Forretninger
Senest tjekket: 09/07/2020

Ansøgning om tilladelse til midlertidig levering af tjenesteydelser

Brexit – hvad nu?

Reglerne og betingelserne på denne side gælder fortsat for EU-borgere i Storbritannien og Nordirland og for britiske statsborgere i EU.

Hvad angår midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser vil erklæringer indgivet før den 31. december 2020 ikke længere være gyldige fra den 1. januar 2021.

Hvis du har problemer med at håndhæve dine rettigheder, kan du kontakte vores hjælpetjenester.

Hvis du flytter til et andet EU-land og ønsker at levere lovregulerede tjenesteydelser dér midlertidigt, skal du indsende en forudgående skriftlig erklæring. Erklæringen skal indsendes skriftligt når som helst, inden du leverer dine tjenesteydelser i landet for første gang. Når du har indsendt erklæringen, er den gyldig i ét år.

Hvad skal du indsende?

Hvis der er krav om en erklæring, skal du indsende den direkte til den myndighed i værtslandet, der er ansvarlig for dit erhverv (forhør dig om, hvilken myndighed du skal kontakte, hos landets nationale kontaktpunkten).

Din erklæring skal indeholde følgende:

Hvis det er første gang, du indsender en erklæring, eller hvis der er ændringer i din situation, skal du vedlægge følgende støttedokumenter:

Hvilke dokumenter du skal indsende, kan variere alt efter dit erhverv og det EU-land, du ønsker at udøve det i. Kontakt de myndigheder i værtslandet, der er ansvarlige for dit erhverv, for at få at vide, hvilken form for dokumentation de vil have.

Hvad sker der med din erklæring?

I de fleste tilfælde, kan du indsende din erklæring, når som helst inden du begynder at arbejde i værtslandet (også selv om du ikke er sikker på, at du faktisk skal af sted). Så snart du har indsendt din erklæring, kan du gå i gang med at udøve dit erhverv.

Hvis dit lovregulerede erhverv er forbundet med sundhed og sikkerhed, og du ikke kan få automatisk anerkendelseen, kan du være nødt til at vente på, at dit værtsland kontrollerer dine kvalifikationer, før du kan starte med at arbejde. Du skal i så fald vente på at få en formel tilladelse, før du går i gang.

Det kan være nødvendigt at forny din erklæring en gang om året, hvis du vil fortsætte med at yde tjenester i landet midlertidigt.

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: