Posljednji put provjereno: 26/08/2022

Zaštita

Vaša prava

Zaštita dizajna jamči vam isključivo pravo (Nositelj ili nositelji prava intelektualnog vlasništva mogu bilo koga isključiti iz upotrebe predmetnog intelektualnog vlasništva) na upotrebu dizajna , što uključuje stvaranje, nuđenje, stavljanje na tržište, uvoz, izvoz ili upotrebu proizvoda u kojem je vaš dizajn sadržan ili na koji je primijenjen. Uz vaše odobrenje treće strane mogu upotrijebiti vaš dizajn na svojim proizvodima.

Što je obuhvaćeno zaštitom dizajna

Zaštitu dizajna možete zatražiti kako biste zaštitili vanjski izgled cijelog ili dijela svojeg proizvoda. Vaš dizajn proizlazi iz obilježja proizvoda, posebno linija, obrisa, boja, oblika, teksture i/ili materijala samog proizvoda.

Kako zaštititi dizajn

Ako stvorite nov dizajn koji ispunjava uvjete novosti i individualnog karaktera, možda ćete ga morati registrirati.

Ako svoj dizajn trebate zaštititi samo u jednoj zemlji EU-a, trebali biste ga registrirati pri nadležnom nacionalnom uredu za intelektualno vlasništvo en .

Ako poslujete u više zemalja EU-a, svoj dizajn možete zaštititi kao registrirani dizajn Zajednice . Za petogodišnju zaštitu morat ćete platiti 350 eura i registrirati svoj dizajnKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) bg Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici .

Ako svoj dizajn trebate na razini EU-a zaštititi tek na kraće razdoblje, npr. na tri godine, možete odlučiti da ga nećete registrirati, nego ga zaštititi kao neregistrirani dizajn Zajednice. Za to nisu potrebne ni registracija ni plaćanje naknada. Neregistrirani dizajn Zajednice štiti vaš dizajn od trenutka njegova otkrivanja javnosti. Nakon što ta zaštita istekne, ne možete je obnoviti.

Više o vrstama zaštite dizajna možete doznati na stranici Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO bg Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici o dizajnu.

Osim zaštite dizajna, dizajn se može zaštititi autorskim pravom ako ispunjava uvjete za obje vrste zaštite: uvjet originalnosti za autorsko pravo i uvjete novosti i individualnog karaktera za pravo na dizajn.

Ako stvorite originalan dizajn, zaštita autorskog prava vrijedi od trenutka stvaranja dizajna te dizajn nije potrebno registrirati.

Primjer

Kristel je modna kreatorica sa sjedištem u Estoniji, ali odjeću izvozi i u Latviju i Litvu. Kreirala je novu koktel haljinu i ne želi da njezini poslovni konkurenti kopiraju njezin dizajn, pa ga je odlučila registrirati. Iako Kristel zna da svoju novu haljinu može zaštititi besplatno (kao neregistrirani dizajn Zajednice), svjesna je ograničenja te vrste zaštite – ona vrijedi samo za namjerno kopiranje haljine, ali ne i za neovisan razvoj sličnog dizajna. Budući da je u tu kreaciju uložila mnogo vremena i vjeruje da će kao proizvod biti uspješna (i u Latviji i Litvi), Kristel je odlučila zaštititi svoju kreaciju kao registrirani dizajn Zajednice. Ta zaštita stoji 350 eura i traje pet godina, uz moguće obnavljanje do 25 godina svakih pet godina.

Za međunarodnu zaštitu izvan EU-a trebali biste registrirati svoj dizajn en es fr pri Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO) en es fr . Ta organizacija štiti vaša prava u 67 zemalja en .

Pristup informacijama za pojedine zemlje.

Odaberite svoju državu

Možete također pogledati

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Europska služba za pomoć u području prava intelektualnog vlasništva

Besplatni savjeti i edukacije o upravljanju intelektualnim vlasništvom za projekte koje sufinancira EU ili transnacionalne poslovne dogovore.

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: