Poslední kontrola: 23/06/2022

Zaměstnání na dobu určitou

Rovné pracovní podmínky

Zaměstnancům se smlouvou na dobu určitou musíte poskytnout stejné podmínky jako stálým zaměstnancům, včetně odměňování, dovolené, výpovědní lhůty a dalších zaměstnaneckých práv a výhod. Jako zaměstnavatel musíte své zaměstnance se smlouvou na dobu určitou informovat, jakmile se uvolní stálé pracovní místo.

Navazující smlouvy na dobu určitou

Členské státy EU jsou povinny zavést do svých právních předpisů minimálně jedno z následujících opatření, aby se zabránilo zneužívání kumulace smluv na dobu určitou:

Ochrana zdraví a bezpečnost

Než začnete pracovat, musíte vaše zaměstnance informovat o veškerých rizicích spojených s výkonem pracovních povinností, včetně nutnosti zvláštních kvalifikací, dovedností nebo lékařského dohledu.

Pozor!

V některých zemích EU nebudete smět určitá pracovní místa obsadit pracovníky se smlouvou na dobu určitou, zvláště pokud vyžadují zvláštní lékařský dohled.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradce EURES

Poradce EURES informuje o pracovních podmínkách a pomáhá s náborem zaměstnanců ve vaší zemi nebo příhraničním regionu.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: