Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 07/10/2020

Δικαιώματα επιβατών λεωφορείων και πούλμαν

Ταξίδια και κοροναϊός

Οι κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ισχύουν αν το σημείο επιβίβασης ή αποβίβασης βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους της EΕ, και ισχύουν κυρίως στις τακτικές γραμμές λεωφορείων και πούλμαν μεγάλων αποστάσεων. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν αν ταξιδεύετε με τακτικές γραμμές που εκτελούνται κατά μήκος συγκεκριμένων διαδρομών, όπου επιβιβάζονται και αποβιβάζονται επιβάτες σε προκαθορισμένα σημεία στάσης σύμφωνα με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Μεγάλη απόσταση σημαίνει ότι η προγραμματισμένη απόσταση της γραμμής (και όχι το ατομικό σας ταξίδι) είναι τουλάχιστον 250 χιλιόμετρα.

Προειδοποίηση

Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να αποφασίσουν να εξαιρέσουν από αυτά τα δικαιώματα τις τακτικές γραμμές αποκλειστικά του εσωτερικού ή άλλες γραμμές, εφόσον ένα σημαντικό μέρος της διαδρομής –που περιλαμβάνει τουλάχιστον μία προγραμματισμένη στάση– εκτελείται εκτός ΕΕ. Ενημερωθείτε πριν αγοράσετε το εισιτήριό σας.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, η εταιρεία του λεωφορείου ή του πούλμαν πρέπει να σας παρέχει σαφείς και ορθές πληροφορίες σχετικά με τις γραμμές και τα δικαιώματά σας ως επιβάτη. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να διατίθενται και σε μορφή προσβάσιμη από τα άτομα με αναπηρία.

Τι πήγε στραβά;

Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας;

Αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας δεν έχουν γίνει σεβαστά, θα πρέπει να υποβάλετε καταγγελία στην εταιρεία του λεωφορείου ή του πούλμαν εντός 3 μηνών από την ημερομηνία του προγραμματισμένου δρομολογίου, στη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε το συμβάν. Η εταιρεία του λεωφορείου ή του πούλμαν πρέπει να αντιδράσει εντός ενός (1) μηνός και να σας δώσει την τελική απάντηση εντός 3 μηνών από την παραλαβή της καταγγελίας σας. Αν η απάντηση δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εθνική αρχήΈγγραφο PDFen της χώρας σας. Η εθνική αρχή οφείλει να σας παράσχει μη δεσμευτική νομική γνωμοδότηση σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δώσετε στην καταγγελία σας.

Μπορείτε επίσης να επιχειρήσετε την επίλυση της διαφοράς σας χρησιμοποιώντας εξωδικαστικές διαδικασίες ή μια οντότητα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ). Αν αγοράσατε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ). Η ΕΕΔ και η ΗΕΔ είναι διαθέσιμες μόνο για τους κατοίκους της ΕΕ.

Μπορεί να επιθυμείτε να ακολουθήσετε επίσημη νομική διαδικασία και να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης βάσει των κανόνων της ΕΕ ακολουθώντας την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Μπορείτε επίσης να προσφύγετε σε δικαστήριο της χώρας όπου είναι καταχωρισμένη η εταιρεία του λεωφορείου ή του πούλμαν. Οι προθεσμίες για την άσκηση προσφυγής κατά εταιρείας λεωφορείων ή πούλμαν σε εθνικό δικαστήριο καθορίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες περί παραγραφής αξιώσεων σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτώνen της χώρας σας για βοήθεια και συμβουλές σχετικά με προβλήματα που αφορούν τα δικαιώματα επιβατών λεωφορείων ή πούλμαν.

Το δρομολόγιό σας με λεωφορείο ή πούλμαν ματαιώθηκε

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης του προγραμματισμένου δρομολογίου λεωφορείου ή πούλμαν για το οποίο είχατε κάνει κράτηση, η εταιρεία του λεωφορείου / πούλμαν ή ο φορέας εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού οφείλει να σας ενημερώσει σχετικά με την κατάσταση το συντομότερο δυνατό και το αργότερο 30 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης θα πρέπει να ενημερωθείτε για την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη η πληροφορία αυτή.

Αν το δρομολόγιό σας μεγάλης απόστασης (πάνω από 250 χλμ.) με πούλμαν ή λεωφορείο ακυρωθεί λόγω υπεράριθμων κρατήσεων ή για οργανωτικούς λόγους, η εταιρεία πρέπει να σας προτείνει να επιλέξετε μεταξύ:

Αν το δρομολόγιό σας μεγάλης απόστασης (πάνω από 250 χλμ.) με λεωφορείο ή πούλμαν ακυρωθεί και είχε προγραμματισμένη διάρκεια πάνω από 3 ώρες, δικαιούστε επίσης:

Προειδοποίηση

Αν το δρομολόγιό σας με λεωφορείο ή πούλμαν ακυρωθεί λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών ή φυσικής καταστροφής, ο πάροχος υπηρεσιών δεν είναι υποχρεωμένος να αναλάβει το κόστος του καταλύματος.

Η αναχώρηση του δρομολογίου σας με λεωφορείο ή πούλμαν καθυστέρησε

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης του προγραμματισμένου δρομολογίου λεωφορείου ή πούλμαν για το οποίο είχατε κάνει κράτηση, η εταιρεία του λεωφορείου / πούλμαν ή ο φορέας εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού οφείλει να σας ενημερώσει σχετικά με την κατάσταση το συντομότερο δυνατό και το αργότερο 30 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης θα πρέπει να ενημερωθείτε για την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη η πληροφορία αυτή.

Αν η αναχώρηση γραμμής μεγάλης απόστασης (πάνω από 250 χλμ.) με πούλμαν ή λεωφορείο καθυστερήσει περισσότερο από 2 ώρες, η εταιρεία του λεωφορείου πρέπει να σας προτείνει να επιλέξετε μεταξύ:

Αν ο φορέας εκμετάλλευσης της γραμμής δεν σας προσφέρει τις επιλογές αυτές στην περίπτωση καθυστέρησης, μπορείτε να υποβάλετε αργότερα καταγγελία και να ζητήσετε επιστροφή του κομίστρου καθώς και αποζημίωση ίση με το 50% της τιμής του εισιτηρίου.

Αν η γραμμή μεγάλης απόστασης (πάνω από 250 χλμ.) με λεωφορείο ή πούλμαν είχε προγραμματισμένη διάρκεια πάνω από 3 ώρες και η αναχώρηση καθυστερήσει πάνω από 90 λεπτά, εκτός από τα ανωτέρω δικαιούστε επίσης:

Προειδοποίηση

Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες ή φυσική καταστροφή, ο πάροχος υπηρεσιών δεν είναι υποχρεωμένος να αναλάβει το κόστος του καταλύματος.

Απώλεια ή φθορά των αποσκευών σας σε περίπτωση ατυχήματος

Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς των αποσκευών ή άλλων προσωπικών σας αντικειμένων εξαιτίας ατυχήματος με λεωφορείο ή πούλμαν σε γραμμή μεγάλης απόστασης (πάνω από 250 χλμ.), έχετε δικαίωμα αποζημίωσης. Το ακριβές ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται από εθνικούς κανόνες, αλλά το ανώτατο όριο δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 1.200 ευρώ ανά αποσκευή.

Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας του αναπηρικού σας αμαξιδίου ή άλλου βοηθήματος κινητικότητας, δικαιούστε αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων αντικατάστασης ή επισκευής του.

Τραυματιστήκατε σε ατύχημα με λεωφορείο ή πούλμαν

Αν τραυματιστείτε σε ατύχημα με λεωφορείο ή πούλμαν σε γραμμή μεγάλης απόστασης (πάνω από 250 χλμ.), δικαιούστε αποζημίωση. Το ακριβές ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται από εθνικούς κανόνες (το ανώτατο όριο δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 220.000 ευρώ ανά επιβάτη).

Η εταιρεία του λεωφορείου ή του πούλμαν πρέπει επίσης να βοηθήσει στην παροχή πρώτων βοηθειών, π.χ. καλώντας ασθενοφόρο, και να μεριμνήσει για την κάλυψη οποιωνδήποτε άλλων άμεσων αναγκών που ενδεχομένως έχετε, στις οποίες περιλαμβάνονται σίτιση, ρουχισμός και, αν χρειαστεί, κατάλυμα.

Είστε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας θύματος θανατηφόρου ατυχήματος με λεωφορείο ή πούλμαν

Αν είστε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας θύματος θανατηφόρου ατυχήματος με λεωφορείο ή πούλμαν, έχετε δικαίωμα αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων κηδείας. Το ακριβές ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται από εθνικούς κανόνες (το ανώτατο όριο δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 220.000 ευρώ ανά επιβάτη).

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια ή συμβουλές από το ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτών της χώρας σαςen

Περισσότερες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: