Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 02/07/2020

Töötus ja hüvitised

Mida Brexit mõjutab?

Sellel lehel esitatud eeskirju ja tingimusi kohaldatakse endiselt Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi kodanike suhtes ELis.

Kui olete omandanud sotsiaalkindlustusõigused (nt seoses tervishoiuteenuste, töötushüvitiste, pensionidega) enne 31. detsembrit 2020, on väljaastumislepingus sätestatud nende õiguste kaitse üldeeskirjad. Lugege täiendavalt oma õiguste kohta.

Kui teil on probleeme oma õiguste kasutamisega, võtke palun ühendust meie abiteenistustega.

Sotsiaalkindlustuse korraldus on Euroopas riigiti väga erinev ning iga ELi liikmesriik võib oma sotsiaalkindlustussüsteemi ise vabalt kujundada.

ELi eeskirjadega tehakse aga kindlaks, millise riigi süsteemis olete kindlustatud juhul, kui olukorraga on seotud kaks või enam riiki – näiteks kui elate või töötate teises ELi liikmesriigis.

Lugege täpsemalt:

Vt ka:

Jaga lehekülge: