Poslední kontrola: 19/08/2022

Brexit: odborné kvalifikace

Brexit: Evropský profesní průkaz (EPC)

Jste-li občanem EU žijícím ve Spojeném království nebo občanem Spojeného království žijícím v EU, platí v souvislosti s brexitem i nadále pravidla a podmínky týkající se Evropského profesního průkazu (EPC), pokud se na vás vztahuje ochrana na základě dohody o vystoupení Spojeného království.

Všechny žádosti o vydání EPC pro účely usazení, které byly podány před 31. prosincem 2020, budou posuzovány podle práva EU. Rozhodnutí o těchto žádostech zůstávají v platnosti i po 31. prosinci 2020 jak ve Spojeném království, tak v EU.

Profesní průkazy vydané pro dočasné a příležitostné poskytování služeb již platné nejsou.

Další informace a poradenství

Kontakt:

Jak postupovat, v případě, že vaše žádost o vydání EPC byla zpracována nesprávně?

Jste-li občanem EU žijícím ve Spojeném království a chcete si stěžovat na postup při vyřizování vaší žádosti o vydání EPC, měli byste se obrátit na příslušné orgány Spojeného království. Pokud bude problém přetrvávat, můžete nahlásit porušení svých práv nezávislému monitorovacímu orgánu Spojeného království en .

Jste-li občanem Spojeného království žijícím v EU a chcete si stěžovat na postup při vyřizování vaší žádosti o vydání EPC, měli byste se obrátit na příslušné vnitrostátní orgány. Pokud bude problém přetrvávat, můžete nahlásit porušení svých práv Evropské komisi.

Brexit: Žádost o dočasné poskytování služeb

Prohlášení o dočasném poskytování služeb ve Spojeném království (pokud jste státním příslušníkem EU) nebo v některé ze zemí EU (pokud jste státním příslušníkem Spojeného království), která byla podána před 31. prosincem 2020, již nejsou platná.

Další informace a poradenství

Kontakt:

Brexit: Žádosti o trvalé poskytování služeb

Jste-li občanem EU žijícím ve Spojeném království nebo občanem Spojeného království žijícím v EU, platí v souvislosti s brexitem i nadále pravidla a podmínky trvalého poskytování služeb, pokud se na vás vztahuje ochrana na základě dohody o vystoupení Spojeného království. Všechny žádosti o uznání odborné kvalifikace pro účely usazení, které byly podány před 31. prosincem 2020, budou posuzovány podle práva EU. Rozhodnutí o těchto žádostech zůstávají v platnosti i po 31. prosinci 2020 jak ve Spojeném království, tak v EU.

Další informace a poradenství

Kontakt:

Jak postupovat, v případě, že vaše žádost byla zpracována nesprávně?

Jste-li občanem EU žijícím ve Spojeném království a chcete si stěžovat na postup při vyřizování vaší žádosti, měli byste se obrátit na příslušné orgány Spojeného království. Pokud bude problém přetrvávat, můžete nahlásit porušení svých práv nezávislému monitorovacímu orgánu Spojeného království en .

Jste-li občanem Spojeného království žijícím v EU a chcete si stěžovat na postup při vyřizování vaší žádosti, měli byste se obrátit na příslušné vnitrostátní orgány. Pokud bude problém přetrvávat, můžete nahlásit porušení svých práv Evropské komisi.

 

 

 

 

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: