Podnikání
Poslední kontrola: 27/05/2019

Potřebné cestovní doklady pro rodinné příslušníky z nečlenských zemí

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Potřebují vaši rodinní příslušníci vízum?

Členům vaší rodiny, kteří na rozdíl od vás nejsou občany EU, nic nebrání v tom, aby vás přijeli navštívit nebo s vámi po Unii cestovali.

Jelikož však nejsou občany EU, musí mít vždy u sebe platný cestovní pas. Také mohou být na hranicích vyzváni k předložení vstupního víza. To záleží na tom, ze které země pocházejí.

Abyste se vyhnuli zbytečným problémům, obraťte se v dostatečném předstihu na konzulát nebo velvyslanectví země, do které cestujete. Tam vám sdělí, které doklady budou muset vaši rodinní příslušníci ze zemí mimo EU na hranicích předložit.

Osvobození od vízové povinnosti

Váš manžel či manželka, děti, vnoučata a rodiče či prarodiče z nečlenských zemí nebudou potřebovat vstupní vízum v případě, že:

nebo

Do schengenského prostoru patří tyto země:

Do Schengenu nepatří:

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Irsko, Rumunsko, Spojené království.

Povolení k pobytu vydané zemí, která není součástí schengenského prostoru, rodinným příslušníkům ze zemí mimo EU bezvízové cestování do schengenského prostoru neumožňuje.

Typická situace

I když máte vnitrostátní povolení k pobytu, potřebujete k cestě do země mimo schengenský prostor vstupní vízum

Joyce z Nigérie žije se svým manželem Luukem v Nizozemsku. Jelikož má Luuk nizozemskou státní příslušnost, dostala Joyce povolení k pobytu v Nizozemsku. Luuk odjíždí příští měsíc na služební cestu do Dublinu a Joyce by ráda jela s ním. Jelikož Irsko není součástí schengenského prostoru, musí Joyce požádat o vstupní vízum. Bez tohoto dokladu s Luukem jet nemůže.

Typická situace

Držitelé pobytové karty rodinného příslušníka nepotřebují vízum, pokud cestují s občanem EU

Jing z Číny má za manžela německého občana, se kterým žije ve Finsku. Tam jí vystavili pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU. S manželem chtějí jet na podzim na dovolenou do Rumunska. Protože má Jing platný cestovní pas, pobytovou kartu rodinného příslušníka a jede společně se svým manželem, nebude vstupní vízum do Rumunska potřebovat.

Vízum země, do které cestujete, musíte mít v případě, že:

  • máte pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Unie vydanou členským státem EU, který není součástí schengenského prostoru, a cestujete do jiné země EU/EHP sami bez svého manžela či manželky
  • máte pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Unie vydanou členským státem EU, který je součástí schengenského prostoru, a cestujete do jiné země EU mimo schengenský prostor sami bez svého manžela či manželky.

Můžete požádat příslušné úřady členského státu EU, aby vašeho registrovaného partnera či partnerku a členy širší rodiny (sourozence, sestřenice, bratrance, tety, strýce apod.) uznaly jako rodinné příslušníky občana EU. Členské státy sice nemají povinnost toto učinit, ale musí jejich žádost přinejmenším zvážit.

Žádost o vízum

Pokud vaši rodinní příslušníci z nečlenských zemí potřebují vstupní vízum, měli by o něj s dostatečným předstihem zažádat na konzulátu či velvyslanectví země, do které chtějí cestovat. Jestliže budou cestovat společně s vámi nebo za vámi do jiného státu EU, měla by být jejich žádost vyřízena rychle a bez poplatků:

Dokumenty, které musí vaši rodinní příslušníci předložit spolu se žádostí o vízum, se mohou stát od státu lišit. Před cestou si proto zjistěte požadavky cílové země na jejím konzulátu či velvyslanectví.

Víza vydaná v zemi, která je součástí schengenského prostoru, platí ve všech ostatních zemích Schengenu.

Pokud bydlíte mimo území EU a vaši rodinní příslušníci z nečlenské země vás doprovázejí nebo cestují do země Unie, jejímž jste státním příslušníkem, pak přeshraniční pravidla EU nemusí nutně platit a vašim rodinným příslušníkům může být za vízum účtován poplatek.

Typická situace

K vydání víza stačí oddací list

Tomáš žije v Srbsku s manželkou Brankou, která má srbskou státní příslušnost. Když chtěli společně navštívit Tomášovu maminku, která teď žije na Slovensku, zažádali pro Branku o vstupní vízum.

K žádosti přiložili i oddací list, ale slovenské úřady před vydáním víza požadovaly i doklad o ubytování na Slovensku a o zdravotním pojištění.

Když však Branka poukázala na skutečnost, že žádné takové doklady nesmí být podle práva EU vyžadovány, slovenské úřady uznaly svou chybu a vstupní vízum jí okamžitě vydaly.

Co dělat, když se na hranicích zjistí, že vaši rodinní příslušníci potřebné vstupní vízum nemají?

Vaši rodinní příslušníci z nečlenských zemí udělají vždy nejlépe, budou-li se dopředu o všem řádně informovat a zajistí-li si před cestou všechny nezbytné doklady.

Jestliže jsou však už na hranicích a platné vstupní vízum nemají, měly by jim pohraniční orgány dát možnost jakkoli prokázat, že jsou vašimi rodinnými příslušníky. Pokud to prokázat mohou, mělo by jim být vstupní vízum vydáno na místě.

Jestliže se jim získat potřebné vízum nedaří, můžete se obrátit na naši asistenční službu .

Odepření vstupu do země

Ve výjimečných případech může země EU vám nebo vašim rodinným příslušníkům odepřít vstup na své území v zájmu zachování veřejného pořádku nebo z důvodu ohrožení veřejné bezpečnosti či veřejného zdraví.

Pokud jste se v této situaci ocitli, mají příslušné orgány povinnost prokázat, že vy nebo vaší rodinní příslušníci představujete skutečnou, bezprostřední a dostatečně vážnou hrozbu.

Máte nárok, aby vám své rozhodnutí vystavily písemně a uvedly v něm veškeré důvody odepření vstupu a rovněž jak a do kdy je možné se odvolat.

Další informace o podmínkách vstupu na území EUen

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: