Poslední kontrola : 30/11/2018

Vyslaní pracovníci

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

Zaměstnavatel vás může dočasně vyslat do jiné země EU. Během tohoto období budete mít status „vyslaného pracovníka", což znamená, že se na vás budou vztahovat zvláštní pracovní podmínky a budete požívat zvláštních práv.

Pracovní podmínky

Během vyslání do jiné země EU budete pracovat za stejných podmínek jako zaměstnanci v hostitelské zemi. Jedná se o:

Zaměstnavatel také může uhradit cestovné, diety a náklady na ubytování v zemi EU, kam jste byli vysláni, pokud je tato povinnost stanovena v právních předpisech vaší země. Tyto náhrady budou muset být vyplaceny nad rámec vaší běžné mzdy.

Stránky jednotlivých zemí týkající se vyslání do zahraničí

Na internetových stránkách země, do které jste vysláni, najdete informace o pracovních podmínkách vyslaných pracovníků a kontakty na místní orgány.

Zvolit zemi:

 • Rakouskoatcs
 • Rumunskororo
 • Slovenskosken
 • Slovinskosien
 • Spojené královstvíuken
 • Českoczen
 • Řeckogren
 • Španělskoesen
 • Švédskosedefrsven

  Další práva

  Při vyslání do jiné členské země EU:

  Daň z příjmu

  Jste-li vysláni na dobu kratší šesti měsíců, nemusíte v hostitelské zemi platit daň z příjmu.

  Nicméně na úrovni EU neexistuje žádný předpis, který by stanovil, která země bude během vašeho vyslání do zahraničí danit váš příjem. To může být stanoveno ve vnitrostátních právních předpisech nebo dohodách o zamezení dvojího zdanění mezi zeměmi EU: viz podrobnější informace o zdanění příjmu.

  Sociální zabezpečení při pobytu v zahraničí

  Jako vyslaný pracovník spadáte do systému sociálního zabezpečení vaší domovské země po dobu maximálně dvou let. Zjistěte si, jaké formality pro to musíte vyplnit.

  Pokud pracujete v zahraničí po dobu delší než dva roky, musíte se nechat přehlásit do systému sociálního zabezpečení vaší hostitelské země. V určitých specifických případech můžete vaše sociální zabezpečení prodloužit na dobu delší než dva roky.

  Prohlášení před vysláním

  Zaměstnavatel může být povinen předložit orgánům hostitelského státu předběžné oznámení, v němž musí mimo jiné uvést adresu vašeho pracoviště, dobu trvání vašeho vyslání a kontakt na vás.

  Dohlédněte na to, aby váš zaměstnavatel toto oznámení vyplnil, jinak vám může v hostitelské zemi hrozit pokuta.

  Více informací požadujte na kontaktním úřadě pro vyslané pracovníky nebo u pracovníků jednotného správního místa v zemi, kde se chystáte pracovat.

  Časté otázky

  Právní předpisy EU

  Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

  Obraťte se na specializované asistenční služby.

  Sdílet tuto stránku: