Paskutinį kartą tikrinta 2022-06-10

Jūsų sveikatos draudimas

Europos Sąjungoje tai, kuri šalis atsakinga už jūsų socialinę apsaugą ir sveikatos draudimą, priklauso nuo jūsų ekonominio statuso ir gyvenamosios vietos, o ne nuo pilietybės. Būtinai išsiaiškinkite, kurios šalies socialinės apsaugos sistema turėtų būti taikoma jums. Plačiau apie socialinį draudimą užsienyje

Jei nesate tikras, kokių teisių į sveikatos priežiūrą turite, ir norėtumėte tai išsiaiškinti prieš pradėdamas gydytis, kreipkitės į nacionalinį kontaktinį centrą, teikiantį informaciją sveikatos klausimais. Kiekvienoje ES šalyje veikia bent po vieną tokį centrą, ir jis gali jus informuoti, ar turėsite teisę į išlaidų kompensaciją ir ar nustatytos didžiausios kompensuojamos sumos.

Sveikatos priežiūrai taikomos specialios sąlygos toliau nurodytais atvejais.

Jei dirbate vienoje, o gyvenate kitoje šalyje

Jei dirbate vienoje ES šalyje, o gyvenate kitoje, turite teisę į sveikatos priežiūros paslaugas abiejose šalyse.

Užsiregistruokite šalyje, kurioje dirbate, ir iš savo sveikatos draudimo įstaigos gaukite formą S1 (anksčiau – forma E106). Ši forma suteikia jums teisę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis šalyje, kurioje gyvenate.

Jei turite draudimą, jūsų šeimos nariai taip pat turi teisę gauti gydymą, jei jie gyvena ES šalyje. Tačiau jei esate darbuotojas, gyvenantis vienoje iš ES šalių, o dirbantis Danijoje, Airijoje, Kroatijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, Islandijoje arba Norvegijoje, jūsų šeimos nariai ten teisę į sveikatos priežiūros paslaugas turi tik tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, jei jiems būnant kurioje nors iš tų šalių prireikia būtinosios medicinos pagalbos.

Sergančių vaikų slauga

Jei esate tarpvalstybinis darbuotojas, išsiaiškinkite savo sveikatos draudimo institucijoje, ar turite teisę į atostogas dėl vaiko ligos. Jei vaikas apdraustas kartu su jūsų partneriu (-e) šalyje, kurioje gyvenate, tokios teisės galite neturėti.

Komandiravimas į užsienį trumpam laikui (mažiau nei 2 metams)

Į užsienį neilgam laikotarpiui (mažiau nei 2 metams) komandiruotas darbuotojas gali likti apdraustas savo šalyje, t. y. šalyje, iš kurios buvo komandiruotas.

Paprašykite savo šalies sveikatos priežiūros institucijos išduoti formą S1 (anksčiau – forma E106). Ji suteiks jums ir jūsų šeimai teisę į sveikatos priežiūrą, kol būsite užsienyje.

Atvykęs į šalį, kurioje dirbsite, pateikite formą S1 sveikatos priežiūros institucijai.

Dirbate daugiau negu vienoje šalyje

Jei dirbate daugiau negu vienoje ES šalyje ir bent 25 % jūsų profesinės veiklos (darbo laiko ir (arba) pajamų) sudaro šalyje, kurioje gyvenate, vykdoma profesinė veikla, paprastai būsite apdraustas sveikatos draudimu šalyje, kurioje gyvenate.

Tačiau tais atvejais, kai asmuo yra įdarbintas arba dirba savarankiškai ne savo gyvenamojoje šalyje, taikomos specialios taisyklės. Plačiau apie socialinę apsaugą užsienyje

Esate į užsienį komandiruotas valstybės tarnautojas

Jei esate į užsienį komandiruotas valstybės tarnautojas, turite teisę gydytis šalyje, kurioje gyvenate.

Šalies, kurioje esate įdarbintas, sveikatos draudimo institucijos turėtumėte paprašyti formos S1 (anksčiau – forma E106). Ji suteiks jums ir jūsų šeimai teisę į sveikatos priežiūrą, kol būsite užsienyje.

Atvykęs į šalį, kurioje dirbsite, pateikite formą S1 sveikatos priežiūros institucijai.

Esate studentas, mokslininkas arba stažuotojas užsienyje

Jei vykstate į kitą ES šalį mokytis, atlikti mokslinio tyrimo, laikinai dirbti ar profesinio mokymo tikslais, privalote turėti visapusišką sveikatos draudimą priimančiojoje šalyje.

  • Jei nedirbate, jums gali praversti Europos sveikatos draudimo kortelė, jei į ją turite teisę.
  • Jei priimančiojoje šalyje dirbate, turėsite užsiregistruoti tos šalies sveikatos priežiūros sistemoje. +

    Įspėjimas

    Kai kurie doktorantūros studentai gali būti laikomi šalyje gyvenančiais darbuotojais ir gali būti reikalaujama, kad jie užsiregistruotų vietos sveikatos priežiūros sistemoje arba apsidraustų privačiu sveikatos draudimu.

  • Jeigu į kitos ES šalies universitetą arba mokslinių tyrimų įstaigą jūsų universitetas arba mokslinių tyrimų įstaiga jus siunčia laikinai, tuomet komandiruotės laikotarpiu liksite apdraustas pagal savo šalies sveikatos draudimo sistemą. Prieš išvykstant jums reikėtų paprašyti Europos sveikatos draudimo kortelės arba formos S1 (anksčiau – forma E106).

Kreipkitės į sveikatos draudimo paslaugų teikėją arba nacionalinį kontaktinį centrą savo šalyje ir išsiaiškinkite, ar jie padengs jūsų sveikatos priežiūros užsienyje išlaidas per visą jūsų buvimo toje šalyje laikotarpį. Jei taip, administracinės procedūros gali būti paprastesnės, jei turite galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę.

Tačiau kai kurios nacionalinės sveikatos draudimo įstaigos jūsų sveikatos priežiūros išlaidas kitoje ES šalyje dengs tik ribotą laiką. Taip dažnai yra vyresnio amžiaus studentų (vyresnių nei 28 arba 30 metų) ir darbuotojų mokymosi užsienyje atvejais. Tuomet turėsite užsiregistruoti priimančiosios šalies valstybinėje sveikatos priežiūros sistemoje arba apsidrausti privačiu sveikatos draudimu.

Atsitikimas

Išsiaiškinkite, kokios socialinės apsaugos taisyklės taikomos šalyje, į kurią vykstate

Belgijos pilietis Wimas išvyko į Nyderlandus studijuoti universitete. Su savimi jis pasiėmė Europos sveikatos draudimo kortelę. Studijuodamas Wimas ketino dalį laiko dirbti. Tačiau jis sužinojo, kad Nyderlanduose dirbantys asmenys privalo apsidrausti nacionaliniu baziniu sveikatos draudimu, kuris kainuoja apie 1100 eurų per metus. Tai daryti privalu ir asmenims, jau turintiems galiojančią kitoje šalyje išduotą Europos sveikatos draudimo kortelę. Dėl bazinio sveikatos draudimo darbas ne visą darbo dieną tapo brangesniu variantu, negu Wimas buvo numatęs.

Esate pensininkas

Sveikatos priežiūra jūsų gyvenamojoje šalyje

  • Jei gaunate pensiją šalyje, kurioje gyvenate, jūs ir jūsų šeima esate apdrausti tos šalies sveikatos draudimu net jei gaunate pensiją ir kitose šalyse.
  • Jei pensijos arba kokių nors kitų pajamų šalyje, kurioje gyvenate, negaunate, jūs ir jūsų šeima būsite gydomi toje šalyje, kurioje gyvenate, jei turite teisę į sveikatos priežiūros paslaugas šalyje, iš kurios gaunate pensiją.

Atsitikimas

Būtinai išsiaiškinkite, kurios šalies sveikatos priežiūros sistema taikoma jums

Nicolas didžiąją dalį savo gyvenimo gyveno ir dirbo Prancūzijoje, išskyrus kelerius jaunystės metus, kai dirbo padavėju Italijoje.

Išėjęs į pensiją Nicolas persikėlė į Italiją. Jo pensiją sudarys dvi dalys: Italijos pensija už Italijoje išdirbtus metus ir Prancūzijos pensija už darbo Prancūzijoje metus.

Kadangi Nicolas gyvena Italijoje ir gauna Italijos senatvės pensiją, jis priklauso Italijos, o ne Prancūzijos sveikatos draudimo sistemai.

Šalies, iš kurios išvykstate, sveikatos draudimo institucijos turėtumėte paprašyti formos S1 (anksčiau – forma E106).

Atvykus į naują šalį formą S1 reikia pateikti atitinkamai institucijai. Šiuo dokumentu įrodoma jūsų teisė į visas sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje šalyje.

Sveikatos priežiūra šalyje, kurioje dirbote

Iš esmės jūs ir jūsų šeima turite teisę į visas gydymo paslaugas tik toje šalyje, kurioje gyvenate. Tačiau jei pensiją jums moka viena iš toliau nurodytų šalių, jūs ir jūsų šeimos nariai turite teisę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir šalyje, kuri jums moka pensiją, ir šalyje, kurioje dabar gyvenate.

+ + + + + + +

Austrija

Vokietija

Nyderlandai

Belgija

Graikija

Lenkija

Bulgarija

Vengrija

Slovėnija

Kipras

Islandija

Ispanija

Čekija

Lichtenšteinas

Švedija

Prancūzija

Liuksemburgas

Šveicarija

Įspėjimas

Jei įmokas mokėjote šalyje, kurios šiame sąraše nėra, visomis sveikatos priežiūros paslaugomis galėsite naudotis tik toje šalyje, kurioje šiuo metu gyvenate.

Į pensiją išėję tarpvalstybiniai darbuotojai

Jei paskutinė jūsų darbovietė buvo užsienyje, t. y. gyvenote vienoje šalyje, o į darbą važinėjote į kitą šalį, o dabar esate išėjęs į pensiją dėl senatvės arba invalidumo, jums taikoma toliau nurodyta tvarka.

Gydymo tęsimas

Šalyje, kurioje dirbote, galite tęsti pradėtą gydymą net ir išėjęs į pensiją.

Joje tęsti gydymą gali ir jūsų išlaikomi asmenys, jei gydymas pradėtas vienoje iš toliau nurodytų šalių.

+ + + + + + + + +

Austrija

Graikija

Nyderlandai

Belgija

Vengrija

Lenkija

Bulgarija

Italija

Portugalija

Kipras

Latvija

Rumunija

Čekija

Lichtenšteinas

Slovakija

Estija

Lietuva

Slovėnija

Prancūzija

Liuksemburgas

Ispanija

Vokietija

Мalta

Šveicarija

Kad galėtumėte tęsti gydymą šalyje, kurioje dirbote, turite tos šalies sveikatos institucijoms pateikti formą S3.

Sveikatos priežiūra šalyje, kurioje dirbote, ir gyvenamojoje šalyje

Jei per paskutinius penkerius iki pensijos likusius metus bent dvejus važinėjote dirbti į kitą šalį, turite teisę ir į gyvenamosios šalies, ir į šalies, kurioje dirbote, sveikatos priežiūrą.

Ir jūs pats, ir jūsų išlaikomi asmenys turite teisę į sveikatos priežiūrą šalyje, kurioje anksčiau dirbote, jeigu abi šalys – ir ta, kurioje anksčiau dirbote, ir ta, kurioje dabar gyvenate, – nurodytos toliau pateikiamame sąraše:

+ + + +

Austrija

Vokietija

Ispanija

Belgija

Liuksemburgas

Prancūzija

Portugalija

Jei vykstate gydytis į šalį, kurioje anksčiau dirbote, o tos šalies institucijos nebėra atsakingos už jūsų sveikatos priežiūros išlaidas, turite joms pateikti formą S3. Formą S3 jums gali išduoti už jūsų sveikatos draudimą atsakinga sveikatos priežiūros institucija.

Darbo paieškos

Jei vienoje ES šalyje gaunate bedarbio pašalpą ir nutariate persikelti į kitą ES šalį ieškoti darbo, prieš išvykstant į užsienį jums ir jūsų šeimos nariams reikėtų gauti Europos sveikatos draudimo korteles. Tačiau turėdami Europos sveikatos draudimo korteles jūs ir jūsų šeimos nariai galėsite naudotis būtinomis sveikatos priežiūros paslaugomis (pavyzdžiui, būtinąja medicinos pagalba) tik tą laikotarpį, kurį gausite bedarbio pašalpą.

Jei nesate apdraustas nė vienoje ES šalyje ir nutarsite persikelti į kitą ES šalį ieškoti darbo, socialinės apsaugos įstaigos nutars, pagal kurią sistemą būsite apdraustas. Veikiausiai turėsite gauti sveikatos draudimą šalyje, į kurią vykstate.

Plačiau apie socialinį draudimą užsienyje

Europos šalių sveikatos priežiūros sistemos labai skirtingos

ES šalys pačios gali nustatyti išmokų mokėjimo ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo taisykles.

Kad išvengtumėte galimų rimtų problemų ir nesusipratimo, išsiaiškinkite, kokia yra priimančiosios šalies socialinės apsaugos sistema, arba kreipkitės į savo nacionalinį kontaktinį centrą.

Atsitikimas

Susipažinkite su savo naujosios šalies socialinės apsaugos sistema

Susanne visą gyvenimą dirbo Vokietijoje, o išėjusi į pensiją persikėlė į Ispaniją. Susirgusi ji paprašė privačios priežiūros namuose tarnybos pagalbos, kadangi valstybinio priežiūros namuose draudimo Ispanijoje nėra.

Vokietijos priežiūros namuose draudikas apmokėjo dalį išlaidų, tačiau Susanne teko apmokėti daug didesnę išlaidų dalį, negu būtų mokėjusi, jeigu būtų likusi Vokietijoje. Taip atsitiko dėl Vokietijos ir Ispanijos sistemų skirtingumo.

Nevienodas nedarbingumo lygio įvertinimas

Jei prašote invalidumo pensijos arba invalidumo pašalpos, kiekviena šalis, kurioje dirbote, gali reikalauti atlikti atskirus tyrimus. Vienoje šalyje juos atlikus gali būti padaryta išvada, kad jūsų negalia sunki, o kitoje jūs galite būti visai nelaikomas nedarbingu.

Plačiau apie invalidumo pensijas Europoje

Dar žr.

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: