Poslední kontrola: 20/07/2022

Spotřebitelské smlouvy a záruky

Při podpisu smlouvy se spotřebiteli musíte dodržovat unijní i vnitrostátní požadavky na transparentnost a spravedlnost a musíte zajistit, aby vaše smlouvy neobsahovaly nepřiměřené podmínky. Seznamte se s tím, jak se vaše firma může připravit na dodržování všech předpisů týkajících se práva spotřebitelů.

Zkontrolujte, zda vaše smlouvy se spotřebiteli obsahují ustanovení o poprodejní odpovědnosti a povinnostech vůči zákazníkům, např. 14denní lhůtu na rozmyšlenou v případě prodeje online, mimo obchodní prostory nebo na dálku. Přečtěte si informace o právních a komerčních zárukách v jednotlivých zemích EU.

V některých případech můžete nést odpovědnost za vadné výrobky, které prodáváte. Zjistěte si, jak nahlásit podezření, že výrobek, který prodáváte může být vadný. Nebezpečné výrobky můžete najít v databázi Safety Gate.

Sdílet tuto stránku: