At leve og rejse
Senest tjekket: 23/06/2022

Søg efter og byd på en offentlig kontrakt

Proceduren for at byde på et offentligt udbud varierer efter kontraktens type og værdi. Kontrakterne tildeles typisk gennem et konkurrencepræget udbud. I et konkurrencepræget udbud indgår der forskellige typer udbudsprocedurer .

Søg efter offentligt udbud

Kontaktens værdi og – for udbud under bestemte tærskler (udbud af lavere værdi) – hvor køberen befinder sig, afgør, hvor udbuddet offentliggøres.

Udbud, der er omfattet af EU's regler

Ved udbud af højere værdi har de offentlige myndigheder pligt til at offentliggøre en meddelelse på portalen Tenders Electronic Daily (TED). De vigtigste informationer offentliggøres på de 24 officielle EU-sprog, mens den fuldstændige udbudsbekendtgørelse kub behøver blive offentliggjort på et enkelt af EU's officielle sprog.

Udbud, der ikke er omfattet af EU's regler

Når der er tale om udbud af lavere værdi, vil den offentlige myndighed, der lancerer udbuddet, normalt kun offentliggøre det på de nationale udbudsportaler. Hvis du er interesseret i at deltage i disse udbud, skal du holde øje med portalerne i de lande, du er interesseret i. Visse portaler giver også mulighed for, at du kan modtage opdateringer.

Udbud fra EU's institutioner

Udbud af mellemværdi eller højere værdi fra EU's institutioner, agenturer og andre organer offentliggøres på udbudsportalen Tenders Electronic Daily (TED). Alle bekendtgørelser fra EU's institutioner offentliggøres i deres helhed på alle EU's officielle sprog.

Tenders Electronic Daily-portalen (TED)

Portalen Tenders Electronic Daily (TED) er onlineudgaven af tillægget til Den Europæiske Unions Tidende, hvor alle europæiske offentlige udbud af højere værdi offentliggøres. Du kan browse, søge og sortere bekendtgørelser om udbud efter område, land, køber m.m., og hvis du registrerer dig på portalen, kan du gemme dine egne søgninger og modtage e-mailmeddelelser.

De udbydende myndigheder og enheder, der offentliggør på TED, skal bruge en klassifikation i det fælles glossar for offentlige kontrakter. Klassifikationsnummeret kan gøre det lettere for dig at finde bekendtgørelser, som kunne være interesseret i.

Indsendelse af tilbud

Når du byder på et offentligt udbud i TED, skal du i de fleste tilfælde indsende dit tilbud elektronisk.

Under udbudsproceduren kan køberne bede dig sende særlig dokumentation vedrørende din status eller erfaring. Du kan bruge informationsportalen e-Certis en til at identificere, hvilke attester de indkøbende myndigheder i et andet EU-land beder om. Funktionerne på e-Certis-platformen findes på alle EU-sprog, men eksempler på dokumenter foreligger kun på originalsprogene.

Støttedokumenter om din faglige situation

Når du afgiver et bud i forbindelse med et udbud, der er offentliggjort på TED, skal du erklære, at din virksomhed fagligt og finansielt er i stand til at udføre den kontrakt, du byder på, ved at udfylde den digitale formular, der kaldes det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)Linket fører til en anden website.

Du behøver ikke fremlægge dokumenter om din faglige situation, når du indsender dit tilbud, men vær opmærksom på, at du skal bruge disse dokumenter som bevis, hvis du vinder udbuddet.

Samling af ressourcer

Hvis din virksomhed ikke har kapacitet til at byde på et udbud, har du mulighed for at indsende et tilbud ved at samle dine ressourcer sammen med dine forretningspartnere.

Fejl ved indsendelse af tilbud

Når du udarbejder et tilbud, bør du sikre dig, at du opfylder alle betingelserne i udbudsdokumentet, for hvis du laver fejl eller udelader oplysninger, når du indsender tilbuddet, kan det betyde, at tilbuddet afvises. Der gives ikke dispensation, hvis du ansøger efter fristen.

Frister for indsendelse af forslag

Den tidsfrist, som indkøberne har fastsat, bør give dig et rimeligt tidsrum til at udarbejde dit tilbud. Minimumsfristen kan variere afhængigt af udbudsproceduren.

Offentlige udbud

Du har mindst 30 dage, efter udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort til at indsende et tilbud, hvis der ikke er offentliggjort en vejledende forhåndsmeddelelse . Hvis der er offentliggjort en forhåndsmeddelelse, kan tidsfristen nedsættes til 15 dage.

Begrænset udbud

Du har mindst 30 dage, efter udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort til at indsende din ansøgning om at deltage.

Derefter har de udvalgte kandidater mindst 25 dage til at indsende deres tilbud fra den dag, hvor opfordringen til at afgive bud blev sendt, hvis der ikke blev offentliggjort en vejledende forhåndsmeddelelse. Hvis der er offentliggjort en vejledende forhåndsmeddelelse, kan denne tidsfrist nedsættes til mindst 10 dage.

Udbud med forhandling

Du har mindst 30 dage, efter udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort til at indsende din ansøgning om at deltage. Derefter har de udvalgte kandidater mindst 30 dage til at indsende deres indledende bud.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: