Poslední kontrola: 14/09/2020

Vyslaní pracovníci

Koronavirus – omezení při překračování hranic týkající se tzv. vyslaných pracovníků

Váš zaměstnavatel vás může dočasně vyslat pracovat do jiné země Unie. Během tohoto období budete mít status „ vyslaného pracovníka" a budou se na vás vztahovat stejné základní pracovní podmínky a práva, které mají pracovníci hostitelské země.

Vyslání může trvat po dobu nezbytnou ke splnění konkrétního úkolu. Ve chvíli, kdy vaše vyslání skončí, byste se měli vrátit na své pracoviště v té zemi EU, odkud jste byli vysláni.

Pracovní podmínky

Podmínky pracovního poměru hostitelské země se na vás vztahují pouze v případě, že jsou výhodnější než ty ve vaší domovské zemi. Podmínky pracovního poměru zahrnují:

 

Další práva

Při vyslání do jiné země EU:

Dlouhodobé vyslání

Jste-li vysláni na dobu delší než 12 měsíců (nebo 18 měsíců, pokud váš zaměstnavatel předloží vnitrostátním orgánům hostitelské země odůvodněné oznámení), vztahují se na vás všechny příslušné podmínky pracovního poměru hostitelské země, s výjimkou podmínek týkajících se ukončení smlouvy a doplňkových důchodů.

V případě vyslání do jiné země EU na delší časový úsek je možné, že budete chtít, aby se tam s vámi odstěhovali i vaši rodinní příslušníci. Mohou tak učinit na základě svých práv, které jim vyplývají z občanství Unieen, ale ne jako vámi vyživované osoby.

Daň z příjmu

Pokud pracujete v hostitelské zemi méně než 6 měsíců, nemusíte tam platit daň z příjmuen. Nicméně na úrovni EU neexistuje žádný předpis, který by stanovil, která země může během vašeho vyslání do zahraničí danit váš příjem. To může být stanoveno ve vnitrostátních právních předpisech nebo dohodách o zamezení dvojího zdanění mezi zeměmi EU.

Sociální zabezpečení při pobytu v zahraničí

Máte-li jako vyslaný pracovník i nadále spadat do systému sociálního zabezpečení domovské země, musí váš zaměstnavatel požádat správu sociálního zabezpečení vaší země o vystavení formuláře PD A1Dokument PDFen a informovat o tom orgány hostitelské země. V případě, že vaše vyslání potrvá déle než 2 roky, můžete buď:

Seznamte se s dalšími informacemi o sociálním zabezpečení během pracovního vyslání do jiné země EUen.

Jak postupovat před vysláním

Váš zaměstnavatel bude možná muset také zaslat orgánům hostitelské země oznámení s těmito údaji:

Více informací najdete v krátké příručce o vysílání pracovníkůOtevřít jako externí odkaz.

Viz také praktická příručka o vysílání pracovníkůOtevřít jako externí odkaz.

Stránky jednotlivých zemí týkající se vyslání do zahraničí

Na internetových stránkách země, do které jste vysláni, najdete informace o podmínkách pracovního poměru vyslaných pracovníků a kontakty na místní orgány.

Zvolte zemi:

 • Franciefrcs
 • Německodecs
 • Řeckogrel
 • Maďarskohuhuen
 • Irskoieen
 • Itálieiten
 • Lotyšskolven
 • Litvaltlten
 • Lucemburskolucs

  Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

  Časté otázky

  Právní předpisy EU

  Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

  Obraťte se na specializované asistenční služby.

  Sdílet tuto stránku: