Podnikání
Poslední kontrola: 03/01/2023

Práva cestujících se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace

Máte-li zdravotní postižení nebo omezenou schopnost pohybu či orientace, máte právo cestovat letadlem, vlakem, autobusem, autokarem nebo lodí stejně jako kdokoli jiný. Při nákupu letenky či jízdenky vám prodejce musí poskytnout informace o vaší cestě a o konkrétních službách, které jsou vám k dispozici na palubě letadla, vlaku, autobusu, autokaru nebo lodi. Tyto informace musíte obdržet v pro vás přístupném formátu.

U všech druhů dopravy máte právo na bezplatnou asistenci v terminálech letišť i ve vozidlech. Dopravce vás nemůže odmítnout pouze z důvodu vašeho zdravotního postižení nebo omezené schopnosti pohybu a orientace, s výjimkou důvodů bezpečnosti nebo konstrukce vozidla či infrastruktury.

Jaké podmínky platí konkrétně ve vašem případě?

Cestuji letadlem

Asistence

Při cestování letadlem máte nárok na bezplatnou asistenci. To může například zahrnovat:

Pokud máte po celou dobu vaší cesty doprovod, měla by letecká společnost a její pracovníci usnadnit veškerou pomoc, kterou vám váš doprovod poskytuje. Kromě toho by letecká společnost měla v rámci možností dát vašemu doprovodu sedadlo vedle vás.

Aby byla tato pomoc efektivní, měli byste nejméně 48 hodin před odletem kontaktovat leteckého přepravce, prodejce letenek či cestovní kancelář a sdělit jejich pracovníkům, co konkrétně potřebujete a jestli budete cestovat s doprovodem. Měli byste je rovněž informovat o tom, zda budete cestovat s asistenčním psem. Měli by vám poradit, jak postupovat ohledně vašeho invalidního vozíku nebo jiného prostředku k zajištění mobility, případně baterií k nim.

Letecký přepravce není povinen vám během letu zajistit pomoc s podáním jídla, případně léků. Potřebujete-li takovou pomoc například během delšího letu, přepravce může požadovat, abyste s sebou měli doprovod.

Pozor!

Letecká společnost vám nemůže odepřít nástup na palubu letadla z důvodu vašeho zdravotního postižení nebo omezení schopnosti pohybu a orientace. Může vás však odmítnou přepravit, pokud jí to neumožňují bezpečnostní předpisy či velikost letadla.

Nejste s přepravcem spokojeni?

Jestliže narazíte při žádání o asistenci během cestování letadlem na problémy nebo v případě ztráty či poškození prostředku k zajištění mobility, kontaktujte letištní orgány nebo pracovníky letecké společnosti, se kterou cestujete. Nejste-li spokojeni s tím, jak váš problém vyřešili, můžete podat stížnost k příslušnému vnitrostátnímu orgánu en v té zemi, kde k incidentu došlo.

Další práva cestujících v letecké dopravě v EU

Další informace o vašich právech a o tom, jak se jich dožadovat, pokud vám byl odepřen nástup na palubu letadla nebo pokud byl váš let zrušen či zpožděn, najdete v interaktivním nástroji o právech cestujících v letecké dopravě v EU.

Cestuji vlakem

Asistence

Při nastupování do vlaku a vystupování z něj, během cesty a na nádraží před odjezdem i po příjezdu, popř. při přestupu máte nárok na bezplatnou asistenci. Aby byla tato pomoc efektivní, měli byste nejméně 48 hodin před cestou kontaktovat železniční společnost, prodejce jízdenek či cestovní kancelář a sdělit jejich pracovníkům, jakou pomoc konkrétně potřebujete.

Pozor!

Železniční společnost vám nemůže odepřít nástup do vlaku z důvodu vašeho zdravotního postižení nebo omezení schopnosti pohybu a orientace. Může vás však odmítnou přepravit, pokud jí to neumožňují bezpečnostní předpisy.

Nejste s přepravcem spokojeni?

Jestliže narazíte při žádání o asistenci během cestování vlakem na problémy, kontaktujte železniční orgány nebo pracovníky železniční společnosti, se kterou cestujete. Nejste-li spokojeni s tím, jak váš problém vyřešili, můžete podat stížnost k příslušnému vnitrostátnímu orgánu en v té zemi, kde k incidentu došlo.

Další práva cestujících v železniční dopravě v EU

Další informace o vašich právech při cestování vlakem a o tom, jak se jich v případě potřeby dožadovat, najdete v interaktivním nástroji o právech cestujících v železniční dopravě v EU

Cestuji autobusem či autokarem

Asistence

Plánujete-li dlouhou cestu (pokud je plánovaná vzdálenost spoje – nikoli vaše individuální cesta – 250 km nebo více), máte nárok na bezplatnou asistenci. V určených autobusových terminálech en a při nástupu a výstupu z autobusu či autokaru máte nárok na asistenci. Kromě toho musí přepravní společnost umožnit, aby vás mohla zdarma doprovázet vámi vybraná osoba, pokud to vyřeší bezpečnostní problémy, kvůli kterým byste jinak nemohli odcestovat

Aby byla tato pomoc efektivní, musíte nejméně 36 hodin před odjezdem kontaktovat autobusovou/autokarovou společnost, prodejce jízdenek či cestovní kancelář a sdělit jejich pracovníkům, jakou pomoc potřebujete. Provozovatel či vedoucí pracovník terminálu vás může požádat, abyste se nanejvýš hodinu před plánovaným odjezdem dostavili na určené místo.

Pozor!

Nákup jízdenky, rezervace či nástup do autobusu vám nesmí být odepřeny z důvodu zdravotního postižení nebo omezené schopnosti pohybu či orientace. Dopravce vás však může odmítnout přepravit, pokud mu to neumožňují bezpečnostní či zdravotní předpisy, nebo pokud není možné zaručit bezpečnou přepravu kvůli stavu infrastruktury.

Nejste s přepravcem spokojeni?

Jestliže narazíte při žádání o asistenci během cestování autobusem či autokarem na problémy, kontaktujte provozovatele terminálu nebo pracovníky autobusové/autokarové společnosti, se kterou cestujete. Nejste-li spokojeni s tím, jak váš problém vyřešili, můžete podat stížnost k příslušnému vnitrostátnímu orgánu en v té zemi, kde k incidentu došlo.

Další práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě v EU

Další informace o vašich právech při cestování autobusem či autokarem a o tom, jak se jich v případě potřeby dožadovat, najdete v interaktivním nástroji o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě v EU.

Cestuji lodí

Asistence

Při nalodění a vylodění, při přestupu z lodě na loď, na lodi a v přístavu máte nárok na bezplatnou asistenci. Aby byla tato pomoc efektivní, musíte nejméně 48 hodin před odjezdem kontaktovat lodní společnost, prodejce jízdenek či cestovní kancelář a sdělit jejich pracovníkům, jakou pomoc potřebujete. I když tak neučiníte, musí přepravce a přístavní orgány vynaložit veškeré přiměřené úsilí a pomoci vám.

Jestliže máte zvláštní potřeby, co se týče ubytování, místa k sezení, asistence, nebo si potřebujete vzít s sebou zdravotní vybavení, sdělte to při rezervaci jízdenky prodejci.

Pokud je to nutné z důvodu bezpečnosti nebo z důvodu konstrukce lodi či přístavní infrastruktury, může přepravce požadovat, aby vás doprovázela další osoba. Tento doprovod bude cestovat zdarma.

Nejste s přepravcem spokojeni?

Jestliže narazíte při žádání o asistenci během cestování lodí na problémy, kontaktujte přístavní orgány nebo pracovníky lodní společnosti, se kterou cestujete. Nejste-li spokojeni s tím, jak váš problém vyřešili, můžete podat stížnost k příslušnému vnitrostátnímu orgánu en v té zemi, kde k incidentu došlo. 

Další práva cestujících v lodní dopravě v EU

Další informace o vašich právech při cestování lodí a o tom, jak se jich v případě potřeby dožadovat, najdete v interaktivním nástroji o právech cestujících v lodní dopravě v EU.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: