Forretninger
Senest tjekket: 02/04/2022

Registrering af dine familiemedlemmer fra lande uden for EU i et andet EU-land

I de første 3 måneder i værtslandet kan familiemedlemmer fra lande uden for EU ikke blive stillet over for krav om at søge om opholdskort, der bekræfter deres ret til at bo i landet – men i nogle lande skal de muligvis melde deres tilstedeværelse.

Efter 3 måneder i værtslandet skal dine ikke-EU-familiemedlemmer registrere deres bopæl hos de relevante myndigheder (på rådhuset eller den lokale politistation). 

For at få et opholdskort skal de kunne fremvise følgende:

Advarsel

Der må ikke stilles krav om andre dokumenter

Myndighederne skal træffe deres afgørelse om udstedelse af opholdskort inden for 6 måneder. Gør de ikke det, kan du kontakte vores hjælpetjeneste. Under alle omstændigheder kan dine ikke-EU-familiemedlemmer ikke udvises, hvis deres visum udløber, mens deres ansøgning er under behandling.

Hvis et familiemedlems ansøgning afvises, skal myndighederne give den pågældende den skriftlige afgørelse, der indeholder alle grundene til beslutningen og konsekvenserne af den og angiver, hvordan din slægtning/partner kan klage og fristen for at klage.

Hvis familiemedlemmets ansøgning accepteres, er opholdskortet ofte gratis. Hvis der opkræves gebyr, må det ikke være højere, end hvad landets borgere skal betale for lignende dokumenter, f.eks. identitetskort.

Det skal fremgå klart af dokumentet, at indehaveren af opholdskortet er et familiemedlem til en EU-borger.

Opholdskortet skal være gyldigt i 5 år (eller så længe, dit planlagte ophold varer, hvis den periode er kortere). En adresseændring skal muligvis anmeldes til de lokale myndigheder.

Dine familiemedlemmer har ret til at bruge deres opholdskort til at rejse i et andet EU-land, men hvis de ønsker at flytte til et andet EU-land, skal de ansøge om et nyt opholdskort i det nye værtsland. Og så længe de er økonomisk afhængige af dig, skal du flytte med dem.

Eksempel

James er amerikansk statsborger og bor i Italien sammen med sin mor og sin italienske stedfar, Giuseppe. James vil gerne flytte til Spanien og søge job. Hans forældre ikke kan flytte med ham, men de er i stand til at støtte ham økonomisk.

Da James ansøger om et opholdskort i Spanien, siger de spanske indvandringsmyndigheder, at selv om han har opholdstilladelse i Italien som familiemedlem til en EU-borger, giver det ham ikke automatisk ret til ophold i Spanien. James' ret til at opholde sig i EU afhænger af Giuseppes EU-borgerskab. Giuseppe ville skulle flytte med James til Spanien og bevise, at han har tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at forsørge dem begge.

Se, hvor og hvordan du registrerer dine familiemedlemmer fra ikke-EU-lande i dit værtsland:

Vælg land

I mange lande skal dine familiemedlemmer have deres opholdskort og pas på sig hele tiden. Hvis de lader det ligge hjemme, kan det medføre bødestraf eller midlertidig tilbageholdelse, men de kan ikke udvises af denne grund.

Se, hvordan du registrerer dine EU-familiemedlemmer.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: