Posljednji put provjereno: 24/01/2019

Vaše zdravstveno osiguranje

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Unutar EU-a zemlja odgovorna za vaše socijalno i zdravstveno osiguranje određuje se prema vašem ekonomskom statusu i boravištu, a ne prema državljanstvu. Provjerite u kojoj biste zemlji trebali biti obuhvaćeni socijalnim osiguranjem: saznajte više o socijalnom osiguranju u inozemstvu.

Ako niste sigurni koja prava imate i želite to provjeriti prije liječenja, obratite se nacionalnoj kontaktnoj točki za zdravstvenu zaštitu. U svakoj zemlji EU-a postoji barem jedna i ondje možete dobiti informacije o pravima na nadoknadu troškova te eventualnim gornjim granicama koje se primjenjuju na iznos nadoknade.

U sljedećim se slučajevima na zdravstveno osiguranje primjenjuju posebni uvjeti:

Rad u jednoj zemlji, život u drugoj

Ako radite u jednoj zemlji EU-a, a živite u drugoj, imate pravo na liječenje u objema zemljama.

Prijavite se u zemlji u kojoj radite i od tijela nadležnog za zdravstveno osiguranje zatražite obrazac S1 (nekadašnji obrazac E106). S tim obrascem imate pravo na zdravstvenu zaštitu u zemlji u kojoj živite.

Na temelju vašeg osiguranja članovi vaše obitelji također imaju pravo na zdravstvenu zaštitu ako žive u zemlji EU-a. Međutim, ako ste dnevni migrant, odnosno živite u jednoj zemlji EU-a, a radite u Danskoj, Irskoj, Hrvatskoj, Finskoj, Švedskoj, Ujedinjenoj Kraljevini, Islandu ili Norveškoj, vaša obitelj ima pravo na zdravstvenu zaštitu samo u određenim situacijama, npr. u hitnim slučajevima tijekom njihova boravka u tim zemljama.

Briga za bolesnu djecu

Ako ste dnevni migrant, raspitajte se kod svojeg tijela nadležnog za zdravstveno osiguranje imate li pravo na naknadu ako uzimate slobodne dane kako biste se brinuli o bolesnom djetetu. Ako vaše dijete ima osiguranje preko vašeg partnera u zemlji u kojoj živite, možda nećete imati pravo na naknadu.

Upućeni na kraći rad u inozemstvo (manje od dvije godine)

Ako ste upućeni na kraći rad u inozemstvo (manje od dvije godine), možete ostati osigurani u svojoj matičnoj zemlji (zemlji iz koje ste upućeni na takav rad).

Svakako zatražite obrazac S1 (nekadašnji obrazac E106) od tijela nadležnog za zdravstveno osiguranje u svojoj matičnoj zemlji. S pomoću njega ćete vi i vaša obitelj moći ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje tijekom boravka u drugoj zemlji.

Kad stignete u zemlju u kojoj ćete raditi, predajte svoj obrazac S1 tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje.

Državni službenik upućen na rad u inozemstvo

Ako ste iz državne službe upućeni na rad u inozemstvo, pravo na liječničku pomoć imate u zemlji u kojoj živite.

Trebali biste zatražiti obrazac S1 (nekadašnji obrazac E106) od tijela nadležnog za zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj ćete raditi. S pomoću njega ćete vi i vaša obitelj moći ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje tijekom boravka u drugoj zemlji.

Kad stignete u zemlju u kojoj ćete raditi, predajte svoj obrazac S1 tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje.

Student, istraživač ili pripravnik u inozemstvu

Ako ste u drugu zemlju EU-a došli radi studija, istraživačkog posla, stručne radne prakse ili strukovnog osposobljavanja, sveobuhvatno zdravstveno osiguranje mora vam pružiti zemlja domaćin.

  • Ako niste zaposleni, jedna od opcija mogla bi biti europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO), ako na nju imate pravo.
  • Ako ste zaposleni u zemlji domaćinu, morat ćete ondje odabrati lokalni program zdravstvene zaštite.

    Neki studenti doktorskih studija mogu se smatrati radnicima i od njih se može zahtijevati da odaberu lokalni program zdravstvene zaštite ili da ugovore privatno zdravstveno osiguranje.

  • Ako su vas sveučilište ili istraživačka ustanova iz matične zemlje privremeno poslali na sveučilište ili istraživačku ustanovu u drugu zemlju EU-a, tijekom boravka ondje ostat ćete u programu zdravstvene zaštite svoje matične zemlje. Prije odlaska trebali biste podnijeti zahtjev za EKZO ili zatražiti obrazac S1 (nekadašnji obrazac E106).

Provjerite s nacionalnim pružateljem usluga zdravstvenog osiguranja ili s nacionalnom kontaktnom točkom u matičnoj zemlji hoće li matična zemlja pokrivati troškove zdravstvene skrbi u inozemstvu tijekom cijelog boravka. Ako hoće, administrativni će postupci biti jednostavniji ako imate važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO).

Međutim, neki će nacionalni pružatelji zdravstvenog osiguranja samo privremeno pokriti troškove vaše zdravstvene zaštite u drugoj zemlji EU-a; to je često slučaj kad je riječ o starijim studentima (stariji od 28 ili 30 godina) i radnicima na osposobljavanju u inozemstvu. Ako se to primjenjuje na vas, morat ćete ugovoriti državno zdravstveno osiguranje u svojoj matičnoj zemlji ili privatno zdravstveno osiguranje.

Primjer

Doznajte više o pravilima socijalnog osiguranja u zemlji u kojoj ćete boraviti

Wim je belgijski državljanin na studiju u Nizozemskoj. Sa sobom je ponio važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Tijekom studija želio je raditi u nepunom radnom vremenu. Međutim, doznao je da u Nizozemskoj svi koji su u radnom odnosu moraju sklopiti osnovno nacionalno zdravstveno osiguranje, čija je cijena oko 1100 eura godišnje. To vrijedi i za osobe koje već imaju valjanu europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) iz druge zemlje. Zbog troškova osnovnog zdravstvenog osiguranja rad u nepunom radnom vremenu za Wima se pokazao skupljim od očekivanog.

Umirovljenik

Zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj živite

  • Ako primate mirovinu od zemlje u kojoj živite: vi i vaša obitelj obuhvaćeni ste sustavom zdravstvenog osiguranja te zemlje, čak i ako primate mirovinu iz drugih zemalja.
  • Ako iz zemlje u kojoj živite ne primate mirovinu ni drugu vrstu dohotka: vi i vaša obitelj primit ćete liječničku pomoć u zemlji u kojoj živjete ako biste na tu pomoć imali pravo u zemlji iz koje primate mirovinu.

Primjer

Provjerite kojim ste sustavom zdravstvenog osiguranja obuhvaćeni

Nicolas je živio i radio u Francuskoj veći dio svoje karijere, osim nekoliko godina kad je u mladosti radio kao konobar u Italiji.

Kad je otišao u mirovinu, Nicolas je preselio u Italiju. Njegova se mirovina sastoji od dva dijela: talijanskog i francuskog, a svaki će odražavati razdoblje rada u dotičnoj zemlji.

Budući da Nicolas živi u Italiji i prima starosnu mirovinu u Italiji, obuhvaćen je talijanskim sustavom zdravstvenog osiguranja, a ne više francuskim.

Trebali biste zatražiti obrazac S1 (nekadašnji obrazac E106) od tijela nadležnog za zdravstveno osiguranje u zemlji iz koje selite.

Kad stignete u novu zemlju, predajte taj obrazac S1 relevantnom nadležnom tijelu. Tim se dokumentom potvrđuje vaše pravo na puno zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj imate boravište.

Zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj ste radili

U načelu vi i vaša obitelj imate puno pravo na liječenje samo u zemlji u kojoj živite. Međutim, ako je zemlja koja vam isplaćuje mirovinu neka od sljedećih, vi i članovi vaše obitelji imate pravo na liječenje u zemlji koja vam isplaćuje mirovinu i u zemlji u kojoj trenutačno živite:

 

Austrija

Njemačka

Nizozemska

Belgija

Grčka

Poljska

Bugarska

Mađarska

Slovenija

Cipar

Island

Španjolska

Češka

Lihtenštajn

Švedska

Francuska

Luksemburg

Švicarska

Ako ste plaćali doprinose u zemlji koja nije na popisu, pravo na puno zdravstveno osiguranje imate samo u zemlji u kojoj sada živite.

Umirovljeni dnevni migranti

Ako ste netom prije umirovljenja bili dnevni migrant, dakle, ako ste živjeli u jednoj zemlji i putovali na rad u drugu te ste otišli u mirovinu zbog starosti ili invalidnosti, vrijedi sljedeće:

Nastavak liječenja

Liječenje koje ste započeli u zemlji u kojoj ste radili možete nastaviti i nakon umirovljenja.

To se odnosi i na uzdržavane članove vaše obitelji ako je njihovo liječenje počelo u sljedećim zemljama:

 

Austrija

Grčka

Nizozemska

Belgija

Mađarska

Poljska

Bugarska

Italija

Portugal

Cipar

Latvija

Rumunjska

Češka

Lihtenštajn

Slovačka

Estonija

Litva

Slovenija

Francuska

Luksemburg

Španjolska

Njemačka

Malta

Švicarska

Kako biste mogli nastaviti liječenje koje ste započeli u zemlji u kojoj ste radili, nadležnim tijelima u toj zemlji morate podnijeti obrazac S3.

Osiguranje u zemlji u kojoj ste radili i u zemlji u kojoj živite

Ako ste kao dnevni migrant radili najmanje dvije godine u razdoblju od pet godina prije odlaska u mirovinu, imate pravo na zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj živite i u zemlji u kojoj ste radili.

I vi i uzdržavani članovi vaše obitelji imate pravo na zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj ste prethodno radili ako su i ta zemlja i zemlja u kojoj sada živite među sljedećim zemljama:

 

Austrija

Njemačka

Španjolska

Belgija

Luksemburg

Francuska

Portugal

Ako putujete u zemlju u kojoj ste radili kako biste se ondje liječili, a nadležna tijela u toj zemlji više nisu nadležna za vaše troškove zdravstvene zaštite, tim tijelima morate dostaviti obrazac S3. Obrazac S3 možete dobiti od tijela nadležnog za vaše zdravstveno osiguranje.

Traženje posla

Ako primate naknadu za nezaposlene iz jedne zemlje EU-a i odlučite preseliti u drugu zemlju EU-a kako biste potražili posao, trebali biste izvaditi europsku karticu zdravstvenog osiguranja za sebe i članove svoje obitelji prije nego što odselite u inozemstvo. Međutim, na temelju EKZO-a vi i vaša obitelj moći ćete dobiti samo nužnu medicinsku skrb (npr. hitnu pomoć) dok primate naknadu za nezaposlene.

Ako niste osigurani ni u jednoj zemlji EU-a i odlučite preseliti u drugu zemlju EU-a kako biste potražili posao, ustanove za socijalno osiguranje odlučit će kojim ćete sustavom biti obuhvaćeni i vjerojatno ćete trebati imati zdravstveno osiguranje u zemlji u koju odselite.

Saznajte više o socijalnom osiguranju u inozemstvu.

Sustavi nacionalnih zdravstvenih osiguranja uvelike se razlikuju unutar Europe

Zemlje EU-a mogu odrediti vlastite propise o pravima na naknade i usluge.

Kako biste izbjegli moguće ozbiljne probleme i nesporazume, provjerite kako funkcionira sustav socijalnog osiguranja u vašoj zemlji domaćinu ili se obratite nacionalnoj kontaktnoj točki.

Primjer

Upoznajte se sa sustavom socijalne sigurnosti u novoj zemlji

Susanne je uvijek radila u Njemačkoj, ali se nakon umirovljenja preselila u Španjolsku. Nakon što se razboljela, kućnu njegu ugovorila je s privatnim poduzećem jer u Španjolskoj ne postoje javni osiguravatelji za kućnu njegu.

Njezino je njemačko osiguranje za kućnu njegu platilo dio troškova, ali dio koji je morala platiti Susanne bio je znatno veći nego što bi bio u Njemačkoj. Do toga je došlo zbog razlika u njemačkom i španjolskom sustavu naknada.

Razlike u procjeni stupnja nesposobnosti

Ako zatražite invalidsku mirovinu ili naknadu za invalidnost, svaka zemlja u kojoj ste radili mogla bi zatražiti zaseban liječnički pregled. Jedna bi zemlja mogla procijeniti da ste potpuno nesposobni za rad, dok bi vas druga mogla smatrati u potpunosti sposobnim.

Saznajte više o invalidskim mirovinama u Europi.

Vidjeti i:

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: