Senest tjekket: 21/11/2022

CE-mærkning

Mange produkter kræver CE-mærkning, før de kan sælges i EU. CE-mærkningen beviser, at et produkt er blevet vurderet af producenten til at opfylde EU's krav om sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse. Mærkningen gælder for produkter, som fremstilles hvor som helst i verden, og som markedsføres i EU.

Hvornår er CE-mærkning obligatorisk?

CE-mærkning er kun obligatorisk for produkter, for hvilke der findes EU-specifikationer, som kræver CE-mærkning.

Nogle produkter er omfattet af flere forskellige EU-krav. Du skal sørge for, at dit produkt opfylder alle krav, inden produktet bliver CE-mærket. Det er forbudt at CE-mærke produkter, for hvilke der ikke findes EU-specifikationer, eller for hvilke EU-specifikationerne ikke kræver CE-mærkning.

Hvordan opnår du ret til at bruge CE-mærket?

Som producent har du selv ansvaret for at vurdere overensstemmelsen med alle krav. Du har ikke brug for en tilladelse til at anbringe CE-mærkningen på dit produkt, men før du gør det, skal du:

Når produktet er forsynet med CE-mærket, skal du, hvis de kompetente nationale myndigheder anmoder om det, give dem al information om og dokumentation af CE-mærkningen.

Har du brug for en uafhængig vurdering?

Du skal undersøge, om dit produkt skal kontrolleres af et bemyndiget organ. Du kan finde disse informationer i den lovgivning, der gælder for dit produkt: tjek reglerne for de enkelte produktkategorier en .

Dette trin er ikke obligatorisk for alle produkter.

Hvis du er nødt til at lade et bemyndiget organ kontrollere produktet, skal du anbringe denne myndigheds identifikationsnummer på produktet. CE-mærket og identifikationsnummeret må godt anbringes separat, men skal være tydeligt forbundet med hinanden.

Du kan benytte Nando-databasen en til at søge efter et bemyndiget organ, der kan certificere dit produkt.

Hvis dit produkt ikke skal kontrolleres af et uafhængigt organ, er det op til dig selv at tjekke, at det overholder de tekniske krav. Det omfatter vurdering af og dokumentation for de potentielle risici, der er ved at anvende produktet.

Skal du betale gebyrer?

Hvis du selv foretager overensstemmelsesvurderingen, skal du ikke betale gebyrer. Hvis du derimod vælger at benytte dig af et bemyndiget organ, eller hvis EU-specifikationerne for dit produkt kræver, at det skal vurderes af et bemyndiget organ, skal du betale dette organ for den service det yder. Beløbet afhænger af, hvilken certificeringsprocedure der gælder for dit produkt, hvor komplekst produktet er osv.

Hvordan CE-mærker du produktet?

Mærket skal være synligt og let læseligt, og må ikke kunne fjernes.

CE-mærkningen skal bestå af bogstaverne "CE". Bogstaverne skal være mindst 5 mm høje og have samme højde (medmindre andet er angivet i produktkravene).

Hvis du ønsker at formindske eller forstørre CE-mærket på dit produkt, skal du sørge for, at de to bogstaver forbliver lige høje. Forudsat at bogstaverne er synlige, må CE-mærket godt have forskelligt udseende – f.eks. kan bogstaverne være farvede, forhøjede eller hule.

Hvis CE-mærket ikke kan stå på selve produktet, kan du sætte det på forpakningen eller på et ledsagende dokument. Hvis dit produkt er omfattet af flere EU-direktiver og/eller -forordninger, der kræver CE-mærkning, skal det fremgå af de ledsagende dokumenter, at dit produkt er i overensstemmelse med alle gældende EU-direktiver og -forordninger.

Du kan downloade billedfiler med CE-mærket en på GD GROW's portal.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Produktkontaktpunkt

Dit produktkontaktpunkt kan fortælle dig om national produktlovgivning og hjælpe dig med at komme ind på andre nationale markeder i EU.

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: