Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 08/11/2017

Hipotekarni krediti

Hipotekarnim kreditom možete kupiti nekretninu. Banke, stambene štedionice i ostali zajmodavci nude hipotekarne kredite za koje je osiguranje najčešće vaša nekretnina.

Hipotekarni kredit obično podrazumijeva nižu kamatnu stopu i dulje vrijeme otplate u usporedbi s potrošačkim kreditom. Međutim, ako ne ispunjavate svoje obveze, a kredit je osiguran hipotekom na vašoj nekretnini, zajmodavac ju može zaplijeniti i prodati nekome drugome kako bi naplatio kredit.

Banke samostalno odlučuju o vašem zahtjevu za hipotekarni kredit. Prije nego što vam odobri kredit, zajmodavac će ocijeniti vašu kreditnu sposobnost, odnosno ispitati možete li doista takav kredit otplaćivati.

U načelu možete dobiti hipotekarni kredit i od zajmodavaca sa sjedištem u drugim državama članicama EU-a; međutim, vaše boravište, država u kojoj radite ili lokacija nekretnine mogu utjecati na to kako će zajmodavac ocijeniti vaš zahtjev.

Stoga je važno da razumijete kako se procjenjuje vaša kreditna sposobnost.

Procjena kreditne sposobnosti

Prije odobravanja kredita zajmodavci moraju procijeniti vašu kreditnu sposobnost. Ta se procjena temelji na različitim kriterijima, uključujući:

 • vašu financijsku situaciju (imovina, dugovi itd.)
 • vrijednost nekretnine na koju se stavlja hipoteka.

Stoga će zajmodavac od vas tražiti podatke o prihodima kako bi provjerio hoćete li moći otplaćivati zajam.

Zajmodavac vam može odobriti kredit samo ako se u procjeni pokaže da ćete ga vjerojatno moći otplatiti.

Zajmodavci često odbijaju odobriti hipoteku na nekretnine u drugoj državi ili osobama čiji izvor prihoda ili boravište nisu u matičnoj državi banke. Međutim, oni ne smiju praviti razliku među građanima EU-a isključivo na temelju državljanstva.

Ako smatrate da vas je banka diskriminirala na temelju državljanstva, možete učiniti sljedeće:

 • obratite se banci (uredu za pritužbe) i tražite službenu pisanu izjavu u kojoj se navode razlozi za odbijanje
 • ako ste odbijeni samo na temelju svog državljanstva, savjet i pomoć možete dobiti putem mreže FIN-NETEnglish (mreža namijenjena izvansudskom rješavanju financijskih sporova) koji posreduje u prekograničnim sporovima potrošača i pružatelja financijskih usluga kao što su banke.

Ključne informacije za procjenu i usporedbu ponuda

Preporučuje se usporediti ponude različitih zajmodavaca prije donošenja odluke o hipotekarnom kreditu. Kada daje obvezujuću ponudu, zajmodavac vam mora uručiti i Europski standardizirani informativni obrazac (ESIS). Taj standardni dokument pruža najbolji mogući pregled uvjeta ponuđenog hipotekarnog kredita.

ESIS sadržava sljedeće informacije:

 • iznos kredita
 • trajanje kredita
 • vrstu kamatne stope
 • ukupni iznos koji se isplaćuje
 • efektivnu kamatnu stopu (EKS): jedinstveni iznos koji predstavlja ukupan trošak kredita, izražen kao godišnji postotak. EKS se navodi kao pomoć prilikom uspoređivanja različitih ponuda
 • sve troškove koje treba platiti, redovito ili jednokratno
 • broj, učestalost plaćanja i iznos rata
 • informacije o uvjetima za prijevremenu otplatu i naknade koje biste morali platiti prilikom prijevremene otplate kredita
 • ako uzimate kredit u stranoj valuti: primjeri kojima se objašnjava kako bi promjena tečaja mogla utjecati na vaš hipotekarni kredit.

Pomoću ESIS-a možete usporediti ponude različitih davatelja kredita i odabrati onu koja vam najviše odgovara. Ako vam zajmodavac nije dostavio navedeni obrazac, svakako ga zatražite.

Najmanje 7 dana za razmatranje ponuda ili odustajanje

Prema pravilima EU-a zajmodavac ili kreditni posrednik mora vam dati najmanje 7 dana za razmatranje ponude; u nekim državama članicama nacionalnim zakonodavstvom propisano je dulje razdoblje.

Ovisno o državi u kojoj ste zatražili kredit, to može biti:

 • vrijeme za razmišljanje, tijekom kojega razmatrate odgovara li vam ponuda
 • razdoblje u kojem možete odustati od ugovora o kreditu koji ste već potpisali
 • kombinacija tih dvaju mogućnosti.

Prijevremena otplata hipotekarnog kredita

Obično je moguće prijevremeno otplatiti dio duga ili sav dug. Ako to učinite, više ne plaćate kamate na otplaćeni iznos, a možete stambeni kredit i zamijeniti povoljnijim kreditom, možda i kod drugog zajmodavca.

U tom slučaju obratite pozornost na nacionalna pravila koja određuju može li zajmodavac zahtijevati plaćanje naknade ako stambeni kredit otplatite prije predviđenog roka.

Ako su takva pravila na snazi, te naknade ne bi smjele biti veće od financijskog gubitka zajmodavca.

Osiguranje hipotekarnih kredita, ostale usluge

Osiguranje hipotekarnih kredita može biti zanimljivo u okolnostima zbog kojih ne možete vraćati svoj dug, primjerice u slučaju smrti, bolesti ili gubitka posla.

Zajmodavci mogu zahtijevati da sklopite ugovor o osiguranju hipotekarnog kredita.

Mogu vam predložiti policu osiguranja u paketu s ugovorom o hipotekarnom kreditu; to, međutim, ne smije biti uvjet za dobivanje hipotekarnog kredita.

Uvijek možete tražiti bolje uvjete kod drugih osiguravatelja, uz uvjet da je razina jamstva u drugim policama osiguranja jednaka onoj koju zahtijeva zajmodavac.

Zajmodavci vas mogu obvezati da kod njih otvorite račun za plaćanje ili štedni račun s kojeg ćete otplaćivati rate kredita.

Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje