Posljednji put provjereno: 26/03/2019

Ostala rodbina

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Ako ste građanin EU-a i selite se u drugu državu članicu EU-a da biste ondje živjeli, radili ili studirali, zahvaljujući pravilima EU-a vaša vam se obitelj lakše može pridružiti. Na ovoj stranici možete pročitati kako članovi vaše obitelji koji nisu bračni drug ili djeca mogu boraviti s vama kao uzdržavane osobe.

Međutim, ako ste građanin EU-a, a nikad niste živjeli u drugoj državi članici, primjenjuju se samo nacionalna pravila.

Boravak u inozemstvu do tri mjeseca

Ako su državljani države članice EU-a, članovi vaše šire obitelji morat će imati samo valjanu nacionalnu iskaznicu ili putovnicu.

Ako nisu državljani države članice EU-a, trebat će im valjana putovnica, a možda i ulazna viza. To ovisi o njihovoj matičnoj zemlji.

Pročitajte više o zahtjevima za ulazne vize i iznimkama.

Prije odlaska u novu državu, u njezinu konzulatu provjerite trebaju li članovi vaše obitelji koji nisu državljani države članice imati ulaznu vizu te koliko će trajati njezina izrada.

Pripremite nacionalni identifikacijski dokument

U mnogim ćete državama članicama sa sobom uvijek morati imati nacionalnu osobnu iskaznicu ili putovnicu.

U tim državama možete dobiti novčanu kaznu ili vas mogu privremeno zadržati ako ostavite svoje identifikacijske dokumente kod kuće, ali ne možete biti prisilno vraćeni u svoju domovinu samo zbog toga.

Provjerite morate li u zemlji domaćinu uvijek imati sa sobom osobnu iskaznicu ili putovnicu:

Prijava prisutnosti

U nekim državama članicama morate prijaviti svoju prisutnost nadležnim tijelima u razumnom roku nakon dolaska. Ako to ne učinite, možete dobiti, na primjer, novčanu kaznu.

Boravak u inozemstvu dulje od tri mjeseca

Članovi vaše obitelji mogu boraviti s vama dulje od tri mjeseca kao uzdržavane osobe.

Rodbina može boraviti s vama ako su:

  • teško bolesni i potrebni ste im kako biste se o njima osobno brinuli ili
  • ekonomski ovise o vama.

Partneri mogu boraviti s vama ako ste u dugotrajnoj vezi.

Nadležna tijela države domaćina odlučit će na temelju pojedinačnog slučaja, uzimajući u obzir vaše osobne okolnosti i primjenjive lokalne uvjete.

Pravom EU-a vašem je partneru i rodbini koja o vama ovisi zajamčeno sljedeće:

  • njihov zahtjev za život s vama u vašoj novoj državi procjenjuju nadležna tijela te države
  • u najkraćem mogućem roku primaju odluku u pisanom obliku
  • mogu se žaliti ako njihov zahtjev bude odbijen. U odbijenici moraju biti navedeni razlozi odbijanja, implikacije za vašeg partnera ili rodbinu te način na koji se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Ako radite

Radite li u drugoj državi kao zaposlena ili samozaposlena osoba ili ste ondje upućeni na rad, nadležna tijela će svakako to uzeti u obzir pri donošenju odluke o dozvoli boravka vašem partneru/rodbini.

Ako ste umirovljenik ili student

Ako ste umirovljenik ili student, morat ćete dokazati da za svojeg partnera i cijelu obitelj imate:

  • dovoljne prihode za život bez potpore dohotku
  • sveobuhvatno zdravstveno osiguranje u državi domaćinu.

Nacionalna nadležna tijela ne smiju zahtijevati da vaši prihodi budu iznad razine koja bi bila dovoljna da se vašoj obitelji odobri osnovna potpora dohotku u toj državi.

Prijava

Vaša rodbina ili partner trebali bi od nadležnih tijela (obično u vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji) zatražiti potvrdu o prijavi ili boravišnu iskaznicu u roku od tri mjeseca od dolaska.

Zahtjev za napuštanje zemlje i deportacija

Vaša rodbina može živjeti s vama u vašoj državi domaćinu ako ispunjavaju uvjete potrebne za boravak ondje. Ako više ne ispunjavaju te uvjete, nacionalna nadležna tijela mogu od njih zatražiti da napuste zemlju.

U iznimnim slučajevima nadležna tijela države domaćina mogu donijeti odluku o njihovoj deportaciji zbog ugrožavanja javnog poretka ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da predstavljaju vrlo ozbiljnu prijetnju.

Odluka o deportaciji ili zahtjev za napuštanje zemlje mora im se dostaviti u pisanom obliku. U njima moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se mogu žaliti i rok do kojega to mogu učiniti.

Stalni boravak

Vaša rodbina ili partner automatski stječu pravo na stalni boravak ako su zakonito živjeli u državi domaćinu najmanje pet godina bez prekida.

To znači da ondje mogu boraviti koliko god žele, čak i ako nisu zaposleni ili ako im je potrebna potpora dohotku. Trebali bi uživati ista prava, koristi i prednosti koje imaju i državljani te države.

Mogu izgubiti pravo na stalni boravak ako žive izvan države dulje od dvije godine zaredom.

Doznajte više o:

Smrt

U slučaju vaše smrti u drugoj državi članici gdje ste radili kao zaposlenik ili samozaposlena osoba i gdje još niste stekli pravo na stalni boravak, vašoj rodbini ili partneru koji su živjeli s vama kao članovi obitelji može se odobriti stalni boravak u sljedećim slučajevima:

  • vaša je smrt nastupila zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti ili
  • u trenutku smrti u toj ste državi živjeli najmanje dvije godine bez prekida.

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: