Τελευταίος έλεγχος: 23/06/2022

Εργασία ορισμένου χρόνου

Ισότιμοι όροι απασχόλησης

Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι όροι απασχόλησης με αυτούς που ισχύουν για όσους εργάζονται με πλήρη απασχόληση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αμοιβή, την άδεια, την προθεσμία προειδοποίησης και άλλα δικαιώματα και παροχές που συνδέονται με την απασχόλησή τους. Ως εργοδότης, οφείλετε να ενημερώνετε το προσωπικό που απασχολείτε με σύμβαση ορισμένου χρόνου κάθε φορά που δημιουργούνται κενές θέσεις μόνιμης απασχόλησης.

Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέτρα στο εθνικό τους δίκαιο για την αποφυγή της κατάχρησης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου:

Υγεία και ασφάλεια

Προτού αρχίσουν να εργάζονται, οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται από τους εργοδότες τους για τυχόν κινδύνους τους οποίους συνεπάγεται η θέση εργασίας που αναλαμβάνουν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαραίτητων ειδικών προσόντων, δεξιοτήτων ή ιατρικής παρακολούθησης.

Προειδοποίηση

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε ορισμένες θέσεις εργασίας, ιδίως αν αυτές απαιτούν ειδική ιατρική παρακολούθηση.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ο σύμβουλός σας EURES

Ο σύμβουλός σας EURES σάς ενημερώνει για τους όρους απασχόλησης και σάς βοηθά στη διαδικασία πρόσληψης είτε στη χώρα σας είτε στη διασυνοριακή σας περιοχή.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: