Posljednji put provjereno: 23/04/2019

Vozačka dozvola

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Ako se selite u drugu državu članicu EU-a, sigurno će vas zanimati smijete li voziti s vozačkom dozvolom koju posjedujete. Morate li je zamijeniti lokalnom dozvolom? Hoće li vaša dozvola imati isti rok valjanosti i u drugoj državi? Ako je izgubite ili je ukradena, kako možete dokazati da ste imali dozvolu u svojoj zemlji?

Saznajte više:

Pogledajte i:

Podijeli: