Podnikání
Poslední kontrola: 02/02/2023

Cestovní doklady nutné pro rodinné příslušníky z nečlenských zemí

Koronavirus: Bezpečné obnovení cestování

Cestování po Unii s rodinnými příslušníky ze zemí mimo EU

Podle předpisů EU máte právo cestovat do jiné země Unie spolu se svými nejbližšími rodinnými příslušníky (manžel(ka), děti, finančně závislí rodiče či prarodiče), kteří nejsou občany EU. Pokud se do jiné země EU přestěhujete, mohou se k vám tito rodinní příslušníci připojit. Toto pravidlo platí rovněž pro registrovaného partnera, který není občanem EU, a to za podmínky, že země, do které cestujete, registrované partnerství uznává jako ekvivalent manželství.

Další příslušníci širší rodiny ze zemí mimo EU, jako jsou sourozenci, bratranci, sestřenice, tety, strýcové a také registrovaní partneři, kteří nejsou občany EU (v případě zemí, které neuznávají registrované partnerství za ekvivalent manželství), mohou mít za určitých podmínek usnadněn vstup do jiné země Unie, pokud cestují s vámi nebo pokud se k vám připojují. Členské státy sice nemusí toto právo uznat automaticky, ale musí jejich žádost přinejmenším zvážit.

Jelikož však nejsou občany EU, musí mít vždy u sebe platný cestovní pas. Také mohou být na hranicích vyzváni k předložení vstupního víza. To záleží na tom, ze které země pocházejí.

Státní příslušníci některých zemí (viz příloha II) vízum k návštěvě EU nepotřebují, pokud jejich pobyt netrvá déle než tři měsíce. Seznam zemí, jejichž státní příslušníci potřebují vízum k cestě do Irska, se poněkud liší od seznamu pro ostatní země EU.

Obraťte se proto v dostatečném předstihu na konzulát nebo velvyslanectví země, do které cestujete. Tam vám sdělí, které doklady budou muset vaši rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU, na hranicích předložit.

Další informace o právu pobytu rodinných příslušníků ze zemí mimo EU, pokud se s vámi přestěhují do jiné země EU

Potřebují vaši rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU, vízum?

Zda potřebují vstupní vízum ze země, do které cestují, si mohou rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU, zkontrolovat pomocí tohoto nástroje:

Máte povolení k pobytu v jiné zemi EU?

Nemáte pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Unie vystavenou zemí EU ani povolení k pobytu vystavené zemí EU.

Ve které zemi EU byla vydána vaše pobytová karta?

Ve které zemi EU bylo vydáno vaše povolení k pobytu?

Do které země EU cestujete?

Do které země EU cestujete?

Do které země EU cestujete?

Do které země EU cestujete?

Vaše pobytová karta byla vydána v zemi schengenského prostoru a cestujete do země schengenského prostoru

Vaše pobytová karta byla vydána v zemi schengenského prostoru a cestujete do země mimo schengenský prostor

Pozor!

Pokud máte pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU a nedoprovázíte svého manžela/manželku/partnera do země mimo schengenský prostor ani se tam k ní/němu nepřipojujete, musíte zažádat o vstupní vízum.

Typická situace

Držitelé pobytové karty rodinného příslušníka občana EU nepotřebují vízum, pokud cestují s občanem EU

Jing z Číny má za manžela německého občana, se kterým žije ve Finsku. Tam jí vystavili pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU. S manželem chtějí jet na podzim na dovolenou do Rumunska. Jelikož má Jing platný cestovní pas i pobytovou kartu rodinného příslušníka a jede společně se svým manželem, nebude vstupní vízum do Rumunska potřebovat.

Vaše pobytová karta byla vydána v zemi mimo schengenský prostor a cestujete do země schengenského prostoru

Pozor!

Pokud máte pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU a nedoprovázíte svého manžela/manželku/partnera do země schengenského prostoru ani se tam k ní/němu nepřipojujete, musíte zažádat o vstupní vízum.

Výjimka pro Švýcarsko

Pokud cestujete do Švýcarska na pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU vydanou některou ze zemí mimo schengenský prostor, budete potřebovat vízum. Platí to v případě, že cestujete sami, spolu s manželem/manželkou/partnerem/partnerkou ze země EU nebo se k ní/němu ve Švýcarsku připojujete.

Vaše pobytová karta byla vydána v zemi mimo schengenský prostor a cestujete do země mimo schengenský prostor

Pozor!

Pokud máte pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU a nedoprovázíte svého manžela/manželku/partnera do země mimo schengenský prostor ani se tam k ní/němu nepřipojujete, musíte zažádat o vstupní vízum.

Vaše povolení k pobytu bylo vydáno v zemi schengenského prostoru ve standardním formátu v souladu s předpisy EU a cestujete do země schengenského prostoru. Nebo bylo vaše povolení k pobytu vydáno v nestandardním formátu, jež byl oznámen Evropské unii, a je zveřejněno na internetu ve Veřejném rejstříku pravých dokladů totožnosti a cestovních dokladů.

Vaše povolení k pobytu bylo vydáno v zemi schengenského prostoru ve standardním formátu v souladu s předpisy EU a cestujete do země mimo schengenský prostor. Nebo bylo vaše povolení k pobytu vydáno v nestandardním formátu, jež byl oznámen Evropské unii, a je zveřejněno na internetu ve Veřejném rejstříku pravých dokladů totožnosti a cestovních dokladů.

Typická situace

I když máte vnitrostátní povolení k pobytu, potřebujete k cestě do země mimo schengenský prostor vstupní vízum

Joyce z Nigérie žije se svým manželem Luukem v Nizozemsku. Jelikož má Luuk nizozemskou státní příslušnost, dostala Joyce coby rodinný příslušník povolení k pobytu v Nizozemsku. Luuk odjíždí příští měsíc na služební cestu do Dublinu a Joyce by ráda jela s ním. Jelikož Irsko není součástí schengenského prostoru, musí Joyce požádat o vstupní vízum. Bez tohoto dokladu s Luukem jet nemůže.

Máte povolení k pobytu vydané v zemi mimo schengenský prostor a cestujete do země schengenského prostoru

Vaše povolení k pobytu bylo vydáno v zemi mimo schengenský prostor a cestujete do země mimo schengenský prostor.

Žádost o vstupní vízum pro krátkodobý pobyt v délce max. 90 dnů

Pokud vaši rodinní příslušníci z nečlenských zemí potřebují vstupní vízum, měli by o něj s dostatečným předstihem zažádat na konzulátu či velvyslanectví země, do které chtějí cestovat. Jestliže budou cestovat společně s vámi nebo za vámi do jiného státu EU, měla by být jejich žádost vyřízena rychle a bez poplatků:

Pozor!

Váš rodinný příslušník, který není občanem EU, by měl ve své žádosti o vízum jasně uvést, že žádá o vstupní vízum jako rodinný příslušník mobilního občana EU. V opačném případě by mu mohl být vystaven nesprávný typ víza, za který by byl účtován poplatek.

Žádost o udělení víza – potřebné dokumenty

Váš rodinný příslušník ze země mimo EU musí k žádosti o vízum přiložit tyto dokumenty:

Tento seznam je vyčerpávající. Od vašeho rodinného příslušníka ze země mimo EU nelze požadovat, aby ke své žádosti přiložil další doklady.

(Víza vydaná v zemi, která je součástí schengenského prostoru, platí ve všech ostatních zemích Schengenu.)

Pozor!

Pokud bydlíte mimo území EU a vaši rodinní příslušníci z nečlenské země vás doprovázejí nebo cestují do země Unie, jejímž jste státním příslušníkem, pak nemusí nutně platit přeshraniční pravidla EU a vašim rodinným příslušníkům může být za vízum účtován poplatek.

Co dělat, když se na hranicích zjistí, že vaši rodinní příslušníci potřebné vstupní vízum nemají?

Vaši rodinní příslušníci z nečlenských zemí udělají vždy nejlépe, budou-li se dopředu o všem řádně informovat a zajistí-li si před cestou všechny nezbytné doklady.

Pokud však přijedou na hranice s platným cestovním pasem, ale platné vstupní vízum nemají, měly by jim pohraniční orgány dát možnost prokázat jiným způsobem, že jsou vašimi rodinnými příslušníky. Mohou tak učinit tím, že prokáží svou totožnost a rodinné vazby s občanem EU (například oddací nebo rodný list), kterého doprovázejí nebo k němuž se připojují (například doklad o tom, že občan EU již v dané zemi žije). Pokud to prokázat mohou, mělo by jim být vstupní vízum vydáno na místě.

Jestliže se jim získat potřebné vízum nedaří, můžete se obrátit na naši asistenční službuOtevřít jako externí odkaz.

Odepření vstupu do země

Ve výjimečných případech může země EU vám nebo vašim rodinným příslušníkům vstup na své území odepřít v zájmu zachování veřejného pořádku nebo z důvodu prevence ohrožení veřejné bezpečnosti či veřejného zdraví.

Pokud jste se v této situaci ocitli, mají příslušné orgány povinnost prokázat, že vy nebo vaší rodinní příslušníci představujete skutečnou, bezprostřední a dostatečně vážnou hrozbu.

Máte nárok od orgánů požadovat, aby vám své rozhodnutí vystavily písemně a uvedly v něm veškeré důvody odepření vstupu a rovněž jak a do kdy je možné se odvolat.

Další informace o podmínkách vstupu na území EU en es fr

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: