Poslední kontrola: 26/02/2019

Vyslaní pracovníci

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

Váš zaměstnavatel vás může dočasně vyslat pracovat do jiné země Unie. Během tohoto období budete mít status „vyslaného pracovníka" a budou se na vás vztahovat některé pracovní podmínky a práva, které mají pracovníci hostitelské země.

Vyslání může trvat po dobu nezbytnou ke splnění konkrétního úkolu. Ve chvíli, kdy vaše vyslání skončí, byste se měli vrátit do země EU, odkud jste byli vysláni.

Pracovní podmínky

Podmínky pracovního poměru hostitelské země se na vás vztahují pouze v případě, že jsou výhodnější než ty ve vaší domovské zemi. Podmínky pracovního poměru zahrnují:

Zaměstnavatel vám také může platit cestovné, diety a náklady na ubytování v zemi EU, kam jste byli vysláni, pokud je tato povinnost stanovena v právních předpisech vaší země. Tyto příspěvky musí být vyplaceny nad rámec minimální mzdy.

Další práva

Při vyslání do jiné země EU:

V případě vyslání do jiné země EU na delší časový úsek je možné, že budete chtít, aby se tam s vámi odstěhovali i vaši rodinní příslušníci. Mohou tak učinit na základě svých práv, které jim vyplývají z občanství Unie, ale ne jako vámi vyživované osoby.

Daň z příjmu

Pokud pracujete v hostitelské zemi méně než 6 měsíců, nemusíte tam platit daň z příjmu. Nicméně na úrovni EU neexistuje žádný předpis, který by stanovil, která země může během vašeho vyslání do zahraničí danit váš příjem. To může být stanoveno ve vnitrostátních právních předpisech nebo dohodách o zamezení dvojího zdanění mezi zeměmi EU.

Sociální zabezpečení při pobytu v zahraničí

Máte-li jako vyslaný pracovník i nadále spadat do systému sociálního zabezpečení vaší domovské země, musíte vy a váš zaměstnavatel požádat správu sociálního zabezpečení vaší zeměpdfen o vystavení formuláře PD A1. Ten je platný pouze po dobu 24 měsíců. Pokud jste vysláni do jiné země EU na delší dobu, můžete buď:

Prodloužení sociálního zabezpečení se poskytuje jen v případě, že orgány domovské a hostitelské země uzavřou vzájemnou dohodu a je to ve vašem zájmu. Seznamte se s dalšími informacemi o sociálním zabezpečení během pracovního vyslání do jiné země EU.

Jak postupovat před vysláním

Zaměstnavatel může mít rovněž povinnost zaslat předem orgánům hostitelské země oznámení s těmito údaji:

Stránky jednotlivých zemí týkající se vyslání do zahraničí

Na internetových stránkách země, do které jste vysláni, najdete informace o podmínkách pracovního poměru vyslaných pracovníků a kontakty na místní orgány.

Zvolit zemi:

 • Belgiebefrnlen
 • Bulharskobgen
 • Chorvatskocrcs
 • Dánskodkcs
 • Estonskoeeen
 • Finskofics
 • Franciefren
 • Irskoieen
 • Itálieitcs
 • Kyprcyen
 • Litvaltlten
 • Lotyšskolven
 • Lucemburskolucs
 • Maltamtcs
 • Maďarskohucs
 • Nizozemskonlnlen
 • Německode
 • Polskoplcs
 • Portugalskoptfrpten
 • Rakouskoatcs
 • Rumunskororo
 • Slovenskoskcs
 • Slovinskosien
 • Spojené královstvíuken
 • Českoczen
 • Řeckogren
 • Španělskoescs
 • Švédskosecs

Více informací požadujte na kontaktním úřadě pro vyslané pracovníky nebo u pracovníků Spojené království v zemi, kde se chystáte pracovat.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: