Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 23/06/2022

Jak vyhledat veřejnou zakázku a ucházet se o ni

Postup, jak se ucházet o veřejnou zakázku, se liší v závislosti na typu zakázky a její hodnotě. Standardní způsob zadávání zakázek probíhá na základě soutěže. Ta zahrnuje různé typy zadávacích řízení .

Vyhledat výzvu k podávání nabídek

To, kde bude oznámení o veřejné zakázce uveřejněno, závisí na hodnotě zakázky a v případě nabídek, jejichž hodnota je nižší než určité finanční limity (nabídky s nižší hodnotou), i na místě usazení zadavatele.

Výzvy k podávání nabídek, na něž se vztahují předpisy EU

U nabídek s vyšší hodnotou jsou orgány veřejné správy povinny uveřejnit oznámení na portálu TED ( Tenders Electronic Daily). Zatímco základní informace se uveřejňují ve všech 24 úředních jazycích EU, úplné oznámení o veřejné zakázce může být uveřejněno pouze v jednom z 24 jazyků EU.

Výzvy k podávání nabídek, na něž se předpisy EU nevztahují

V případě nabídek s nižší hodnotou orgán veřejné správy, který vyhlašuje výzvu k podávání nabídek, ji obvykle uveřejňuje pouze na svém vnitrostátním portálu o veřejných zakázkách. Pokud máte zájem účastnit se těchto zadávacích řízení, musíte sledovat portály zemí, které vás zajímají. Na některých portálech se můžete zaregistrovat k odběru upozornění na nové zakázky.

Výzvy k podávání nabídek vyhlášené orgány EU

Oznámení o výzvě k podávání nabídek se střední a vyšší hodnotou, které vyhlašují orgány, agentury a další subjekty EU, se uveřejňují na portálu TED ( Tenders Electronic Daily). Všechna oznámení orgánů EU se uveřejňují ve všech úředních jazycích EU, a to v plném znění.

Portál Tenders Electronic Daily (TED)

Portál TED představuje online verzi dodatku k Úřednímu věstníku EU, v němž jsou uveřejňovány všechny evropské veřejné zakázky s vyšší hodnotou. Můžete v něm procházet a vyhledávat oznámení o veřejných zakázkách a filtrovat je podle tématu, země, zadavatele a dalších kategorií. Pokud se na portálu zaregistrujete, můžete si uložit vaše personalizované vyhledávání a přihlásit se k odběru upozornění na nové zakázky.

Veřejní zadavatelé, kteří uveřejňují oznámení na portálu TED, musí používat klasifikaci společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV). Díky použitému klasifikačnímu kódu je snazší najít oznámení, která by vás mohla zajímat.

Podávání nabídek

Když se ucházíte o veřejnou zakázku uveřejněnou na portálu TED, musíte ve většině případů podat svou nabídku elektronicky.

V průběhu zadávacího řízení vás zadavatel může požádat o zaslání určité dokumentace týkající se vašeho statusu nebo zkušeností. Pokud si nejste jisti, jaká osvědčení po vás veřejní zadavatelé z jiných členských států EU požadují, použijte informační portál e-Certis en . Platforma e-Certis funguje ve všech jazycích EU, ale vzorové dokumenty jsou k dispozici pouze v původních jazycích.

Doklady o vaší profesní způsobilosti

Když podáváte nabídku v rámci řízení uveřejněného na portálu TED, musíte prohlásit, že váš podnik je odborně a finančně schopen provést zakázku, o kterou se ucházíte. Za tímto účelem musíte vyplnit elektronický formulář „ Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky (ESPD)Otevřít jako externí odkaz".

Ve fázi podávání nabídky nemusíte poskytnout žádnou dokumentaci o vaší profesní způsobilosti, ale všechny potřebné doklady budete muset doložit v případě, že zadávací řízení vyhrajete.

Sdružování zdrojů

Pokud váš podnik nedisponuje požadovanou kapacitou, aby se mohl o zakázku ucházet, můžete podat nabídku společně se svými obchodními partnery.

Chyby při podávání nabídek

Při přípravě nabídky pečlivě zkontrolujte, zda jste splnili všechny požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, protože chyby nebo opomenutí v nabídce pravděpodobně povedou k jejímu zamítnutí. Pokud lhůtu k podání nabídky nedodržíte, není možné žádat o výjimku.

Lhůty k podání nabídek

Lhůta stanovená zadavateli by vám měla stačit k přípravě nabídky. Minimální lhůta se může lišit v závislosti na druhu zadávacího řízení.

Otevřené řízení

Na podání nabídky máte minimálně 30 dní od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. To ale jen v případě, že nebylo uveřejněno předběžné oznámení. Pokud předběžné oznámení uveřejněno bylo, pak by měla být tato lhůta minimálně 15 dní.

Užší řízení

Na odeslání žádosti o účast máte minimálně 30 dní od data uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Uchazeči, kteří byli zařazeni do užšího výběru, pak mají minimálně 25 dní na to, aby podali svou nabídku. Tato lhůta se počítá ode dne, kdy byla odeslána výzva k podání nabídky. To ale jen v případě, že nebylo uveřejněno předběžné oznámení. Pokud předběžné oznámení uveřejněno bylo, pak by měla být tato lhůta minimálně 10 dní.

Jednací řízení s uveřejněním

Na odeslání žádosti o účast máte minimálně 30 dní od data uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. Uchazeči, kteří byli zařazeni do užšího výběru, pak mají minimálně 30 dní na to, aby podali své předběžné nabídky.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: