Senest tjekket: 26/08/2022

Kommerciel udnyttelse af intellektuel ejendomsret

Hvis du er indehaver af intellektuel ejendom, har du mulighed for at give en anden juridisk person (En person, en virksomhed eller en anden enhed, som har juridiske rettigheder og forpligtelser.) ret til at bruge den – det kaldes at give licens til den intellektuelle ejendom. Det kan også være, at du ønsker at få indtægter af den ved at sælge den – det kaldes at overdrage eller overføre intellektuel ejendom.

Inden du forhandler om en aftale om licens eller overdragelse

I nogle tilfælde kan det være nyttigt at holde visse informationer fortrolige, f.eks.:

Til det formål bør du indgå en hemmeligholdelsesaftale (Skriftlig aftale om, at modtageren af oplysningerne ikke må give dem videre til andre) med den kommende licenstager eller rettighedserhverver.

Du kan også skaffe og få adgang til information om din intellektuelle ejendom ved at udføre eller bestille en due diligence-analyse af den, dvs. en grundig gennemgang af alle aspekter vedrørende den intellektuelle ejendom.

Meddelelse af licens på din intellektuelle ejendom

Som indehaver af intellektuel ejendom kan du indgå en licensaftale med en anden juridisk person (licenstager), som derved får ret til at bruge din intellektuelle ejendom. Du kan have en enkelt licenstager ("eksklusivlicens") eller flere licenstagere. Hvis du udbyder flere licenser, kan disse være åbne eller begrænset til bestemte brancher eller geografiske områder (f.eks. i form af franchising).

Til gengæld får du som licensgiver betaling for at give tilladelse til brugen, typisk i form af licensafgifter eller "royalties", som er en procentdel af salget. Du kan også fastsætte grænser for brugen af din intellektuelle ejendom (geografisk område, anvendelsesområde osv.).

Som licensgiver:

Selv om licensaftaler skal udfærdiges med hjælp fra advokater og kyndige i intellektuel ejendomsret, er der stadig en række centrale klausuler om intellektuel ejendomsret, som skal forhandles og indgå i aftalen, inden den underskrives.

Sådan indgår du en licensaftale 

For at indgå en licensaftale skal du som minimum:

I visse EU-lande skal du registrere licensaftalen – i de fleste tilfælde hos den nationale patent- og varemærkemyndighed en .

Hvis du vil vide mere, kan du læse faktabladet om licensaftaler en , som er skrevet af den europæiske helpdesk for IPR en .

Overdragelse af dine patenter, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder

Du kan overføre ejerskabet af dine intellektuelle ejendomsrettigheder (patent, varemærke, ophavsret osv.) ved at sælge din ejendomsret. Ved overførslen overdrager du alle de rettigheder, du har til den pågældende intellektuelle ejendom.

Når overdragelsen er gennemført, har du ikke længere noget ansvar i forbindelse med den intellektuelle ejendom (f.eks. betaling af fornyelsesgebyr), og du har heller ikke længere ret til at få gavn af en eventuel kommerciel succes, som produktet eller serviceydelsen får.

Og medmindre det udtrykkeligt er tilladt i overdragelsesaftalen, må du ikke bruge den pågældende intellektuelle ejendom (opfindelse, varemærke osv.), så længe den er beskyttet.

Sådan indgår du en aftale om overdragelse af intellektuel ejendomsret

Se også

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Den europæiske helpdesk for IPR (helpdesken vedrørende intellektuel ejendomsret)

Gratis rådgivning om og uddannelse i forvaltning af intellektuel ejendomsret i forbindelse med samfinansierede EU-projekter og tværnationale forretninger.

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: