Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Poslední kontrola : 16/04/2018

Vyslaní pracovníci

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

 • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyEnglish
 • Publikace EU týkající se brexituEnglish
 • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituEnglish

Zaměstnavatel vás může dočasně vyslat do jiné země EU. Během tohoto období budete mít status „vyslaného pracovníka", což znamená, že se na vás budou vztahovat zvláštní pracovní podmínky a budete požívat zvláštních práv.

Pracovní podmínky

Během vyslání do jiné země EU budete pracovat za stejných podmínek jako zaměstnanci v hostitelské zemi. Jedná se o:

 • minimální výši mzdy: vaše mzda nesmí být nižší než tuzemská minimální mzda nebo mzda stanovená v závazné kolektivní smlouvě v odvětví, v němž pracujete (pokud takové smlouvy v hostitelské zemi existují)
 • maximální délku pracovní doby a minimální dobu odpočinku
 • bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • podmínky najímání pracovníků prostřednictvím agentur pro dočasnou práci
 • zajištění příslušných pracovních podmínek pro těhotné ženy a mladší pracovníky
 • rovné zacházení s muži a ženami a další protidiskriminační pravidla

Zaměstnavatel také může uhradit cestovné, diety a náklady na ubytování v zemi EU, kam jste byli vysláni, pokud je tato povinnost stanovena v právních předpisech vaší země. Tyto náhrady budou muset být vyplaceny nad rámec vaší běžné mzdy.

Stránky jednotlivých zemí týkající se vyslání do zahraničí

Na internetových stránkách země, do které jste vysláni, najdete informace o pracovních podmínkách vyslaných pracovníků a kontakty na místní orgány.

Zvolit zemi:

Další práva

Při vyslání do jiné členské země EU:

 • Nebudete potřebovat pracovní povolení – za předpokladu, že nejste vysláni z Chorvatska do Rakouska, kde pro práci v některých odvětvích stále platí určitá omezení.
 • Nebudete si muset nechávat uznat svou odbornou kvalifikaci. U některých profesí však budete muset předložit písemné prohlášení: viz podrobnější informace o uznávání odborných kvalifikací.
 • Po odchodu do důchodunebudete muset jednat s různými důchodovými institucemi v jednotlivých zemích – úřady vaší hostitelské země již nebudou mít na váš důchod žádný vliv.

Daň z příjmu

Jste-li vysláni na dobu kratší šesti měsíců, nemusíte v hostitelské zemi platit daň z příjmu.

Nicméně na úrovni EU neexistuje žádný předpis, který by stanovil, která země bude během vašeho vyslání do zahraničí danit váš příjem. To může být stanoveno ve vnitrostátních právních předpisech nebo dohodách o zamezení dvojího zdanění mezi zeměmi EU: viz podrobnější informace o zdanění příjmu.

Sociální zabezpečení při pobytu v zahraničí

Jako vyslaný pracovník spadáte do systému sociálního zabezpečení vaší domovské země po dobu maximálně dvou let. Zjistěte si, jaké formality pro to musíte vyplnit.

Pokud pracujete v zahraničí po dobu delší než dva roky, musíte se nechat přehlásit do systému sociálního zabezpečení vaší hostitelské země. V určitých specifických případech můžete vaše sociální zabezpečení prodloužit na dobu delší než dva roky.

Prohlášení před vysláním

Zaměstnavatel může být povinen předložit orgánům hostitelského státu předběžné oznámení, v němž musí mimo jiné uvést adresu vašeho pracoviště, dobu trvání vašeho vyslání a kontakt na vás.

Dohlédněte na to, aby váš zaměstnavatel toto oznámení vyplnil, jinak vám může v hostitelské zemi hrozit pokuta.

Více informací požadujte na kontaktním úřadě pro vyslané pracovníky nebo u pracovníků jednotného správního místa v zemi, kde se chystáte pracovat.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství