Viimati ajakohastatud: 24/06/2022

Defektsed tooted

Teie vastutate oma toodete defektide eest. Kui need põhjustavad järgmist kahju teie tarbijatele: surm, vigastus või materiaalne kahju isiku varale (üle 500 euro), võib teil tekkida tõsiseid probleeme.

Teie toodete defektsuse määrab kindlaks ohutuse tase, mida tarbijatel on õigus eeldada, mitte nende kasutuskõlblikkus.

Olge valvsad, kui:

Kui ühe ja sama toote ohutuse eest vastutab mitu ettevõtjat, võib kahjustatud pool kaevata neist kohtusse millise tahes.

Vastutust käsitlevaid eeskirju kohaldatakse ka elektri- ja põllumajandustoodete suhtes. Teie müügileping ei tohi hõlmata selliseid tingimusi, mis vähendaks teie vastutust vigase toote puhul.

Hüvitusnõuded

Saadud kahju eest hüvitise taotlemiseks peab kahju kannatanud pool tõendama, et:

Juhtumid, mille puhul teil ei ole vastutust

Teil ei ole vastutust, kui suudate tõestada järgmist:

Kahju kannatajal on hüvitise nõudmiseks aega kolm aastat, alates sellest päevast, mil ta sai teada:

Te ei vastuta toote tõttu tekkinud kahju eest juhul, kui see toode on olnud turul vähemalt kümme aastat, välja arvatud juhul, kui keegi on selle aja jooksul teilt hüvitist nõudnud.

Ohtlike toodete otsing: Safety Gate

ELi liikmesriikide asutused võivad võtta meetmeid (nõudes tooteid tagasi või keelustades kauplemise) toodete suhtes, mis põhjustavad tarbijate tervisele või ohutusele tõsist kahju. Ka tootjad võivad oma tooteid tagasi nõuda. Kõigil juhtudel registreeritakse sellised meetmed andmebaasis Safety GateAva välislingina. Safety Gate is ei registreerita põllumajandustoodete, ravimite ega meditsiinseadmete suhtes võetud meetmeid.

Mittevastavast tootest teatamine

Igal ELi riigil on oma pädev ametiasutus, mis tagab turule lastud toodete vastavuse.

Kui olete tootja, turustaja või volitatud esindaja ning olete arvamusel, et mõni teie müüdavatest toodetest ei vasta ELi nõuetele, saate sellest teatada oma riigi pädevale ametiasutusele portaali Product Safety Business Alert Gateway en (ohtlikest toodetest teatamise portaal ettevõtjatele) vahendusel.

Hoiatus

Pange palun tähele, et saate seda teavitusvahendit kasutada vaid juhul, kui olete tootja, turustaja või volitatud esindaja.

Kui teil on küsimusi seoses selle protsessiga või soovite midagi kontrollida, võtke palun ühendust oma riikliku kontaktpunktiga en en .

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: