Rahastamisvõimalused

Rahastamisvõimalused

Sellelt veebisaidilt leiate abi Euroopa Liidu toetusega laenude ja riskikapitali taotlemisel.

Valige rahastamisvõimaluste leidmiseks riik.

Kuidas see toimib?

Kes sobib ELi rahastamise jaoks?

ELi rahastust saab taotleda mis tahes suuruses ja valdkonda kuuluvatele mitmesugust liiki äriühingutele, sealhulgas ettevõtjatele, idufirmadele, mikroettevõtetele, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ja suurettevõtetele. Võimalik on taotleda mitut tüüpi rahastamist: ärilaenud, mikrorahastus, tagatised ja riskikapital. EL toetab igal aastal enam kui 200 000 ettevõtet.

Kuidas see toimib?

Otsuse anda ELi rahalisi vahendeid teevad kohalikud finantseerimisasutused, näiteks pangad, riskikapitali andjad või äriinglitest investorid. Tänu ELi toetusele saab kohalik finantsasutus pakkuda ettevõtetele täiendavat rahastamist.

Täpsed rahastamistingimused – summa, kestus, intressimäärad ja teenustasud – sõltuvad finantsasutustest. Täpsema info saamiseks on teil võimalus võtta ühendust ühega enam kui tuhandest finantsasutusest.

Õigus saada krediidiasutustelt tagasisidet

Teil on õigus saada krediidiasutustelt nende otsuste kohta tagasisidet. See aitab teil aru saada oma finantsseisundist ja parandada võimalusi tulevikus rahastamist saada. Kasutage oma õigust ja viidake kapitalinõuete määruse artiklile 431.

Image

ELi fondid

COSME programm

  • Tagatised väikeste või keskmise suurusega ettevõtete kuni 150 000 euro suurustele laenudele
  • Omakapital (kasvu- ja laienemisetapp)

Programm InnovFin (Horisont 2020)

  • Laenud ja tagatised uuenduslikele ettevõtetele
  • Teadus- ja arendusprojektide rahastamine
  • Omakapital (varajane ja käivitusetapp)

Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) rahastamisvahendist Accelerator (VKEde rahastamine) saab katta uuenduslike VKEde rahastamist ja töötajate juhendamist (1. etapp: Käsitus ja teostatavus; 2. etapp: tutvustamine, turule viimine ning teadus- ja arendustegevus; 3. etapp: turustamine).

Programm „Loov Euroopa"

  • Laenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kultuuri- ja loomesektoris

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm

  • Kuni 25 000 euro suurused mikrolaenud mikroettevõtjatele ja haavatavatele isikutele, kes soovivad mikroettevõtet alustada või arendada
  • Kuni 500 000 euro suurused investeeringud sotsiaalsetesse ettevõtetesse

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid

  • Laenud, tagatised, omakapitali kaudu rahastamine või toetused ettevõtetele

Toetusi antakse mitmeaastaste programmide kaudu, mida kaasrahastab EL.

Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Investeerimisfond

  • Ärilaenud, mikrorahastus, tagatised ja riskikapital

Üleeuroopaline tagatisfond

Üleeuroopaline tagatisfond on ELi liikmesriikide loodud tagatisfond, mille eesmärk on reageerida COVID-19 pandeemia majanduslikule mõjule, tagades osalevate liikmesriikide VKE-dele, keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele ja äriühingutele küllaldase vaba likviidsuse, et tulla toime kiiresti laieneva kriisiga.

Digitaaltehnoloogiale ülemineku rahastamine

COSME laenutagamisrahastu toetab VKEde digitaaltehnoloogiale ülemineku rahastamise projekte kõigis majandussektorites olenemata nende VKEde praegusest digitaaltehnoloogia kasutamise määrast.

Kui olete rahastamisvõimalusi otsiv ettevõtja, minge meie andmebaasi, kus näete, milliseid võimalusi saate kasutada.

Kui olete COSME digitaaltehnoloogiale ülemineku katseprojektis osalev finantsvahendaja, avage järgmiseks COSME digitaaltehnoloogiale ülemineku küsimustik. Lisateavet VKEde digitaaltehnoloogiale ülemineku jaoks antava COSME toetuse kohta leiate Euroopa Investeerimisfondi portaalist.

Isikuandmete kaitse põhimõtted – finantsvahendajad

Vajate abi või nõuandeid?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.