Život i putovanja
Posljednji put provjereno: 23/06/2022

Putovanja u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima

Ako vaše poduzeće prodaje dvije ili više različitih vrsta usluga putovanja kao što su prijevoz u kombinaciji sa smještajem, iznajmljivanjem motornih vozila ili, u posebnim uvjetima, drugim turističkim uslugama, podliježete određenim obvezama u skladu s pravilima EU-a o putovanjima u paket aranžmanima. Ta se pravila primjenjuju na putovanja u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima.

Putovanja u paket aranžmanima

Putovanja u paket aranžmanima obuhvaćaju svu prodaju koja uključuje dvije ili više različitih vrsta usluga putovanja za isto putovanje ili odmor koje su rezervirane u okviru jednog ugovora s jednim prodavateljem. Putovanja u paket aranžmanima uključuju i prodaju u slučaju kada su usluge rezervirane kod različitih prodavatelja u okviru zasebnih ugovora uz uvjet da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

Kombinacija jedne usluge putovanja kao što je smještaj i druge turističke usluge (razgledavanje s vodičem ili ulazak na koncert) može se smatrati putovanjem u paket aranžmanima samo ako dodatna usluga čini 25 % ili više ukupne vrijednosti putovanja ili je bitno obilježje putovanja.

Informacije koje morate pružiti kupcima

Prije sklapanja ugovora o putovanju u paket aranžmanu dužni ste osigurati da kupac raspolaže sa svim važnim informacijama kao što su:

Morate osigurati da se kupcima dostavi poveznica na obrazac sa standardnim informacijama (informacije dostupne u prilozima Direktivi) s objašnjenjem da im je ponuđen paketKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici i popisom njihovih najvažnijih prava.

Izmjene ugovornih uvjeta, kao što su povećanja cijena

Ako vas kupci paket aranžmana o tome u razumnom roku unaprijed obavijeste, oni mogu prebaciti paket aranžman na drugu osobu, iako to može rezultirati dodatnim troškovima.

Napomena

Zbog trenutačne pandemije koronavirusa možete otkazati paket i kupcima ponuditi vaučere kao alternativu povratu troškova. Međutim, morate im omogućiti da odaberu između povrata novca i vaučera.

Zaštita kupaca (alternativni aranžmani, odštete, povrati plaćanja)

Kao organizator odgovorni ste za uredno odvijanje svih usluga putovanja uključenih u paket aranžman. Ako se usluge putovanja ne mogu pružiti kako je dogovoreno, možda ćete morati osigurati alternativne aranžmane za svoje kupce bez dodatnih troškova. Možda ćete morati platiti i naknadu štete ako usluge putovanja ne zadovoljavaju dogovorene standarde.

Napomena

Ovisno o tome gdje je ponuđen paket aranžman, u nekim zemljama EU-a uz organizatore mogu biti odgovorni i prodavatelji.

Povezani putni aranžmani

Povezani putni aranžmani su usluge putovanja koje su povezane iako su kupljene od različitih trgovaca u okviru zasebnih ugovora. One su klasificirane kao povezane ako trgovac omogućuje rezerviranje dodatne usluge/usluga i ako su one kupljene za potrebe istog putovanja ili odmora.

Povezanim putnim aranžmanima smatraju se samo kombinacije usluga putovanja koje nisu paket aranžman (vidjeti prethodno navedeno) za koje prodavatelj omogućuje:

Kombinacija jedne usluge putovanja kao što je smještaj i druge turističke usluge (razgledavanje s vodičem ili ulazak na koncert) može se smatrati povezanim putnim aranžmanom samo ako dodatna usluga čini 25 % ili više ukupne vrijednosti putovanja ili je bitno obilježje putovanja.

Morate osigurati da se kupcu dostavi poveznica na obrazac sa standardnim informacijama (Obrazac sa standardnim informacijama nalazi se u prilozima Direktive (vidjeti poveznicu na dnu stranice)) s objašnjenjem da im je ponuđen povezani putni aranžman i popisom njihovih najvažnijih prava.

Prodaja paket aranžmana „na klik"

Prodaja paket aranžmana „na klik" – rezervacije na internetu (let, smještaj itd.) koje kupac ostvaruje na različitim prodajnim točkama – također se smatraju paket aranžmanima ako pružatelj prve usluge prosljeđuje ime, adresu e-pošte i podatke plaćanja kupca pružatelju druge usluge i ako je ugovor za drugu uslugu sklopljen najkasnije 24 sata nakon prvog ugovora.

Ako se podaci o kupcu ne prosljeđujuizmeđu prodavatelja, rezervacije se smatraju povezanim putnim aranžmanima.

Odgovornost za pogreške pri rezerviranju i pravo na pravnu zaštitu

Ta se pravila primjenjuju na putovanja u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima.

Smatrat će se da ste odgovorni ako tijekom postupka rezerviranja nastupi bilo koji od navedenih slučajeva:

Niste odgovorni za greške pri rezerviranju koje se mogu pripisati kupcima ili su nastale uslijed izvanrednih okolnosti.

Imate pravo tražiti pravnu zaštitu od svake treće osobe koja je pridonijela događaju zbog kojeg ste morali isplatiti odštetu, smanjiti cijenu ili izvršiti neku drugu obvezu.

Zaštita u slučaju nesolventnosti

Ta se pravila primjenjuju na putovanja u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima.

Zaštitu u slučaju nesolventnosti morate zatražiti u zemlji EU-a u kojoj imate poslovni nastan. Na taj će se način osigurati da, u slučaju stečaja, jamac (putni jamstveni fond, osiguravajuće društvo ili bilo koji drugi mehanizam predviđen u predmetnoj zemlji EU-a) može izvršiti povrat plaćanja vašim kupcima i, prema potrebi, repatrijaciju putnika ako je prijevoz uključen u paket aranžman.

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: