Forretninger
Senest tjekket: 18/02/2020

Registrering af dine familiemedlemmer fra lande uden for EU i et andet EU-land

Brexit – hvad nu?

Spørgsmål og svar – rettigheder for EU-borgere og britiske statsborgere som anført i udtrædelsesaftalen

Den 1. januar 2021, ændres reglerne for EU-borgere, der bor i eller flytter til Storbritannen. Reglerne ændres også for britiske statsborgere, der bor i eller flytter til et EU-land.

Jeg har fast bopæl i Storbritannien/EU eller vil få det i løbet af overgangsperioden

I princippet vil du og dine familiemedlemmer fortsat have permanent opholdstilladelse i dit værtsland. Dette omfatter ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU. I Storbritannien skal du dog ansøge i henhold til ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret for at få tildelt en ny opholdstilladelse. I EU skal du hurtigst muligt spørge myndighederne dit værtsland, om det er obligatorisk at ansøge om en ny opholdsstatus.

Jeg er bosiddende i Storbritannien/EU, men har endnu ikke permanent opholdstilladelse

I princippet vil du og dine familiemedlemmer fortsat have din nuværende opholdstilladelse i dit værtsland. Dette omfatter ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU. I Storbritannien skal du dog ansøge i henhold til ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret for at få tildelt en ny opholdstilladelse. I EU skal du hurtigst muligt spørge myndighederne dit værtsland, om det er obligatorisk at ansøge om en ny opholdsstatus.

Jeg vil gerne flytte til Storbritannien/EU

Du og dine familiemedlemmer kan indtil den 31. december 2020 flytte til Storbritannien eller et EU-land i henhold til de nuværende EU-regler. Dette omfatter ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU. I Storbritannien skal du dernæst ansøge i henhold til ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret. I EU skal du spørge myndighederne dit værtsland, om du skal lade dig registrere, og om det er obligatorisk at ansøge om en ny opholdsstatus.

Jeg vil gerne rejse til Storbritannien/EU for et kort ophold

De nuværende regler om anmeldelse af ophold, registrering af ophold i udlandet, registrering af familiemedlemmer fra EU-lande og registrering af familiemedlemmer fra ikke-EU-lande vil fortsat gælde mindst indtil den 31. december 2020.

Jeg har brug for hjælp

Hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til EU-reglerne bliver overtrådt, kan du kontakte vores hjælpetjeneste.

Læs mere om gennemførelsen af udtrædelsesaftalen og borgernes rettigheder

I de første 3 måneder i værtslandet kan familiemedlemmer fra lande uden for EU ikke blive stillet over for krav om at søge om opholdskort, der bekræfter deres ret til at bo i landet – men i nogle lande skal de muligvis melde deres tilstedeværelse.

Efter 3 måneder i værtslandet skal dine ikke-EU-familiemedlemmer registrere deres bopæl hos de relevante myndigheder (på rådhuset eller den lokale politistation). 

For at få et opholdskort skal de kunne fremvise følgende:

Der må ikke stilles krav om andre dokumenter

Myndighederne skal træffe deres afgørelse om udstedelse af opholdskort inden for 6 måneder. Gør de ikke det, kan du kontakte vores hjælpetjeneste. Under alle omstændigheder kan dine ikke-EU-familiemedlemmer ikke udvises, hvis deres visum udløber, mens deres ansøgning er under behandling.

Hvis et familiemedlems ansøgning afvises, skal myndighederne give den pågældende den skriftlige afgørelse, der indeholder alle grundene til beslutningen og konsekvenserne af den og angiver, hvordan din slægtning/partner kan klage og fristen for at klage.

Hvis familiemedlemmets ansøgning accepteres, er opholdskortet ofte gratis. Hvis der opkræves gebyr, må det ikke være højere, end hvad landets borgere skal betale for lignende dokumenter, f.eks. identitetskort.

Det skal fremgå klart af dokumentet, at indehaveren af opholdskortet er et familiemedlem til en EU-borger.

Opholdskortet skal være gyldigt i 5 år (eller så længe, dit planlagte ophold varer, hvis den periode er kortere). En adresseændring skal muligvis anmeldes til de lokale myndigheder.

Dine familiemedlemmer har ret til at bruge deres opholdskort til at rejse i et andet EU-land, men hvis de ønsker at flytte til et andet EU-land, skal de ansøge om et nyt opholdskort i det nye værtsland. Og så længe de er økonomisk afhængige af dig, skal du flytte med dem.

Eksempel

James er amerikansk statsborger og bor i Italien sammen med sin mor og sin italienske stedfar, Giuseppe. James vil gerne flytte til Spanien og søge job. Hans forældre ikke kan flytte med ham, men de er i stand til at støtte ham økonomisk.

Da James ansøger om et opholdskort i Spanien, siger de spanske indvandringsmyndigheder, at selv om han har opholdstilladelse i Italien som familiemedlem til en EU-borger, giver det ham ikke automatisk ret til ophold i Spanien. James' ret til at opholde sig i EU afhænger af Giuseppes EU-borgerskab. Giuseppe ville skulle flytte med James til Spanien og bevise, at han har tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at forsørge dem begge.

Se, hvor og hvordan du registrerer dine familiemedlemmer fra ikke-EU-lande i dit værtsland:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

I mange lande skal dine familiemedlemmer have deres opholdskort og pas på sig hele tiden. Hvis de lader det ligge hjemme, kan det medføre bødestraf eller midlertidig tilbageholdelse, men de kan ikke udvises af denne grund.

Se, hvordan du registrerer dine EU-familiemedlemmer.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Del denne side: