Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Poslední kontrola : 18/04/2017

Potřebné cestovní doklady pro rodinné příslušníky z nečlenských zemí

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

 • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyEnglish
 • Publikace EU týkající se brexituEnglish
 • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituEnglish

Je nutné žádat o vízum?

Členům vaší rodiny, kteří na rozdíl od vás nejsou občany EU, nic nebrání v tom, aby vás přijeli navštívit nebo s vámi po EU cestovali.

Jelikož však nejsou občané EU, musí mít vždy u sebe platný cestovní pas. Také mohou být na hranicích vyzváni k předložení vstupního víza. To záleží na tom, ze které země pocházejí.

Abyste se vyhnuli zbytečným problémům, obraťte se v dostatečném předstihu na konzulát nebo velvyslanectví země, do které cestujete. Tam vám sdělí, které doklady budou muset vaši rodinní příslušníci ze zemí mimo EU na hranicích předložit.

V případě potíží se můžete obrátit na naši asistenční službu.

Osvobození od vízové povinnosti

Váš manžel či manželka, děti, vnoučata a rodiče či prarodiče z nečlenských zemí nebudou potřebovat vstupní vízum v případě, že:

 • Mají povolení k pobytu nebo vízum, která vydala země patřící do schengenského prostoru (viz seznam níže), a zároveň země, do které cestují, je rovněž součástí tohoto prostoru.

Země schengenského prostoru

Rakousko

Maďarsko

Norsko

Belgie

Island

Polsko

Česká republika

Itálie

Portugalsko

Dánsko

Lotyšsko

Slovensko

Estonsko

Lichtenštejnsko

Slovinsko

Finsko

Litva

Španělsko

Francie

Lucembursko

Švédsko

Německo

Malta

Švýcarsko

Řecko

Nizozemsko

 

Povolení k pobytu vydané zemí, která není součástí schengenského prostoru, rodinným příslušníkům ze zemí mimo EU bezvízové cestování do schengenského prostoru neumožňuje.

Příklad

I když máte povolení k pobytu, potřebuje k cestě do země mimo schengenský prostor vstupní vízum

Joyce je z Nigérie a žije se svým manželem Luukem, který je Holanďan v Rotterdamu. Jakožto manželka občana EU má v Nizozemsku povolení k pobytu. Luuk odjíždí příští měsíc na služební cestu do Londýna a Joyce by ráda jela s ním. Jelikož ale Spojené království není součástí schengenského prostoru, musí Joyce požádat o vydání dokladu rodinného příslušníka EHP (vstupní vízum). Bez tohoto dokladu s Luukem jet nemůže.

 • Mají pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU vydanou v souladu s předpisy EU některým ze členských států Unie (kromě země, jejímž jste státním příslušníkem) a cestují společně s vámi nebo za vámi do jiného státu EU. Na pobytové kartě musí být jasně uvedeno, že jsou rodinnými příslušníky občana EU.

Příklad

Držitelé pobytové karty rodinného příslušníka nepotřebují vízum, pokud cestují s občanem EU

Ying z Číny má za manžela německého občana, se kterým žije ve Finsku. Tam jí vystavili pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU. S manželem chtějí jet na podzim na dovolenou do Rumunska. Protože má Ying platný cestovní pas, pobytovou kartu rodinného příslušníka a jede společně se svým manželem, nebude vstupní vízum do Rumunska potřebovat.

Příklad

Manžel či manželka musejí žádat o vízum, pokud cestují sami

Brian z Jižní Afriky bydlí se svou manželkou pocházející ze Slovenska ve Francii. Brian má pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU vydanou ve Francii. Rozhodne se navštívit své přátele na Kypru, ale jeho manželka s ním kvůli pracovnímu vytížení jet nemůže. Jelikož bude na Kypr cestovat sám, musí si zažádat o vízum.

Váš registrovaný partner či partnerka nebo členové šiřší rodiny (sourozenci, sestřenice, bratranci, tety, strýcové apod.) mohou požádat příslušné úřady členského státu EU, aby je uznaly jako rodinné příslušníky občana EU. Členské státy sice nemají povinnost toto učinit, ale musí jejich žádost přinejmenším zvážit.

Žádost o vízum

Pokud vaši rodinní příslušníci z nečlenských zemí potřebují vstupní vízum, měli by o něj s dostatečným předstihem zažádat na konzulátu či velvyslanectví země, do které chtějí cestovat. Jestliže budou cestovat společně s vámi nebo za vámi do jiného státu EU, měla by být jejich žádost vyřízena rychle a bez poplatků:

 • Země, které jsou součástí schengenského prostoru, by měly víza vydávat do 15 dní. Ke zdržení může dojít pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech.
 • Všechny ostatní země (Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Irsko, Rumunsko, Spojené království) by měly víza vydat v co nejkratším termínu.

Dokumenty, které musí vaši rodinní příslušníci předložit spolu se žádostí o vízum, se mohou stát od státu lišit. Před cestou si proto zjistěte požadavky cílové země na jejím konzulátu či velvyslanectví.

Víza vydaná v zemi, která je součástí schengenského prostoru, platí ve všech ostatních zemích Schengenu.

Pokud pobýváte mimo EU a vaši rodinní příslušníci ze zemí mimo EU vás doprovázejí nebo pokud cestují do země EU, jejímž jste státním příslušníkem, mohou být uplatněna jiná pravidla než pravidla EU a je možné, že za vízum vám bude účtován poplatek.

Příklad

K vydání víza stačí oddací list

Tomáš žije v Srbsku s manželkou Brankou, která má srbskou státní příslušnost. Když chtěli společně navštívit Tomášovu maminku, která teď žije na Slovensku, zažádali pro Branku o vstupní vízum.

K žádosti přiložili i oddací list, ale slovenské úřady před vydáním víza požadovaly i doklad o ubytování na Slovensku a o zdravotním pojištění.

Když však Branka poukázala na skutečnost, že žádné takové doklady nesmí být podle práva EU vyžadovány, slovenské úřady uznaly svou chybu a vstupní vízum jí okamžitě vydaly.

Co dělat, když se na hranicích zjistí, že vaši rodinní příslušníci potřebné vstupní vízum nemají?

Vaši rodinní příslušníci z nečlenských zemí udělají vždy nejlépe, budou-li se dopředu o všem řádně informovat a zajistí-li si před cestou všechny nezbytné doklady.

Jestliže jsou však už na hranicích a platné vstupní vízum nemají, měly by jim pohraniční orgány dát možnost jakkoli prokázat, že jsou vašimi rodinnými příslušníky. Pokud to prokázat mohou, mělo by jim být vstupní vízum vydáno na místě.

Jestliže se jim získat potřebné vízum nedaří, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Odepření vstupu do země

Ve výjimečných případech může země EU vám nebo vašim rodinným příslušníkům odepřít vstup na své území v zájmu zachování veřejného pořádku nebo z důvodu ohrožení veřejné bezpečnosti či veřejného zdraví.

Pokud jste se v této situaci ocitli, mají příslušné orgány povinnost prokázat, že vy nebo vaší rodinní příslušníci představujete skutečnou, bezprostřední a dostatečně vážnou hrozbu.

Máte nárok, aby vám své rozhodnutí vystavily písemně a uvedly v něm veškeré důvody odepření vstupu a rovněž jak a do kdy je možné se odvolat.

Více informací o podmínkách vstupu na území EUEnglish

Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství