Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 25/04/2017

Συχνές ερωτήσεις - Στο εξωτερικό για βραχυπρόθεσμη απασχόληση (το πολύ 2 χρόνια)

 • Στη χώρα στην οποία αποσπάστηκα για να εργαστώ, όλοι οι συνάδελφοί μου αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Αυτόν τον μισθό θα λάβω κι εγώ;

  ΝΑΙ — Για όσο διάστημα εργάζεστε εκεί, ο εργοδότης σας είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τους βασικούς κανόνες αυτής της χώρας όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων. Οι κανόνες αυτοί αφορούν τον κατώτατο μισθό, τις ώρες εργασίας, τις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης, κ.λπ.

  Επικοινωνήστε με τους συνδέσμους επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους της χώρας αυτής για να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας.

 • Είμαι αυτοαπασχολούμενος και σκοπεύω να εργαστώ στο εξωτερικό για λίγους μήνες. Ποιες είναι οι απαιτούμενες διατυπώσεις;

  Αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για μερικούς μήνες μόνο, η καλύτερη λύση είναι να αποσπασθείτε στο εξωτερικό.

  Έτσι θα μπορείτε να εργαστείτε στο εξωτερικό και παράλληλα να παραμείνετε ασφαλισμένος στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας όπου συνήθως εργάζεστε.

  Πριν από την αναχώρησή σας, θα πρέπει:

  • Να υποβάλετε αίτηση έκδοσης εντύπου A1 (πρώην έντυπο E 101). Ενημερωθείτε από τον εθνικό σύνδεσμο επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους της χώρας προέλευσής σας ποια αρχή είναι αρμόδια για την έκδοση αυτού του εντύπου.

   Το συγκεκριμένο έντυπο αποδεικνύει ότι εσείς και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς σας εξακολουθείτε να καλύπτεστε από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας σας ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό - για 2 χρόνια το πολύ.

   Για να αποκτήσετε αυτό το έντυπο, πρέπει να αποδείξετε ότι οι δραστηριότητες που σκοπεύετε να ασκήσετε στο εξωτερικό είναι παρόμοιες με εκείνες που ασκούσατε στη χώρα σας. Πώς θα γίνει αυτό; Δείτε τον Οδηγό της ΕΕ για τους κανόνες περί απόσπασης.
  • Να υποβάλετε αίτηση έκδοσης εντύπου S1  (πρώην έντυπο E 106) στην υγειονομική αρχή της χώρας σας. Έτσι θα αποκτήσετε εσείς και η οικογένειά σας δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης κατά την παραμονή σας εκεί.
  • Να υποβάλετε ενδεχομένως εκ των προτέρων δήλωση ότι θα ασκήσετε το επάγγελμά σας στη χώρα υποδοχής.

   Για να μάθετε αν απαιτείται κάτι τέτοιο και πώς γίνεται αυτό, επικοινωνήστε με τον εθνικό σύνδεσμο επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους της χώρας προέλευσής σας.

  Εφόσον δεν χρειαστεί να μετακομίσετε στη χώρα αυτή το διάστημα που θα εργάζεστε σ'αυτήν (και περιοριστείτε μάλλον σε σύντομες επισκέψεις εκεί), το μόνο που απαιτείται είναι μια Ευρωπαϊκή κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοσή της από τον ασφαλιστικό σας φορέα στη χώρα σας.

  Όταν φθάσετε στη χώρα υποδοχής, θα πρέπει:

  • να ενημερωθείτε για τις διατυπώσεις διαμονής, ακόμη και αν η διαμονή σας πρόκειται να είναι σύντομη.
  • να υποβάλετε το έντυπο S1 (πρώην έντυπο E 106) σε υγειονομική αρχή της χώρας υποδοχής (εφόσον αυτό χρειάζεται).
 • Είμαι αυτοαπασχολούμενος και ολοκλήρωσα την περίοδο απόσπασης που αναφέρεται στο έντυπο A1 (πρώην έντυπο E 101). Δυστυχώς, όμως, δεν τελείωσα ακόμη τη δουλειά μου. Μπορώ να ζητήσω παράταση της απόσπασης;

  ΝΑΙ — Μπορείτε να ζητήσετε παράταση, εφόσον η εργασία σας δε ολοκληρώθηκε εντός της προβλεφθείσας αρχικά περιόδου, λόγω εξαιρετικών συνθηκών, και εφόσον η συνολική περίοδος απόσπασης συμπεριλαμβανομένης της παράτασης δεν υπερβαίνει τα 2 χρόνια.

  Σε ποια αρχή πρέπει να απευθυνθείτε; Ενημερωθείτε από τον εθνικό σύνδεσμο επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους της χώρας στην οποία εργάζεστε.

  Οφείλετε να αποδείξετε ότι πρέπει να παραταθεί η περίοδος εργασίας λόγω εξαιρετικών συνθηκών — διαφορετικά η αρχή της χώρας υποδοχής μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση παράτασης.

  Αν δεν σας δοθεί η παράταση, μπορείτε να παραμείνετε να εξωτερικό, αλλά το καθεστώς σας θα αλλάξει σε  απόδημος— που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπαχθείτε στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας υποδοχής (θα πληρώνετε δηλαδή εκεί ασφαλιστικές εισφορές και όχι στη χώρα προέλευσής σας).

 • Είμαι αυτοαπασχολούμενος και έχω αναλάβει την υλοποίηση ενός τριετούς έργου σε άλλη χώρα της ΕΕ. Θα ήθελα να εργαστώ στο εξωτερικό, αλλά να εξακολουθώ να καλύπτομαι από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μου. Μπ

  ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ — Όταν είναι σαφές εξαρχής ότι θα εργαστείτε στο εξωτερικό περισσότερο από 2 χρόνια, μπορείτε να ζητήσετε εξαίρεση από τη νομοθεσία της χώρας υποδοχής στον τομέα αυτόν, ώστε να σας επιτραπεί να καλύπτεστε από το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας σας για όσο διάστημα διαρκέσει η εργασία σας στο εξωτερικό.

  Οι εξαιρέσεις αυτού του είδους ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση, απαιτούν έγκριση από τις αρχές και των δύο χωρών και ισχύουν μόνο για μια συγκεκριμένη περίοδο.

  Σε ποια αρχή πρέπει να απευθυνθείτε; Επικοινωνήστε με τον σύνδεσμο επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους της χώρας υποδοχής.

 • Τι γίνεται αν πάθω κάποιο ατύχημα κατά την απόσπασή μου σε μια άλλη χώρα της ΕΕ; Θα με καλύψει το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μου;

  ΝΑΙ — Μέχρι 2 χρόνια (ανεξάρτητα από το αν έχετε αποσπαστεί από τον εργοδότη σας ή , όντας αυτοαπασχολούμενος , με δική σας πρωτοβουλία).

  Για να λάβετε ιατρική περίθαλψη επιτόπου, θα χρειαστείτε 2 έγγραφα:

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό
Αποσπασμένοι εργαζόμενοι
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές