Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 02/04/2022

Väljastpoolt ELi pärit pereliikmete registreerimine teises ELi liikmesriigis

Väljastpoolt ELi pärit pereliikmed ei pea koos teiega uues elukohariigis viibimise esimese kolme kuu jooksul selles riigis elamise õiguse tõendamiseks elamisluba taotlema. Mõnes riigis peavad nad siiski teatama oma riiki saabumisest.

Pärast kolme kuu möödumist asjaomases uues elukohariigis peavad teie väljastpoolt ELi pärit pereliikmed registreerima oma elukoha asjaomaste ametiasutuste juures (tavaliselt kas linnavalitsuses või kohalikus politseijaoskonnas). 

Elamisloa saamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

Hoiatus

Muid dokumente nõuda ei saa

Ametiasutused peaksid tegema oma otsuse elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta 6 kuu jooksul. Kui nad seda ei tee, siis võite võtta ühendust meie abiteenistustega. Mitte mingil juhul ei saa teie väljastpoolt ELi pärit pereliikmeid riigist välja saata seetõttu, et nende viisa on aegunud, kui nende taotlus on samal ajal menetlemisel.

Kui nende taotlust ei rahuldata, peavad ametiasutused neile esitama otsuse kirjalikult, märkides selles ära otsuse põhjused ning tagajärjed, ning täpsustades seda, kuidas teie sugulased/partner saavad otsuse edasi kaevata ning millise tähtaja jooksul.

Kui nende taotlus rahuldatakse, väljastatakse elamisluba üldjuhul tasuta. Kui elamisloa puhul on kehtestatud tasu, ei saa see olla suurem kui asjaomase riigi kodanike samalaadsete dokumentide (nt isikutunnistuste) puhul.

Dokumendil peaks olema selgelt märgitud, et see on ELi kodaniku pereliikme elamisluba.

Elamisluba peaks kehtima 5 aastat (või teie kavandatud viibimise aja, kui see on lühem kui 5 aastat). Ametiasutusi tuleks teavitada kõigist elukoha aadressi muudatustest.

Teie pereliikmed saavad oma elamisluba kasutada teise ELi riiki reisimisel, kuid kui nad soovivad asuda teise ELi riiki elama, peavad nad taotlema sellest riigist uue elamisloa. Seni kuni nad on teie ülalpidamisel, ei saa nad ilma teieta teise ELi riiki elama asuda.

Näide

James on Ameerika Ühendriikide kodanik ja elab Itaalias oma ema ning Itaalia kodanikust kasuisa Giuseppega. James sooviks asuda Hispaaniasse elama ja seal tööd otsida. Tema vanemad ei saa temaga Hispaaniasse kolida, kuid neil on võimalik teda rahaliselt toetada.

Kui James taotles Hispaanias elamisluba, ütlesid Hispaania sisserände ametnikud, et kuigi tal on ELi kodaniku pereliikmena Itaalias elamisluba, ei anna see talle automaatselt õigust elamisloale Hispaanias. Jamesi ELis elamise õigus sõltub tema kasuisa Giuseppe ELi kodakondsusest. Giuseppe peaks asuma koos Jamesiga Hispaaniasse elama ja tõendama, et tal on piisavad majanduslikud vahendid nende mõlema ülalpidamiseks.

Saage teada kus ja kuidas oma väljastpoolt ELi pärit pereliikmeid vastuvõtvas riigis registreerida:

Valige riik

Paljudes riikides peavad teie pereliikmed kandma oma elamisluba ja passi kogu aeg endaga kaasas. Kui nad jätavad need koju, võidakse neile määrata trahv või neid ajutiselt kinni pidada, kuid neid ei saa vaid seetõttu riigist välja saata.

Vt ka, kuidas registreerida oma ELi kodanikest pereliikmeid.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: