Poslovanje
Posljednji put provjereno: 11/11/2022

Prometna pravila i sigurnost

Pravila o sigurnosti na cestama i u prometu u EU-u. Upoznajte se s pravilima koja vrijede za svaku državu članicu posebno. Na primjer:

EU je poduzeo mjere za poboljšanje sigurnosti na cestama, uključujući suzbijanje činjenja prometnih prekršaja u drugoj državi članici EU-a. To znači da bi vam, počinite li prometni prekršaj u drugoj zemlji EU-a, kazna mogla stići poštom na kućnu adresu!

Preuzmite aplikaciju „Going Abroad” kako biste pristupili važnim informacijama o sigurnosti na cestama u svim državama EU-a, bez obzira na to gdje se nalazite.

Provjerite imate li valjano i odgovarajuće osiguranje koje pokriva putovanje i u drugim zemljama EU-a.

Vidjeti i:

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: