Podnikání
Poslední kontrola: 08/12/2022

Neplánovaná zdravotní péče: platby a jejich proplácení

Při předložení evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC)

Jste-li v některé ze zemí EU a potřebujete lékařské ošetření, bude úhrada nákladů na toto ošetření a jejich následné proplacení daleko jednodušší, pokud předložíte evropský průkaz zdravotního pojištěníOtevřít jako externí odkaz.

S tímto průkazem vám bude poskytnuta zdravotní péče (a případné náklady proplaceny) za stejných podmínek jako obyvatelům země, ve které se nacházíte. Jestliže je ošetření, které potřebujete, místním pojištěncům poskytováno zdarma, nebudete za něj platit ani vy. Pokud budete muset za ošetření zaplatit, můžete požádat přímo tamější příslušnou vnitrostátní instituci o proplacení částky ještě v době, kdy jste v zahraničí, nebo požádat o proplacení této částky svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Náklady vám budou proplaceny na základě pravidel a sazeb platných v zemi, v níž byla péče poskytnuta. To znamená, že vám budou buď proplaceny v plné výši, anebo se na nich budete muset jako pacient spolupodílet podle předpisů země, v níž byla péče poskytnuta. Vaše pojišťovna se však může rozhodnout proplatit vám náklady v plné výši podle svých vlastních pravidel. Obyvatelé zemí, kde jsou poplatky pro pacienty vysoké, mají poměrně často sjednané dodatečné (soukromé) pojištění.

Každá země EU má alespoň jedno národní kontaktní místo, které vám zodpoví dotazy ohledně proplácení výdajů. V několika jednoduchých krocích vám pomůžeme najít národní kontaktní místo pro přeshraniční zdravotní péči v zemi, která vás zajímá.

Příklad

Zjistěte si, jak funguje sociální zabezpečení v zemi, do které jedete

Anna, která má povinné zdravotní pojištění ve Francii, se rozhodla strávit několik měsíců v Belgii, aby tam dokončila studium. Vzala si s sebou evropský průkaz zdravotního pojištění, který byl vydán ve Francii. Je těhotná a během pobytu v Belgii dítě porodí. Těhotenství i porod se považují za neodkladnou lékařskou péči, a proto bude Anně v Belgii po předložení průkazu EHIC a dokladu totožnosti poskytnuta nezbytná zdravotní péče.

Dostane se jí stejné péče, jako kdyby si tam platila zdravotní pojištění. To znamená, že pokud je péče pro místní pojištěnce bezplatná, bude bezplatná i pro Annu. Jestliže je nutné zdravotní péči nejdříve uhradit a pak žádat o její proplacení, zaplatí Anna stejné poplatky jako místní pojištěnci a následně bude žádat o jejich proplacení. O proplacení by měla požádat v Belgii, kde ji bude proplacena částka ve stejné výši jako místním pojištěncům. Belgické úřady budou posléze kontaktovat zdravotní pojišťovnu ve Francii, kde je Anna pojištěna, a žádat o úhradu dané částky.

O proplacení nákladů může ale také po návratu do Francie požádat svou zdravotní pojišťovnu.

Pokud by Anna pobývala v Belgii pouze za účelem porodu, nemusely by být její nároky na základě evropského průkazu zdravotního pojištění uznány. V takovém případě by musela ještě před odjezdem do Belgie vyřídit nezbytné formality pro porod v zahraničí. Tak bude s určitostí vědět, jaké náklady jí budou nakonec účtovány.

Bez předložení evropského průkazu zdravotního pojištění

Pokud evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) nemáte nebo jej nemůžete uplatnit (například v soukromém zdravotnickém zařízení), je možné, že budete muset za ošetření zaplatit. V některých zemích můžete být bez evropského průkazu zdravotního pojištění považováni za soukromého pacienta a mohou vám být účtovány běžné ceny i ve veřejném zdravotnickém zařízení. O proplacení budete moci požádat u své zdravotní pojišťovny po návratu domů. Týká se to veřejných i soukromých poskytovatelů zdravotní péče. Podmínky se však mohou lišit:

Potřebujete-li neodkladné ošetření, může vám vaše zdravotní pojišťovna pomoci tím, že odfaxuje nebo pošle e-mailem dočasné náhradní osvědčení. Měla by tak učinit také v případě, že vám byl během pobytu v zahraničí průkaz EHIC odcizen nebo jste ho ztratili.

Pokud si nejste jisti, zda máte na určitý výkon nárok a chcete si to ověřit předtím, než se necháte u lékaře ošetřit, obraťte se na národní kontaktní místo, které existuje v každém členském státě EU. Tam vám sdělí, zda máte nárok na proplacení nákladů na zdravotní péči a jaké jsou případné limity pro jednotlivé úkony.

Cestujete-li do zahraničí přímo za účelem lékařské péče, platí jiná pravidla.

Viz také

Časté otázky

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: