Poslovanje
Posljednji put provjereno: 01/04/2022

Prometna pravila i sigurnost

Pravila o sigurnosti na cestama i u prometu u EU-u. Upoznajte se s pravilima koja vrijede za svaku državu članicu posebno. Na primjer:

EU je poduzeo mjere za poboljšanje sigurnosti na cestama uključujući suzbijanje prometnih prekršaja počinjenih u drugoj državi članici. To znači da bi vam, počinite li prometni prekršaj u drugoj državi članici, kazna mogla stići poštom na kućnu adresu!

Preuzmite aplikaciju Odlazak u inozemstvo kako biste pristupili važnim informacijama o sigurnosti na cestama u svim državama EU-a, bez obzira na to gdje se nalazite.

Provjerite imate li valjano i odgovarajuće osiguranje kojim se pokriva putovanje i u drugim državama EU-a.

Pogledajte i:

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: