Podnikání
Poslední kontrola: 01/04/2019

Řidičský průkaz a pojištění vozidla

Když cestujete autem do zahraničí, ujistěte se, že váš řidičský průkaz a pojištění vozidla platí v zemích, přes které pojedete.

Uznání řidičských průkazů z jiných zemí a jejich platnost

Řidičské průkazy zemí EU

Pokud byl váš průkaz vydán v zemi EU, můžete s ním řídit kdekoli v Unii.

Před odjezdem do zahraničí se přesvědčte, zda vám nevypršela platnost řidičského průkazu. Pokud vám platnost řidičského průkazu během cesty do zahraničí skončí, stává se automaticky neplatným a v jiných zemích vám ho neuznají.

V zahraničí nemůžete řídit s prozatímním průkazem ani dočasným potvrzením.

Standardní formát řidičského průkazu

Od roku 2013 mají všechny řidičské průkazy vydávané v EU standardní formát – umělohmotná karta velikosti kreditní karty s fotografií a zdokonalenými bezpečnostními prvky.

Svůj starý průkaz můžete nadále používat, při příštím obnovení (nejpozději však v roce 2033) vám bude vyměněn za nový vzor.

Evropské státy uznávají následující kategorie řidičských průkazů: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

Nezletilí by si měli dávat pozor na odlišná věková omezení, která v některých zemích EU platí pro určité kategorie vozidel.

Typická situace

Sofii je 14 a řidičský průkaz na moped jí vydali v Itálii. Chtěla by na něm jezdit na dovolené v Belgii, kde je však minimální věková hranice pro řízení mopedu stanovena na 16 let.

Sofie si proto bude muset počkat, než jí bude 16. Teprve pak bude moct v Belgii řídit moped legálně, aniž by tam musela skládat řidičské zkoušky.

Vydání řidičského průkazu EU (výměnou za průkaz ze země mimo Unii)

Pokud jste si v zemi, kde nyní bydlíte, nechali vyměnit svůj starý řidičský průkaz vydaný v zemi mimo Unii za průkaz EU, můžete s ním řídit kdekoli v Unii.

Řidičské průkazy vydané v zemích mimo EU

Pokud chcete v Unii řídit s řidičským průkazem vydaným v zemi mimo EU, obraťte se na příslušný úřad země, kterou plánujete navštívit, nebo na své velvyslanectví či konzulát v dané zemi.

Ztráta či krádež řidičského průkazu

Pokud v zahraničí řidičský průkaz ztratíte nebo vám ho ukradnou, obraťte se na policii a na český konzulát či velvyslanectví, kde vše nahlaste.

Konzulát zkontaktuje příslušný vnitrostátní orgán, který vám původní řidičský průkaz vydal, aby ověřil, zda nebyla jeho platnost omezena, pozastavena či zrušena nebo vám nebyl odebrán.

Na základě informací od konzulátu vám pak může místní policejní úřad vydat provizorní dokument, který vám v dané zemi umožní po omezenou dobu řídit.

O nový řidičský průkaz můžete zažádat pouze v zemi, kde máte obvyklé bydliště.

Prozatímní řidičský průkaz či potvrzení vydané jako dočasná náhrada za ztracený nebo ukradený průkaz vám v jiné zemi EU automaticky neuznají.

Typická situace

Henrik je z Dánska a o dovolené si chtěl zajet autem do Německa, Francie a Itálie. Bohužel se mu na začátku cesty v Německu ztratila peněženka i s řidičským průkazem. Pokud by ho zastavila policie, mohl by za řízení bez průkazu dostat pokutu.

Obrátil se proto na dánskou ambasádu v Německu, kde mu poradili, aby ztrátu nahlásil na policii. Vydali mu rovněž potvrzení, že je oprávněným majitelem dánského řidičského průkazu.

Henrik se pak ale také musel obrátit i na francouzské a italské úřady, aby zjistil, zda mu dočasné potvrzení vydané dánskými orgány uznají.

Další informace o tom, co dělat v případě ztráty řidičského průkazu na dovolené:

Zvolit zemi
 • Rakouskoatdeen
 • Rumunskoroenro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinskosi
 • Spojené královstvígben
 • Českoczcsen
 • Řeckogr
 • Španělskoesenes
 • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

Další informace o platnosti řidičského průkazu během pobytu v zahraničí.

Platnost pojištění vozidla

Povinné ručení z vaší domovské země se vztahuje v rámci celé EU i na případy, že někoho zraníte.

Další informace o vnitrostátních předpisech týkajících se pojištění při cestách do zahraničí.

Zvolit zemi
 • Rakouskoatdeen
 • Rumunskoroenro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinskosi
 • Spojené královstvígben
 • Českoczcsen
 • Řeckogr
 • Španělskoesenes
 • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

SPZ vašeho auta slouží za obvyklých okolností jako důkaz toho, že máte sjednáno povinné ručení. Policie v jiných zemích vás tedy nebude za normálních okolností stavět jen kvůli tomu, aby zkontrolovala, zda máte pojištění. Pokud cestujete s přípojným vozidlem, musí být rovněž pojištěno. V některých zemích EU musíte mít na přípojné vozidlo zvláštní pojištění. To si vždy ověřte ještě před cestou u své pojišťovny.

Doklad o pojištění si nezapomeňte vzít s sebou. To vám může usnadnit život v případě, že se stanete účastníkem nehody nebo vás z nějakého důvodu zastaví policie.

Typická situace

Ronalda zastavili ve Francii za rychlou jízdu. Protože neměl doklad o pojištění, policie ho požádala, aby si od své portugalské pojišťovny nechal zaslat potvrzení, že má vůz pojištěn.

I když ze zákona nemáte povinnost nosit doklad o pojištění u sebe, je to nejlepší způsob, jak případně pojištění doložit. Může vám to ušetřit čas a peníze, pokud narazíte během pobytu v zahraničí na nějaký problém.

Další informace o pojištění vozidla během pobytu v zahraničí.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: