Viimati ajakohastatud: 29/10/2021

Töötus ja hüvitised

Mida Brexit mõjutab?

Sellel veebisaidil esitatud eeskirju ja tingimusi kohaldatakse endiselt Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike ning ELis elavate Ühendkuningriigi kodanike suhtes tingimusel, et nad on kaitstud ELi ja Ühendkuningriigi vahelise väljaastumislepinguga.

Kui omandasite sotsiaalkindlustusõigused (nt seoses tervishoiuteenuste, töötushüvitiste, pensionidega) enne 31. detsembrit 2020, on ELi ja Ühendkuningriigi väljaastumislepingus sätestatud nende õiguste kaitse üldeeskirjad. Lisateave ELi kodaniku õiguste kohta Ühendkuningriigisen.

Kui arvate, et teie ELi õigusaktidest tulenevaid õigusi ei järgita ja soovite saada nõu, võtke ühendust meie tugiteenistusega.

Kui olete Ühendkuningriigis viibiv ELi kodanik, peaksite kõigepealt pöörduma õiguskaitse taotlemiseks asjaomaste Ühendkuningriigi ametiasutuste poole. Kui probleemile lahendust ei leita, võite teatada oma õiguste rikkumisest Ühendkuningriigi sõltumatule järelevalveasutuseleen.

Kui olete ELi riigis elav Ühendkuningriigi kodanik ja soovite esitada kaebust, saate sellest teatada Euroopa Komisjonile.

Sotsiaalkindlustuse korraldus on Euroopas riigiti väga erinev ning iga ELi liikmesriik võib oma sotsiaalkindlustussüsteemi ise vabalt kujundada.

ELi eeskirjadega tehakse aga kindlaks, millise riigi süsteemis olete kindlustatud juhul, kui olukorraga on seotud kaks või enam riiki – näiteks kui elate või töötate teises ELi liikmesriigis.

Lugege täpsemalt:

Vt ka:

Jaga lehekülge: