Posljednji put provjereno: 02/11/2022

Nutritivna deklaracija

U skladu s pravom EU-a pretpakirana hrana koja se prodaje u EU-u mora nositi etiketu kojom se potrošače obavješćuje o njezinoj energetskoj i nutritivnoj vrijednosti. To se naziva „nutritivna deklaracija" i mora se nalaziti na ambalaži ili na etiketi koja je na nju pričvršćena. Nutritivna deklaracija mora sadržavati sljedeće informacije:

Na nutritivnoj deklaraciji mogu se navesti sljedeće hranjive tvari:

Hrana za koju NIJE potrebna nutritivna deklaracija navedena je u Prilogu 5. Uredbi.Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Kako izračunati energetske vrijednosti i količine hranjivih tvari?

Vrijednosti na nutritivnoj deklaraciji prosječne su vrijednosti koje se temelje na proizvođačevoj analizi hrane ili izračunu primjenom jednog od sljedećeg:

Energetska vrijednost i količine hranjivih tvari na ambalaži moraju odražavati vrijednost i količine hrane kakva se prodaje. Ako je prije konzumacije proizvod potrebno pripremiti, možete navesti informacije koje odražavaju prehrambene vrijednosti hrane spremne za konzumaciju.

Energetska vrijednost mora biti:

Količine hranjivih tvari moraju se izraziti na 100 g ili 100 ml.

U nekim se slučajevima energetske vrijednosti i količine hranjivih tvari mogu izraziti i po obroku i/ili jedinici konzumacije. Vidjeti članak 33. UredbeKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici .

Odobreni vitamini i minerali

Njihovi iznosi moraju biti izraženi:

Vitamini i minerali odobreni na nutritivnoj deklaraciji navedeni su u Prilogu 13. dijelu A.1. Uredbe EU-a.Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Kako prikazati nutritivnu deklaraciju?

Ovisno o raspoloživom prostoru, nutritivnu deklaraciju treba prikazati u tabličnom obliku. Ako je ambalaža premalena, deklaraciju treba prikazati u linijskom obliku. Svi podaci moraju biti lako vidljivi, jasno čitljivi i napisani slovima visine najmanje 1,2 mm.

Mjerne jedinice i njihov redoslijed u nutritivnoj deklaraciji

energija

kJ/kcal

masti

g

od čega

— zasićene

g

— jednostruko nezasićene

g

— višestruko nezasićene

g

ugljikohidrati

g

od čega

— šećeri

g

— polioli

g

— škrob

g

vlakna

g

bjelančevine

g

sol

g

vitamini i minerali

vidjeti Prilog 13. dio A.1.Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Možete također pogledati

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: