Развиване на бизнес
Последна проверка: 12/11/2020

Права на пътниците с увреждания или с ограничена подвижност

Засегнати сте от Брексит?

Ако имате увреждане или сте с ограничена подвижност, имате право да пътувате със самолет, влак, автобус или кораб като всеки друг. Когато купувате билета си, продавачът трябва да ви предостави информация за пътуването в достъпен за вас формат, както и информация за конкретното оборудване на ваше разположение на борда на превозното средство.

За всички видове транспорт имате право на безплатна помощ на терминалите и на борда на превозните средства. Не могат да ви откажат да пътувате поради вашето увреждане или намалена подвижност освен по причини, свързани с безопасността или с конструкцията на превозното средство или инфраструктурата.

Как пътувате?

Със самолет

Помощ

Когато пътувате със самолет, имате право на безплатна помощ. Това може да включва:

За да получите възможно най-ефективна помощ, свържете се с авиокомпанията, продавача на билети или туроператора поне 48 часа преди пътуването и обяснете от какво съдействие имате нужда и дали ще пътувате с куче придружител. Ще получите също така съвет за вашата инвалидна количка или устройство за придвижване и, когато е приложимо, за техните батерии.

Авиокомпаниите не са длъжни да оказват помощ за хранене или вземане на лекарства по време на полет. Ако имате нужда от подобна помощ, например при по-дълъг полет, съответната авиокомпания може да поиска да пътувате с придружител.

Не могат да ви откажат достъп на борда поради вашето увреждане или намалена подвижност, освен ако самолетът е физически твърде малък, съществуват опасения във връзка със сигурността или правилата за безопасност не позволяват на авиокомпанията да ви превози.

Нуждаете се от допълнителна помощ?

Ако срещнете проблеми с получаването на помощ по време на пътуване със самолет или ако оборудването ви за придвижване бъде изгубено или унищожено, обърнете се към летищната администрация или към съответната авиокомпания. Ако техният отговор не ви удовлетворява, можете да се свържете с националния правоприлагащ органpdfen в страната, в която е станал инцидентът.

Другите ви права при пътуване със самолет в ЕС

Вижте нашия интерактивен инструмент за правата на пътуващите със самолет в ЕС за повече информация за вашите права и как да ги упражните, ако ви откажат достъп на борда или ако полетът ви бъде анулиран или закъснее.

С влак

Помощ

Имате право на безплатна помощ при качване и слизане от влак, при прекачване, по време на пътуването и на гарата преди и след пътуването. За да получите възможно най-ефективна помощ, свържете се с железопътната компания, продавача на билети или туроператора поне 48 часа преди пътуването и обяснете от какъв вид съдействие имате нужда.

Не могат да ви откажат достъп на борда поради вашето увреждане или намалена подвижност, освен ако съществуват опасения във връзка със сигурността или ако правилата за безопасност не позволяват на железопътната компания да ви превози.

Нуждаете се от допълнителна помощ?

Ако срещнете проблеми с получаването на помощ по време на пътуването с влак, обърнете се към администрацията на гарата или към съответната железопътна компания. Ако техният отговор не ви удовлетворява, можете да се свържете с националния правоприлагащ органpdfen в страната, в която е станал инцидентът.

Другите ви права при пътуване с влак в ЕС

Вижте нашия интерактивен инструмент за правата на пътуващите с влак в ЕС за повече информация относно вашите права при пътуване с влак и как да ги упражните при необходимост. 

С автобус

Помощ

Имате право на безплатна помощ, ако планирате пътуване на дълго разстояние (при което разстоянието по разписание (а не на индивидуалното ви пътуване) е 250 km или повече). Имате право на помощ на определени терминалиpdfen и при качване и слизане от автобуса. Освен това компанията трябва да позволи на лице по ваш избор да пътува с вас безплатно, ако това е решение по отношение на опасения във връзка със сигурността или безопасността, които в противен случай биха ви попречили да пътувате.

За да сте сигурни, че ще получите необходимата ви помощ, трябва да се свържете с автобусната компания, продавача на билети или туроператора поне 36 часа преди пътуването, за да им съобщите от какъв вид съдействие се нуждаете. Операторът или мениджърът на терминала могат да ви помолят да дойдете на определено място не по-рано от един час преди времето на отпътуване.

Не могат да ви попречат да си купите билет, да направите резервация или да се качите в автобус заради увреждане или намалена подвижност, освен ако това не е абсолютно наложително с оглед на законовите изисквания за здраве и безопасност или в случай, че инфраструктурата не може да гарантира безопасността на превоза.

Нуждаете се от допълнителна помощ?

Ако срещнете проблеми с получаването на помощ по време на пътуване с автобус, обърнете се към администрацията на терминала или към съответната автобусна компания. Ако техният отговор не ви удовлетворява, можете да се свържете с националния правоприлагащ органpdfen в страната, в която е станал инцидентът.

Другите ви права при пътуване с автобус в ЕС

Вижте нашия интерактивен инструмент за правата на пътуващите с автобус в ЕС за повече информация относно вашите права при пътуване с автобус и как да ги упражните при необходимост.

С кораб

Помощ

Имате право на безплатна помощ при качване и слизане от кораба, смяна на кораби, на борда и на пристанището. За да получите възможно най-ефективна помощ, свържете се с превозвача, продавача на билети или туроператора поне 48 часа преди пътуването и обяснете от какъв вид съдействие имате нужда. Дори ако не сте направили това, превозвачът и операторът на терминала трябва да положат всички разумни усилия да ви помогнат.

Ако имате специални нужди по отношение на настаняване, място за сядане, помощ, или ако трябва да вземете със себе си медицинско оборудване, съобщете на продавача на билети, когато правите резервация.

Превозвачите могат да поискат да пътувате с придружител, ако това се налага поради свързани със сигурността причини или поради особености на конструкцията на кораба или пристанищната инфраструктура. Придружителят ви ще пътува безплатно.

Нуждаете се от допълнителна помощ?

Ако срещнете проблеми с получаването на помощ по време на пътуването с кораб, обърнете се към пристанищната администрация или към съответния превозвач. Ако техният отговор не ви удовлетворява, можете да се свържете с националния правоприлагащ органen в страната, в която е станал инцидентът.

Другите ви права при пътуване с кораб в ЕС

Вижте нашия интерактивен инструмент за правата на пътуващите с кораб в ЕС за повече информация относно вашите права при пътуване с кораб и как да ги упражните при необходимост.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: