Последна проверка : 10/10/2018

Информация за стоката или услугата

Какво трябва да знаете, преди да извършите покупка

Когато купувате продукт или услуга в ЕС, търговецът трябва да ви предостави ясна, точна и разбираема информация за продукта или услугата, преди да направите покупката.

Тази информация трябва да включва:

Част от тази информация може да не се предоставя изрично, ако е очевидна от контекста, като например характеристики на продукта, които се показват на лавица в магазина.

Освен това, ако пазарувате онлайн, по телефона, по каталог за поръчка по пощата или от амбулантен търговец, преди да направите покупката, трябва да ви бъде предоставена следната подробна информация:

Трябва да знаете, че за такива покупки не трябва да плащате за доставка или други такси, за които не сте бил уведомен .

Предварителната информация е част от договора, освен ако с търговеца се договорите да промените условията, посочени например на неговия уебсайт.

Договорите трябва да са написани на ясен и разбираем език и не могат да съдържат неравноправни клаузи.

В някои страни от ЕС правото да получите потвърждение за вашата поръчка или да я отмените, както и някои други правни изисквания, не важат за покупки от амбулантни търговци на стойност под 50 евро.

Цифрово съдържание

Когато купувате цифрово съдържание онлайн, например при изтегляне или поточно предаване на музика или видео, важат специални изисквания относно информацията. Преди да направите покупката, трябва също да ви информират с какъв хардуер/софтуер работи съдържанието (оперативна съвместимост) и какви функции включва то, включително дали е разрешено копирането за лични цели и дали използването на съдържанието подлежи на географски ограничения.

Покупки от онлайн търговци извън ЕС

Потребителските ви права съгласно правилата на ЕС обикновено се прилагат и по отношение на покупки от онлайн търговци извън ЕС, работещи с потребители в ЕС. Възможно е обаче да срещнете трудности при предявяване на вашите права срещу търговци, установени извън ЕС.

Винаги е добре да проверявате къде е регистриран търговецът. Интернет адрес, завършващ на „.eu", „.bg", „.co.uk" и т.н., НЕ е гаранция, че продавачът е установен – и регистриран – в ЕС.

Потвърждение на поръчка

След като направите покупка онлайн или от амбулантен търговец, трябва да получите потвърждение за трансакцията. То трябва да бъде на хартия или на друг траен носител, като например електронно съобщение, факс или съобщение в личния ви профил на уебсайта на търговеца, при условие че става въпрос за нещо, което можете да съхраните и което търговецът не може да промени едностранно.

Следпродажбена комуникация по телефона

Търговците, които осигуряват следпродажбена телефонна връзка с потребителите, трябва да гарантират, че разговорите се таксуват по основната тарифа. На търговците е забранено да изискват от потребителите да използват например телефонни линии с по-висока тарифа за запитвания или оплаквания относно своята покупка или договор.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: