Forretninger
Senest tjekket: 08/06/2022

Permanent ophold (>5 år) for EU-borgere

Erhvervelse af ret til permanent ophold

Som EU-borger har du automatisk ret til permanent opholdstilladelse i et andet EU-land, hvis du har boet lovligt i landet i mindst 5 år i træk. Hvis du opfylder den betingelse, kan du anmode om et permanent opholdskort, som bekræfter din ret til at bo permanent i det land, du bor i nu, uden betingelser.

Dette adskiller sig fra beviset for registrering, som er obligatorisk i mange lande. Det permanente opholdskort er ikke obligatorisk.

men det kan være godt at have, når du skal henvende dig til myndighederne eller i forbindelse med administrative formaliteter. Myndighederne kan ikke længere bede dig om at bevise, at du har et arbejde, tilstrækkelige midler, sygesikring og så videre.

Ansøgning om et permanent opholdskort

For at få et dokument, der bekræfter din ret til permanent ophold skal du fremlægge bevis for, at du har boet lovligt i landet i 5 år.

Du skal sende forskellige former for dokumentation med din ansøgning, afhængig af din situation (lønmodtager, selvstændig, jobsøgende, pensionist, studerende). Dette kunne omfatte:

Myndigheder skal udstede det permanente opholdskort så hurtigt som muligt og må ikke kræve mere for det, end hvad en statsborger i landet skal betale for et id-kort. Gør de ikke det, kan du ringe til vores hjælpetjeneste.

Dokumentet fornyes automatisk uden nogen betingelser eller krav Gyldigheden kan dog variere afhængigt af, hvilket land, der udsteder dokumentet.

Berettigelse til permanent opholdstilladelse efter mindre end 5 år

I nogle særlig tilfælde kan du ansøge om permanent opholdstilladelse efter mindre end 5 år. Se, om du er berettiget.

Tab af ret til permanent ophold

Du kan miste retten til permanent ophold, hvis du bosætter dig uden for landet i over 2 år i træk.

Permanent opholdstilladelse til dine familiemedlemmer fra EU

Dine familiemedlemmer fra EU har de samme rettigheder. De har også ret til et permanent opholdskort i det land, hvor de har boet lovligt sammen med dig i 5 år i træk.

Læs mere om dine familiemedlemmers ret til at bosætte sig i EU.

Se også, hvordan du får permanent opholdstilladelse til dine familiemedlemmer fra lande uden for EU.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: