Podnikání
Poslední kontrola: 10/10/2021

Neplánovaná zdravotní péče: platby a jejich proplácení

Týká se vás brexit?

Při předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění

Jste-li v některé ze zemí EU a potřebujete lékařské ošetření, bude úhrada nákladů na toto ošetření a jejich následné proplacení daleko jednodušší, pokud předložíte svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění.

S Evropským průkazem zdravotního pojištění vám bude poskytnuta zdravotní péče (a případné náklady proplaceny) za stejných podmínek jako obyvatelům země, ve které se nacházíte. Pokud je ošetření, které potřebujete, místním pojištěncům poskytováno zdarma, nebudete za něj platit ani vy. Pokud budete muset za ošetření zaplatit, můžete požádat přímo tamější příslušnou vnitrostátní instituci o proplacení částky ještě v době, kdy jste v zahraničí, nebo požádat o proplacení této částky svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Náklady budou proplaceny na základě pravidel a sazeb platných v zemi, v níž byla péče poskytnuta. Náklady vám tedy budou buď proplaceny v plné výši, anebo se na nich budete muset jako pacient spolupodílet podle předpisů země, v níž byla péče poskytnuta. Vaše pojišťovna se však může rozhodnout proplatit vám náklady v plné výši podle svých vlastních pravidel.

V každé zemi EU je alespoň jedno národní kontaktní místo, které vám může pomoci v záležitostech proplácení těchto nákladů.

Typická situace

Zjistěte si, jak funguje sociální zabezpečení v zemi, do které jedete

Anna, která má povinné zdravotní pojištění ve Francii, se rozhodla strávit několik měsíců v Belgii, aby tam dokončila studium. Má s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, vydaný ve Francii. Anna je těhotná a v době porodu bude stále v Belgii. Těhotenství i porod se považují za neodkladnou lékařskou péči, a proto bude Anně v Belgii po předložení průkazu a dokladu totožnosti poskytnuta nezbytná zdravotní péče.

Anně se v Belgii dostane stejné péče, jako kdyby si tam platila zdravotní pojištění. To znamená, že pokud je péče pro místní pojištěnce bezplatná, bude bezplatná i pro Annu. Jestliže je nutné zdravotní péči nejdříve uhradit a pak žádat o její proplacení, zaplatí Anna stejné poplatky jako místní pojištěnci a následně bude žádat o jejich proplacení. O proplacení by měla požádat v Belgii, kde ji bude proplacena částka ve stejné výši jako místním pojištěncům. Belgie bude posléze kontaktovat zdravotní pojišťovnu ve Francii, kde je Anna pojištěna, a žádat o úhradu dané částky.

Pokud by Anna pobývala v Belgii pouze za účelem porodu, nemusely by být její nároky na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění uznány. V takovém případě by musela ještě před svým odjezdem do Belgie vyřídit nezbytné formality pro porod v zahraničí. Tak bude s určitostí vědět, jaké náklady jí budou nakonec účtovány.

Bez předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění

Pokud nemáte Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo jej nemůžete uplatnit (například v soukromém zdravotnickém zařízení), je možné, že budete muset za ošetření zaplatit. O proplacení vzniklých nákladů budete moci požádato návratu domů svou zdravotní pojišťovnu. Týká se to veřejných i soukromých poskytovatelů zdravotní péče. Podmínky se však mohou lišit:

Pokud potřebujete neodkladné ošetření, může vám vaše zdravotní pojišťovna pomoci tím, že odfaxuje nebo pošle e-mailem potvrzení o vašem pojistném krytí, abyste nemuseli platit léčení na místě.

Pokud si nejste jisti, zda máte na určitý výkon nárok a chcete si to ověřit předtím, než se necháte u lékaře ošetřit, obraťte se na národní kontaktní místo, které existuje v každém členském státě EU. Tam vám sdělí, zda máte nárok na proplacení nákladů na zdravotní péči a jaké jsou případné limity pro jednotlivé úkony.

Pokud cestujete do zahraničí přímo za účelem lékařské péče, platí jiná pravidla.

Časté otázky

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: