Viimati ajakohastatud: 15/02/2019

Lähetatud töötajad

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Tööandjana peate järgima eeskirju, mis kehtivad töötaja ajutisel lähetamisel tööle teise ELi riiki. Peate tagama, et teie töötajatel on kogu lähetusperioodi ajal samad töö- ja töölepingu tingimused kui need, mis kehtivad selles ELi riigis, kus nad tööle hakkavad.

Jaga lehekülge: