Posljednji put provjereno : 10/10/2018

Informacije o ugovoru

Pravo na informacije prije kupnje

Kad kupujete proizvod ili uslugu u EU-u, prodavač vam mora pružiti jasne, točne i razumljive informacije o proizvodu ili usluzi prije kupnje.

Te informacije o ugovoru trebale bi uključivati sljedeće:

Neke od ovih informacija ne moraju vam biti izričito pružene ako su jasne iz konteksta, primjerice, informacije o značajkama proizvoda koji se nalaze na polici u trgovini.

Nadalje, ako kupujete na internetu, telefonski, putem poštanske narudžbe, kataloga ili od trgovačkog putnika, prije kupnje moraju vam biti pružene i sljedeće detaljnije informacije:

Kad je riječ o takvoj kupnji, imajte na umu da ne morate platiti troškove isporuke ili druge troškove o kojima niste unaprijed bili obaviješteni .

Prethodno navedene informacije dio su ugovora, osim ako se s prodavačem dogovorite o izmjenama uvjeta navedenima, na primjer, na web -mjestu prodavača.

Ugovori moraju biti pisani jednostavnim i lako razumljivim jezikom i ne smiju sadržavati nepoštene ugovorne odredbe.

U nekim državama članicama EU-a pravo na primitak potvrde narudžbe, pravo na otkazivanje narudžbe i drugi pravni zahtjevi ne primjenjuju se na kupnju od trgovačkog putnika u iznosima manjim od 50 EUR.

Digitalni sadržaj

Posebni zahtjevi u pogledu informacija primjenjuju se kada na internetu kupujete digitalni sadržaj, npr. kada preuzimate sadržaje ili slušate glazbu odnosno gledate videozapise ( streaming ). Prije kupnje morate biti obaviješteni i o tome podržava li odgovarajući hardver ili softver taj sadržaj (interoperabilnost) te o njegovoj funkcionalnosti, uključujući moguća geografska ograničenja uporabe sadržaja i mogućnost umnožavanja za privatne potrebe.

Kupnja na internetu od prodavača izvan EU-a

Vaša potrošačka prava u okviru pravila EU-a obično se primjenjuju i na kupnju na internetu od prodavača koji nisu iz države članice EU-a, ali čije je poslovanje usmjereno na potrošače iz država članica. Međutim mogli biste imati poteškoća u ostvarivanju svojih prava u slučaju sukoba s prodavačima s poslovnim nastanom izvan EU-a.

Savjetujemo da uvijek provjerite gdje je prodavač registriran. Internetska adresa koja završava na „.eu", „.ie", ili „.co.uk" itd. NE jamči da je prodavač registriran ili ima sjedište u EU-u.

Potvrda o kupnji

Kada kupite nešto na internetu ili od trgovačkog putnika, morate dobiti pisanu potvrdu o transakciji. Potvrda mora biti izdana na papiru ili na drugom trajnom mediju poput poruke e-pošte, telefaksa ili poruke na vašem osobnom računu na web -mjestu prodavača. Najbitnije je da je riječ o nečemu što možete spremiti i što prodavač ne može promijeniti bez vašeg pristanka.

Telefonska komunikacija nakon obavljene kupnje

Prodavači koji nude postprodajne telefonske linije za potrošače moraju se pobrinuti da se ti pozivi naplaćuju po osnovnoj tarifi za obične telefonske pozive. Prodavačima je zabranjeno zahtijevati od potrošača da npr. radi postavljanja upita ili podnošenja pritužbi povezanih s kupnjom ili ugovorom zovu telefonske linije s višom pristojbom.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: