Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 17/05/2021

Väljastpoolt ELi pärit pereliikmete registreerimine teises ELi liikmesriigis

Mida Brexit mõjutab?

Küsimused ja vastused – Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi kodanike õigused vastavalt väljaastumislepingule

1. jaanuaril 2021 muutuvad Ühendkuningriigis elavate või sinna kolivate ELi kodanike suhtes kehtivad reeglid. Sama puudutab ka mõnes ELi riigis elavaid või sinna kolivaid Ühendkuningriigi kodanikke.

Mul on Ühendkuningriigis/ELis alaline elukoht või saan selle üleminekuperioodil.

Üldjuhul jääb teie ja teie pereliikmete alaline elukoht teie vastuvõtvas riigis alles. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate siiski taotlema Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust. ELis uurige võimalikult kiiresti vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Elan Ühendkuningriigis/ELis, kuid mul ei ole veel alalist elamisõigust.

Üldjuhul jääb teie ja teie pereliikmete elanikustaatus teie vastuvõtvas riigis alles. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate siiski taotlema Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust. ELis uurige võimalikult kiiresti vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Soovin kolida Ühendkuningriiki/ELi.

Kehtivate ELi eeskirjade kohaselt võite teie ja teie pereliikmed kolida Ühendkuningriiki või mõnda ELi riiki kuni 31. detsembrini 2020. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate seejärel ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust taotlema. ELis uurige vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas peate end registreerima ning kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Soovin Ühendkuningriigis/ELis viibida lühiajaliselt

Praegu riigis lühiajalisest viibimisest teatamise, välismaal elukoha registreerimise, ELi kodanikest pereliikmete registreerimise ning väljastpoolt ELi pärit pereliikmete registreerimise suhtes kehtivaid eeskirju kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2020.

Vajan abi

Kui arvate, et teie ELi õigusaktidest tulenevaid õigusi ei järgita, võtke ühendust tugiteenistusega.

Üksikasjalik teave väljaastumislepingu rakendamise ja kodanike õiguste kohta

Väljastpoolt ELi pärit pereliikmed ei pea koos teiega uues elukohariigis viibimise esimese kolme kuu jooksul selles riigis elamise õiguse tõendamiseks elamisluba taotlema. Mõnes riigis peavad nad siiski teatama oma riiki saabumisest.

Pärast kolme kuu möödumist asjaomases uues elukohariigis peavad teie väljastpoolt ELi pärit pereliikmed registreerima oma elukoha asjaomaste ametiasutuste juures (tavaliselt kas linnavalitsuses või kohalikus politseijaoskonnas). 

Elamisloa saamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

Hoiatus

Muid dokumente nõuda ei saa

Ametiasutused peaksid tegema oma otsuse elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta 6 kuu jooksul. Kui nad seda ei tee, siis võite võtta ühendust meie abiteenistustega. Mitte mingil juhul ei saa teie väljastpoolt ELi pärit pereliikmeid riigist välja saata seetõttu, et nende viisa on aegunud, kui nende taotlus on samal ajal menetlemisel.

Kui nende taotlust ei rahuldata, peavad ametiasutused neile esitama otsuse kirjalikult, märkides selles ära otsuse põhjused ning tagajärjed, ning täpsustades seda, kuidas teie sugulased/partner saavad otsuse edasi kaevata ning millise tähtaja jooksul.

Kui nende taotlus rahuldatakse, väljastatakse elamisluba üldjuhul tasuta. Kui elamisloa puhul on kehtestatud tasu, ei saa see olla suurem kui asjaomase riigi kodanike samalaadsete dokumentide (nt isikutunnistuste) puhul.

Dokumendil peaks olema selgelt märgitud, et see on ELi kodaniku pereliikme elamisluba.

Elamisluba peaks kehtima 5 aastat (või teie kavandatud viibimise aja, kui see on lühem kui 5 aastat). Ametiasutusi tuleks teavitada kõigist elukoha aadressi muudatustest.

Teie pereliikmed saavad oma elamisluba kasutada teise ELi riiki reisimisel, kuid kui nad soovivad asuda teise ELi riiki elama, peavad nad taotlema sellest riigist uue elamisloa. Seni kuni nad on teie ülalpidamisel, ei saa nad ilma teieta teise ELi riiki elama asuda.

Näide

James on Ameerika Ühendriikide kodanik ja elab Itaalias oma ema ning Itaalia kodanikust kasuisa Giuseppega. James sooviks asuda Hispaaniasse elama ja seal tööd otsida. Tema vanemad ei saa temaga Hispaaniasse kolida, kuid neil on võimalik teda rahaliselt toetada.

Kui James taotles Hispaanias elamisluba, ütlesid Hispaania sisserände ametnikud, et kuigi tal on ELi kodaniku pereliikmena Itaalias elamisluba, ei anna see talle automaatselt õigust elamisloale Hispaanias. Jamesi ELis elamise õigus sõltub tema kasuisa Giuseppe ELi kodakondsusest. Giuseppe peaks asuma koos Jamesiga Hispaaniasse elama ja tõendama, et tal on piisavad majanduslikud vahendid nende mõlema ülalpidamiseks.

Saage teada kus ja kuidas oma väljastpoolt ELi pärit pereliikmeid vastuvõtvas riigis registreerida:

Valige riik:

 • Austriaaten
 • Belgiabeen
 • Bulgaaria*bg
 • Horvaatiacrhren
 • Küproscyen
 • Tšehhiczen
 • Taani*dk
 • Eestieeen
 • Soome*fi
 • Prantsusmaa*fr
 • Saksamaa*de
 • Kreekagren
 • Ungarihuen
 • Island*is
 • Iirimaa*ie
 • Itaaliaiten
 • Lätilven
 • Leedu*lt
 • Luksemburgluen
 • Maltamten
 • Madalmaadnlen
 • Norranoen
 • Poolaplen
 • Portugalpten
 • Rumeenia*ro
 • Slovakkiasken
 • Sloveenia*si
 • Hispaaniaesen
 • Rootsiseen

* Teave ei ole veel kättesaadav

Kas on veel küsimusi?

Paljudes riikides peavad teie pereliikmed kandma oma elamisluba ja passi kogu aeg endaga kaasas. Kui nad jätavad need koju, võidakse neile määrata trahv või neid ajutiselt kinni pidada, kuid neid ei saa vaid seetõttu riigist välja saata.

Vt ka, kuidas registreerida oma ELi kodanikest pereliikmeid.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: