifitseeritud nõustajalt järgi, milline aruandlusstruktuur sobib teie ettevõttele kõige paremini.

Hoiatus

Hoiatus: tulemust võivad mõjutada teatavad valikud või vahetuskursid.

Raamatupidamisaruannete lisades tuleb esitada põhjalik teave. Kohustuslikud auditi- ja tegevusaruanded tuleb igal juhul esitada.

Füüsilisest isikust ettevõtjad ja piiramatu vastutusega äriühingud

Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja või kui teile kuulub piiramatu vastutusega äriühing (nt ühe osanikuga äriühing või täisühing), siis ei ole teie tegevus ELi eeskirjadega reguleeritud.

Sellisel juhul peaksite kontrollima siseriiklikke eeskirju selle ELi riigi ametiasutustelt, kus teie ettevõte on asutatud.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: