Posljednji put provjereno: 18/05/2022

Nutritivna deklaracija

U skladu s pravom EU-a pretpakirana hrana koja se prodaje u EU-u mora nositi etiketu kojom se potrošače obavješćuje o njezinoj energetskoj i nutritivnoj vrijednosti. To se naziva „nutritivna deklaracija" i mora se nalaziti na ambalaži ili na etiketi koja je na nju pričvršćena. Nutritivna deklaracija mora sadržavati sljedeće informacije:

Na nutritivnoj deklaraciji mogu se navesti sljedeće hranjive tvari:

Hrana za koju NIJE potrebna nutritivna deklaracija navedena je u Prilogu 5. Uredbi.Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Kako izračunati energetske vrijednosti i količine hranjivih tvari?

Vrijednosti na nutritivnoj deklaraciji prosječne su vrijednosti koje se temelje na proizvođačevoj analizi hrane ili izračunu primjenom jednog od sljedećeg:

Energetska vrijednost i količine hranjivih tvari na ambalaži moraju odražavati vrijednost i količine hrane kakva se prodaje. Ako je prije konzumacije proizvod potrebno pripremiti, možete navesti informacije koje odražavaju prehrambene vrijednosti hrane spremne za konzumaciju.

Energetska vrijednost mora biti:

Količine hranjivih tvari moraju se izraziti na 100 g ili 100 ml.

U nekim se slučajevima energetske vrijednosti i količine hranjivih tvari mogu izraziti i po obroku i/ili jedinici konzumacije. Vidjeti članak 33. UredbeKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici .

Odobreni vitamini i minerali

Njihovi iznosi moraju biti izraženi:

Vitamini i minerali odobreni na nutritivnoj deklaraciji navedeni su u Prilogu 13. dijelu A.1. Uredbe EU-a.Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Kako prikazati nutritivnu deklaraciju?

Ovisno o raspoloživom prostoru, nutritivnu deklaraciju treba prikazati u tabličnom obliku. Ako je ambalaža premalena, deklaraciju treba prikazati u linijskom obliku. Svi podaci moraju biti lako vidljivi, jasno čitljivi i napisani slovima visine najmanje 1,2 mm.

Mjerne jedinice i njihov redoslijed u nutritivnoj deklaraciji

energija

kJ/kcal

masti

g

od čega

— zasićene

g

— jednostruko nezasićene

g

— višestruko nezasićene

g

ugljikohidrati

g

od čega

— šećeri

g

— polioli

g

— škrob

g

vlakna

g

bjelančevine

g

sol

g

vitamini i minerali

vidjeti Prilog 13. dio A.1.Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: