Poslední kontrola: 05/08/2020

Označení obuvi

Týká se vás brexit?

Pokud hodláte v jedné nebo více zemích Evropské unie prodávat obuv, musí váš výrobek splňovat požadavky EU na označování. Jako výrobce jste zodpovědní za označení obuvi a za jeho přesnost. Při dovozu obuvi ze třetích zemí nese tuto odpovědnost organizace, která ji poprvé uvede na trh EU.

Je označování obuvi povinné?

Ano, toto označování je v Evropské unii povinné. Podle předpisů EU se pojmem „obuv" rozumí všechny výrobky s připevněnými podešvemi, které jsou určeny k ochraně nebo zakrytí chodidla. Například:

V závislosti na tom, v které zemi plánujete obuv prodávat, mohou existovat další požadavky.

Jaké informace by měly být na štítku uvedeny?

Při popisu materiálu a označování částí obuvi byste měli používat piktogramy uvedené v předpisech EU nebo písemné upozornění v jazyce země, kde chcete obuv prodávat. Na etiketě musí být uvedeny 3 hlavní části obuvi:

V každém případě by na etiketě mělo být uvedeno, zda je obuv vyrobena z:

Pokud ani jeden druh materiálu netvoří alespoň 80 % produktu, měly by být na etiketě uvedeny 2 hlavní použité materiály.

Jak štítek na obuv připevnit?

Etiketu musíte připevnit alespoň k jedné z páru bot. Můžete tak učinit potiskem, nalepením, gravírováním nebo přivázáním etikety k botě.

Štítek musí být dobře viditelný a k botě řádně připevněn. Piktogramy musí být dostatečně velké, aby je bylo snadné pochopit.

Pokud chcete obuv označit uznávanou známkou kvality z hlediska dopadů na životní prostředí, podívejte si, zda můžete zažádat o tzv. ekoznačku EU.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: