Последна проверка: 20/05/2022

Информация за стоката или услугата

Какво трябва да знаете, преди да извършите покупка

Когато купувате продукт или услуга в ЕС, търговецът трябва да ви предостави ясна, точна и разбираема информация за продукта или услугата, преди да направите покупката.

Тази информация трябва да включва:

Част от тази информация може да не се предоставя изрично, ако е ясна от контекста, като например характеристиките на продукт, който е показан на лавица в магазин.

Ако пазарувате онлайн, по телефона, по каталог за поръчка по пощата или от амбулантен търговец, преди да купите нещо, трябва да ви бъде предоставена следната по-подробна информация:

Трябва да знаете, че за такива покупки не трябва да плащате за доставка или други такси, за които не сте бил уведомен предварително.

Договорите трябва да са написани на ясен и разбираем език и не могат да съдържат неравноправни клаузи.

Предупреждение

В някои страни от ЕС правото да получите потвърждение за вашата поръчка или да я отмените, както и някои други правни изисквания не важат за покупки от амбулантни търговци на стойност под 50 евро.

Потвърждение на поръчка

Ако сте купили нещо извън физически магазин – например по интернет, по телефона или по каталог – трябва да получите писмено потвърждение за вашата покупка. То трябва да бъде на хартия или в траен формат, като например електронно писмо или съобщение в личния ви профил на уебсайта на търговеца, при условие че става въпрос за нещо, което можете да съхраните и което търговецът не може да промени едностранно.

Цифрово съдържание

Когато купувате цифрово съдържание онлайн, например при изтегляне или стрийминг на музика или видео, важат специални изисквания относно информацията. Преди да направите покупката, трябва също да ви информират с какъв хардуер/софтуер работи съдържанието (оперативна съвместимост) и какви функции включва то, включително дали е разрешено копирането за лични цели и дали използването на съдържанието подлежи на географски ограничения.

Следпродажбена комуникация по телефона

Търговците, които осигуряват следпродажбена телефонна връзка с потребителите, трябва да гарантират, че разговорите се таксуват по основната тарифа. На търговците е забранено да изискват от потребителите да използват телефонни линии с по-висока тарифа за запитвания или оплаквания относно своята покупка или договор.

Покупки от онлайн търговци извън ЕС

Потребителските ви права съгласно правилата на ЕС обикновено се прилагат и по отношение на покупки от онлайн търговци извън ЕС, работещи с потребители в ЕС. Възможно е обаче да срещнете трудности при предявяване на вашите права срещу търговци, установени извън ЕС.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: