Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 25/04/2017

Časté otázky - Pracovní vyslání do zahraničí na kratší dobu (do 2 let)

 • V zemi, kam mě vyslal pracovat můj zaměstnavatel, všichni kolegové pobírají minimální mzdu. Mám na ni též nárok?

  ANO — Po celou dobu výkonu zaměstnání v zahraničí je váš zaměstnavatel povinen dodržovat předpisy dané země týkající se minimální ochrany pracovníků. Ty se vztahují na minimální mzdu, pracovní dobu, minimální dobu odpočinku atp.

  Více informací o vašich právech vám poskytnou pracovníci kontaktního úřadu pro vyslané pracovníky

 • Pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná a chtěla bych na pár měsíců odjet pracovat do zahraničí. Jaké formality je třeba splnit?

  Pokud chcete po určitou omezenou dobu pracovat v některém jiném státě EU, ideální pro vás bude využít možnost tzv. vyslání do zahraničí.

  Budete tak moci v zahraničí pracovat a zároveň být kryta sociálním pojištěním vaší domovské země (tedy té, kde jinak trvale pracujete).

  Před odjezdem je třeba:

  • Zažádat o formulář A1 (dříve E 101). Informujte se u kontaktního úřadu pro vyslané pracovníky, který orgán u vás tento formulář vydává.

   Tento dokument potvrzuje, že vy a případně i vámi vyživované osoby budete během pobytu v zahraničí v domovské zemi kryti sociálním pojištěním – jedná se o období max. 2 let.

   Při žádání o potvrzení A1 budete kromě jiného muset doložit, že činnost, kterou hodláte v zahraničí vykonávat je podobná té, kterou běžně vykonáváte doma. Jak? Projděte si Příručku o vysílání pracovníků.
  • Zažádat o formulář S1 (dříve E 106) u orgánu, který má ve vaší zemi na starost zdravotní pojištění. Ten budete v zahraniční předkládat při čerpání zdravotní péče.
  • Někdy bude třeba také předložit prohlášení, že v zahraničí budete vykonávat svou profesi.

   Je-li toto prohlášení třeba či nikoli – a jak přesně má vypadat – vám sdělí na kontaktním úřadu pro vyslané pracovníky.

  Pokud se do zahraničí nehodláte stěhovat, ale pouze dojíždět na krátké pracovní návštěvy, stačí mít pouze evropský průkaz zdravotního pojištění. O ten můžete požádat svou zdravotní pojišťovnu.

  Po příjezdu budete muset:

  • splnit náležitosti týkající se pobytu, a to i tehdy, budou-li vaše návštěvy krátkodobé.
  • předložit formulář S1 (dříve E 106) tomu orgánu, který má v dané zemi na starost zdravotní pojištění.
 • Pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná a vypršela mi doba vyslání, kterou mám uvedenou na formuláři A1 (dříve E 101). Ještě bych ale v zahraničí potřeboval kvůli práci zůstat. Lze dobu vyslání prodloužit?

  ANO — Můžete si zažádat o prodloužení, pokud vaše práce vyžaduje delší pobyt, než jste původně očekávali, z důvodů, jež nebylo možné předvídat, A ZÁROVEŇ pod podmínkou, že celková doba vyslání včetně plánovaného prodloužení nepřesáhne 2 roky.

  Na koho v takovém případě se obrátit? Informujte se u kontaktního úřadu pro vyslané pracovníky v zemi, kde pracujete.

  Budete muset doložit, že prodloužení je skutečně nezbytné z důvodů, jež nebylo možné předvídat. Jinak může hostitelská země žádost zamítnout.

  I v takovém případě můžete v hostitelské zemi zůstat, ale váš status se mění na „expatriate čili zahraniční pracovník. To kromě jiného znamená, že budete muset přejít pod systém sociálního zabezpečení hostitelské země (tedy i platit příspěvky tam a nikoli doma).

 • Pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná a získal jsem pracovní projekt v jiné zemi, který má trvat 3 roky. Chtěl bych využít možnosti vyslání, abych mohl být nadále kryt sociálním zabezpečením, které si platím doma. Bude to možné, když maximální doba vyslání je oficiálně 2 roky?

  MOŽNÁ ANO — Pokud již před odjezdem víte, že budete práci v zahraničí vykonávat déle než 2 roky, můžete zažádat o výjimku, která umožní, abyste zůstal kryt sociálním zabezpečením z domovské země po celou dobu pracovního pobytu v zahraničí.

  Žádosti o výjimky jsou řešeny případ od případu. Podmínkou jejich schválení je kromě jiného souhlas orgánů obou zemí a lze žádat pouze o přesně stanovenou dobu.

  Na koho v takovém případě se obrátit? Obracejte se kontaktní úřad pro vyslané pracovníky hostitelské země.

 • Jak postupovat, stane-li se mi během vyslání v některé zemi EU nehoda? Budeme já a moje rodina při čerpání zdravotní péče kryti zdravotním pojištěním domovské země?

  ANO — Konkrétně po dobu maximálně 2 let (bez ohledu na to, zda vás vyslal zaměstnavatel, nebo jestli jste osoba samostatně výdělečně činná a využila jste možnost vyslání sama za sebe).

  Při čerpání zdravotní péče budete potřebovat 2 dokumenty:

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Vyslaní pracovníci
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství