Senest tjekket: 30/06/2020

Konkurrencereglerne i EU

Brexit – hvad nu?

EU har strenge regler om beskyttelse af den frie konkurrence. I henhold til disse regler er visse former for praksis forbudt.

Hvis du overtræder EU's konkurrenceregler, kan du blive idømt en bøde på helt op til 10 % af din årlige omsætning på verdensplan. I nogle EU-lande kan ledere i overtrædende virksomheder også selv blive idømt en alvorlig straf, herunder fængsel.

EU's konkurrenceregler gælder i alle EU-lande – de nationale domstole skal overholde dem. Reglerne gælder ikke alene virksomheder, men alle foretagender, der er beskæftiget med en økonomisk aktivitet (såsom brancheforeninger, erhvervsgrupperinger osv.).

Du kan læse om nogle eksempler på EU-konkurrencesager på GD Konkurrences portal.

Ulovlige kontakter og aftaler

Sådanne aftaler kaldes også karteller. De er forbudt, fordi de begrænser konkurrencen. De kan antage mange former og behøver ikke at være godkendt officielt af de involverede virksomheder. De mest almindelige eksempler på denne praksis er:

Alle aftaler og udveksling af oplysninger mellem dig og dine konkurrenter, der mindsker din strategiske usikkerhed på markedet (med hensyn til produktionsomkostninger, omsætning, kapacitet, markedsføringsplaner, osv.), kan betragtes som konkurrencebegrænsende.

Selv hvis du ensidigt videregiver denne form for strategiske oplysninger skriftligt, telefonisk eller på et møde, kan det betragtes som en overtrædelse af denne regel.

For at være på den sikre side bør du:

Nogle aftaler er ikke forbudt – hvis de kan retfærdiggøres som værende til gavn for forbrugerne og økonomien som helhed. Et eksempel er aftaler om forskning og udvikling samt teknologioverførsel. Sådanne tilfælde er omfattet af gruppefritagelsesforordningerneen .

Misbrug af en dominerende stilling

Hvis din virksomhed har en stor markedsandel, indtager den en dominerende stilling og skal være særlig omhyggelig med ikke at:

Relaterede emner

EU-lovgivning

Offentlige høringer

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: