Senest tjekket: 31/01/2023

Ombytning og anerkendelse af kørekort i EU

Ombytning af kørekort i EU

Du må kun have ét EU-kørekort. Du behøver normalt ikke at ombytte dit kørekort, hvis du flytter til et andet EU-land. Du kan selv vælge, at om vil ombytte dit kørekort til et tilsvarende i dit nye opholdsland.

Frivillig ombytning af kørekort i et andet EU-land

Hvis du ønsker at ombytte dit kørekort, skal du være bosiddende i landet og opfylde betingelserne for at have kørekort (f.eks. at du har minimumsalderen for kørekort, at din helbredstilstand tillader dig at køre osv.).

Før myndighederne ombytter dit kørekort, kontakter de myndighederne i dit forrige bopælsland for at kontrollere, at dit kørekort ikke er begrænset, inddraget eller trukket tilbage. Hvis du ombytter et gammeldags kørekort, vil du få udstedt et nyt i det nye standardformat (plastikkort i kreditkortformat, der har været tilgængeligt siden 2013).

 

Obligatorisk ombytning af kørekort i et andet EU-land

Du skal ombytte dit kørekort, hvis:

Advarsel

Når du har ombyttet dit oprindelige kørekort til et lokalt kørekort, er du omfattet af det nye lands regler for kørekort (f.eks. om gyldighed og lægeundersøgelser).

Eksempel

Monica bor på Cypern, og hendes italienske kørekort er blevet beskadiget. For at få et nyt kørekort skal hun skifte sit italienske kørekort ud med et cypriotisk. Hun vil få et cypriotisk kørekort, som gælder i 15 år i stedet for 10 år, som det er tilfældet i Italien.

Find også ud af, hvad du skal gøre, hvis du mister eller får stjålet dit kørekort under en rejse i udlandet.

Anerkendelse af kørekort i EU

Er dit kørekort anerkendt i hele EU, hvis du har:

Et gammeldags kørekort, der er udstedt i EU?

Hvis du har et gammelt EU-kørekort, kan du stadig bruge det i alle EU-lande. Hvis du fornyer det, vil du få udstedt et EU-standardkørekort. Ellers skal du ombytte det senest i 2033.

Gælder dit kørekort hele livet?

EU-kørekort, der er gyldige hele livet, anerkendes i alle EU-lande. Du skal dog forhøre dig hos de nationale myndigheder, når du skal udskifte det med den nye standardmodel.

Midlertidigt kørekort?

Midlertidige kørekort, internationale kørekort (eller andre certifikater udstedt i dit hjemland) reguleres ikke på EU-niveau og anerkendes ikke nødvendigvis i andre EU-lande.

Hvis du har et midlertidigt kørekort og flytter til et andet EU-land, bør du tjekke reglerne med kørekortmyndigheden i det land, du flytter til.

Kørekort udstedt i et ikke-EU-land?

Nogle EU-lande anerkender de kørekort, der er udstedt i en række lande uden for EU. Hvis du har et EU-kørekort, som er udstedt som erstatning for et ikke-EU-kørekort, og du vil flytte til et andet EU-land, skal du være opmærksom på, at dit nye kørekort ikke nødvendigvis bliver anerkendt dér.

Tjek betingelserne for anerkendelse af kørekort fra ikke-EU-lande hos myndighederne i dit nye land.

Eksempel

Angeles fra Chile flyttede til Spanien for et par år siden. Spanien anerkender chilenske kørekort, så hun kunne ombytte sit kort til et spansk efter at have ordnet et par administrative formaliteter.

Angeles har nu ret til at køre i EU med dette nye kørekort. Men hvis hun flytter fra Spanien til et andet EU-land, skal hun undersøge, om myndighederne dér anerkender hendes spanske kørekort.

Hvis det nye land automatisk anerkender det oprindelige kørekort fra Chile, kan hun køre videre med sit ombyttede spanske kørekort. Ellers bliver hun nødt til at få sit chilenske kørekort formelt anerkendt eller ombyttet i det nye land.

Læs mere om din type kørekort bg Linket fører til en anden website – blandt andet udseendet, sikkerhedselementerne og de rettigheder og kategorier af køretøjer, det omfatter.

Landespecifikke oplysninger

Tjek reglerne om anerkendelse og gyldighed af kørekort i det land, hvor du bor:

Vælg land

EU-Kommissionen er ikke ansvarlig for indholdet af eksterne websites.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: