Poslední kontrola: 09/12/2022

Jaká platí pravidla, když chcete převézt přes hranice EU větší obnos v hotovosti? A co převážení hotovosti v rámci Unie?

Pravidla převozu hotovosti mezi zeměmi EU

Vzhledem k tomu, že pro převážení hotovosti mezi zeměmi EU neexistují žádná celounijní pravidla, měli byste si vždy před odjezdem zjistit aktuální informace u celní správy en v zemi odjezdu i příjezdu, jakož i v dalších zemí, kterými budete projíždět.

Pravidla převozu peněžní hotovosti při vstupu do EU nebo při odjezdu z EU

Pokud hodláte převézt přes hranice EU více než 10 000 eur v hotovosti (nebo ekvivalent této částky v jiných měnách) nebo přepravit jednu nebo více komodit uvedených níže (v úhrnné hodnotě 10 000 eur nebo vyšší), musíte tuto skutečnost nahlásit celnímu úřadu v zemi EU, do které přijíždíte nebo z které odjíždíte, vyplněním formuláře EU pro ohlášení peněžní hotovosti en . Pravidla EU definují peněžní hotovost jako:

Povinnost předložit ohlášení peněžní hotovosti a pokuta za jeho nepředložení

Pokud ohlášení peněžní hotovosti nepředložíte, nebo v něm uvedete nesprávné nebo neúplné údaje, hrozí vám pokuta. Nezapomeňte, že celníci mohou provádět osobní prohlídku i kontrolu zavazadel a vozidla. Rovněž zasáhnou v případech, kdy existují náznaky, že peněžní hotovost je spojena s trestnou činností, a to i u částky nižší než 10 000 eur.

Pozor!

Celní správa může rovněž požadovat ohlášení, pokud je peněžní hotovost v hodnotě 10 000 eur nebo vyšší (včetně položek definovaných jako peněžní hotovost ve výše uvedeném seznamu) převážena přes hranice EU poštou, v rámci nákladní dopravy nebo kurýrní službou. V takovém případě musí odesílatel nebo příjemce, případně jejich zástupci, učinit ohlášení za účelem oznámení peněžní hotovosti do 30 dnů od žádosti celní správy.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: