Posljednji put provjereno: 04/05/2020

Ostala rodbina

Utječe li Brexit na vas?

Pitanja i odgovori – prava građana EU-a i Ujedinjene Kraljevine u skladu sa porazumom o povlačenju

Od 1. siječnja 2021. mijenjaju se pravila za građane EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini ili se tamo sele. Isto vrijedi i za državljane Ujedinjene Kraljevine koji žive u zemlji EU-a ili se sele u jednu od zemalja EU-a.

Imam stalni boravak u Ujedinjenoj Kraljevini / EU-u ili ću ga steći tijekom prijelaznog razdoblja

U načelu, vi i članovi vaše obitelji i dalje ćete imati stalni boravak u zemlji domaćinu. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. Međutim, kako biste dobili novi boravišni status u Ujedinjenoj Kraljevini, morate se prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako živite u EU-u, što prije provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li dužni podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Imam boravište u Ujedinjenoj Kraljevini / EU-u, ali još nemam pravo na stalni boravak

U načelu, vi i članovi vaše obitelji zadržat ćete postojeća prava boravka u zemlji domaćinu. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. Međutim, kako biste dobili novi boravišni status u Ujedinjenoj Kraljevini, morate se prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako živite u EU-u, što prije provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li dužni podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Želim se preseliti u Ujedinjenu Kraljevinu / EU

Vi i članovi vaše obitelji možete se do 31. prosinca 2020. preseliti u Ujedinjenu Kraljevinu ili u zemlju EU-a u skladu s postojećim pravilima EU-a. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. U Ujedinjenoj Kraljevini dužni ste se potom prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako se selite u EU, provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li se dužni prijaviti i podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Želim otići u Ujedinjenu Kraljevinu / EU radi kratkotrajnog boravka

Postojeća pravila o prijavi kratkotrajnog boravka, prijavi boravišta u inozemstvu, prijavi članova obitelji koji su državljani država članica i prijavi članova obitelji koji su državljani trećih zemalja nastavljaju se primjenjivati barem do 31. prosinca 2020.

Potrebna mi je pomoć

Ako smatrate da se ne poštuju vaša prava na temelju zakonodavstva EU-a, obratite se našoj službi za pomoć.

Detaljne informacije o provedbi Sporazuma o povlačenju i pravima građana

Ako ste građanin EU-a i selite se u drugu državu članicu EU-a da biste ondje živjeli, radili ili studirali, zahvaljujući pravilima EU-a vaša vam se obitelj lakše može pridružiti. Na ovoj stranici možete pročitati kako članovi vaše obitelji koji nisu bračni drug ili djeca mogu boraviti s vama kao uzdržavane osobe.

Međutim, ako ste građanin EU-a, a nikad niste živjeli u drugoj državi članici, primjenjuju se samo nacionalna pravila.

Boravak u inozemstvu do tri mjeseca

Ako su državljani države članice EU-a, članovi vaše šire obitelji morat će imati samo valjanu nacionalnu iskaznicu ili putovnicu.

Ako nisu državljani države članice EU-a, trebat će im valjana putovnica, a možda i ulazna viza. To ovisi o njihovoj matičnoj zemlji.

Pročitajte više o zahtjevima za ulazne vize i iznimkama.

Prije odlaska u novu državu, u njezinu konzulatu provjerite trebaju li članovi vaše obitelji koji nisu državljani države članice imati ulaznu vizu te koliko će trajati njezina izrada.

Pripremite nacionalni identifikacijski dokument

U mnogim ćete državama članicama sa sobom uvijek morati imati nacionalnu osobnu iskaznicu ili putovnicu.

U tim državama možete dobiti novčanu kaznu ili vas mogu privremeno zadržati ako ostavite svoje identifikacijske dokumente kod kuće, ali ne možete biti prisilno vraćeni u svoju domovinu samo zbog toga.

Provjerite morate li u zemlji domaćinu uvijek imati sa sobom osobnu iskaznicu ili putovnicu:

Prijava prisutnosti

U nekim državama članicama morate prijaviti svoju prisutnost nadležnim tijelima u razumnom roku nakon dolaska. Ako to ne učinite, možete dobiti, na primjer, novčanu kaznu.

Boravak u inozemstvu dulje od tri mjeseca

Članovi vaše obitelji mogu boraviti s vama dulje od tri mjeseca kao uzdržavane osobe.

Rodbina može boraviti s vama ako su:

  • teško bolesni i potrebni ste im kako biste se o njima osobno brinuli ili
  • ekonomski ovise o vama.

Partneri mogu boraviti s vama ako ste u dugotrajnoj vezi.

Nadležna tijela države domaćina odlučit će na temelju pojedinačnog slučaja, uzimajući u obzir vaše osobne okolnosti i primjenjive lokalne uvjete.

Pravom EU-a vašem je partneru i rodbini koja o vama ovisi zajamčeno sljedeće:

  • njihov zahtjev za život s vama u vašoj novoj državi procjenjuju nadležna tijela te države
  • u najkraćem mogućem roku primaju odluku u pisanom obliku
  • mogu se žaliti ako njihov zahtjev bude odbijen. U odbijenici moraju biti navedeni razlozi odbijanja, implikacije za vašeg partnera ili rodbinu te način na koji se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Ako radite

Radite li u drugoj državi kao zaposlena ili samozaposlena osoba ili ste ondje upućeni na rad, nadležna tijela će svakako to uzeti u obzir pri donošenju odluke o dozvoli boravka vašem partneru/rodbini.

Ako ste umirovljenik ili student

Ako ste umirovljenik ili student, morat ćete dokazati da za svojeg partnera i cijelu obitelj imate:

  • dovoljne prihode za život bez potpore dohotku
  • sveobuhvatno zdravstveno osiguranje u državi domaćinu.

Nacionalna nadležna tijela ne smiju zahtijevati da vaši prihodi budu iznad razine koja bi bila dovoljna da se vašoj obitelji odobri osnovna potpora dohotku u toj državi.

Prijava

Vaša rodbina ili partner trebali bi od nadležnih tijela (obično u vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji) zatražiti potvrdu o prijavi ili boravišnu iskaznicu u roku od tri mjeseca od dolaska.

Zahtjev za napuštanje zemlje i deportacija

Vaša rodbina može živjeti s vama u vašoj državi domaćinu ako ispunjavaju uvjete potrebne za boravak ondje. Ako više ne ispunjavaju te uvjete, nacionalna nadležna tijela mogu od njih zatražiti da napuste zemlju.

U iznimnim slučajevima nadležna tijela države domaćina mogu donijeti odluku o njihovoj deportaciji zbog ugrožavanja javnog poretka ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da predstavljaju vrlo ozbiljnu prijetnju.

Odluka o deportaciji ili zahtjev za napuštanje zemlje mora im se dostaviti u pisanom obliku. U njima moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Stalni boravak

Vaša rodbina ili partner automatski stječu pravo na stalni boravak ako su zakonito živjeli u državi domaćinu najmanje pet godina bez prekida.

To znači da ondje mogu boraviti koliko god žele, čak i ako nisu zaposleni ili ako im je potrebna potpora dohotku. Trebali bi uživati ista prava, koristi i prednosti koje imaju i državljani te države.

Mogu izgubiti pravo na stalni boravak ako žive izvan države dulje od dvije godine zaredom.

Doznajte više o:

Smrt

U slučaju vaše smrti u drugoj državi članici gdje ste radili kao zaposlenik ili samozaposlena osoba i gdje još niste stekli pravo na stalni boravak, vašoj rodbini ili partneru koji su živjeli s vama kao članovi obitelji može se odobriti stalni boravak u sljedećim slučajevima:

  • vaša je smrt nastupila zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti ili
  • u trenutku smrti u toj ste državi živjeli najmanje dvije godine bez prekida.

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Podijeli: