Viimati ajakohastatud: 13/02/2019

Töötus ja hüvitised

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Sotsiaalkindlustuse korraldus on Euroopas riigiti väga erinev ning iga ELi liikmesriik võib oma sotsiaalkindlustussüsteemi ise vabalt kujundada.

ELi eeskirjadega tehakse aga kindlaks, millise riigi süsteemis olete kindlustatud juhul, kui olukorraga on seotud kaks või enam riiki – näiteks kui elate või töötate teises ELi liikmesriigis.

Lugege täpsemalt:

Vt ka:

Jaga lehekülge: