Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Atnaujinta 2017-10-12

Jūsų sveikatos draudimas

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

JK kol kas yra visavertė ES narė, tad joje ir jai tebetaikomos visos teisės ir pareigos.

 • Klausimai ir atsakymai, remiantis 2017 m. gruodžio 8 d. ES ir JK bendra ataskaitaEnglish
 • ES leidiniai apie BrexitEnglish
 • Jungtinės Karalystės vyriausybės informacija ir patarimai Brexit klausimaisEnglish

Europos Sąjungoje tai, kuri šalis atsakinga už jūsų socialinę apsaugą ir sveikatos draudimą, priklauso nuo jūsų ekonominio statuso ir gyvenamosios vietos, o ne nuo pilietybės. Būtinai išsiaiškinkite, kurios šalies socialinės apsaugos sistema turėtų būti taikoma jums. Plačiau apie socialinį draudimą užsienyje.

Jei nesate tikras, kokių teisių į sveikatos priežiūrą turite, ir norėtumėte tai išsiaiškinti prieš pradėdamas gydytis, kreipkitės į nacionalinį kontaktinį centrą. Kiekvienoje ES šalyje veikia bent po vieną tokį centrą, ir jie gali jus informuoti, ar turėsite teisę į išlaidų kompensaciją ir ar taikomi kokie nors apribojimai.

Sveikatos priežiūrai taikomos specialios sąlygos toliau nurodytais atvejais.

Jei dirbate vienoje, o gyvenate kitoje šalyje

Jei dirbate vienoje ES šalyje, o gyvenate kitoje, turite teisę gydytis abiejose sienos pusėse.

Užsiregistruokite šalyje, kurioje dirbate, ir iš savo sveikatos draudimo institucijos gaukite formą S1 (anksčiau – forma E 106). Ši forma jums ir jūsų išlaikomiems asmenims suteikia teisę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis šalyje, kurioje gyvenate.

Daugumoje ES šalių jūsų išlaikomi asmenys gali naudotis tokiomis pačiomis teisėmis kaip ir jūs, jei ten dirbate ir esate apdraustas.

Jei dirbate ir esate apdraustas Airijoje, Danijoje, Islandijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kroatijoje, Norvegijoje, Suomijoje arba Švedijoje, jūsų išlaikomi asmenys gali gydytis šalyje, kurioje dirbate, tik tuo atveju, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:

 • gydymas tampa būtinas jų buvimo toje šalyje metu dėl medicininių priežasčių, atsižvelgiant į gydymo pobūdį ir numatomą buvimo šalyje trukmę,
 • atitinkamos šalys arba valdžios institucijos yra sudariusios susitarimą,
 • remdamasi forma S2 (anksčiau – forma E 112) šalies, kurioje dirbate, kompetentinga sveikatos draudimo institucija išdavė išankstinį leidimą.

Sergančių vaikų slauga

Jei esate gretimoje šalyje dirbantis pasienio gyventojas ir darbo metu turite pasirūpinti sergančiu vaiku, pirmiausia pasiteiraukite savo sveikatos draudimo institucijos, ar turite teisę į atostogas dėl vaiko ligos ar pašalpą. Jei vaikas apdraustas kartu su jūsų partneriu (-e) šalyje, kurioje gyvenate, tokios teisės galite neturėti.

Esate komandiruotas į užsienį neilgam laikotarpiui (iki 2 metų)

Kaip į užsienį neilgam laikotarpiui (iki 2 metų) komandiruotas darbuotojas galite likti apdraustas savo šalyje, t. y. šalyje, iš kurios buvote komandiruotas ir kuri atsakinga už jūsų socialinę apsaugą.

Paprašykite savo šalies sveikatos priežiūros instituciją išduoti formą S1 (anksčiau – forma E 106). Ji suteiks jums ir jūsų šeimai teisę į sveikatos priežiūrą, kol būsite užsienyje.

Atvykęs pateikite formą S1 šalies, į kurią esate komandiruotas, sveikatos priežiūros institucijai.

Esate į užsienį komandiruotas valstybės tarnautojas

Jei esate į užsienį komandiruotas valstybės tarnautojas, turite teisę gydytis šalyje, kurioje gyvenate.

Paprašykite šalies, kuriai dirbate, sveikatos draudimo paslaugų teikėją išduoti formą S1 (anksčiau – forma E 106). Ji suteiks jums ir jūsų šeimai teisę į sveikatos priežiūrą, kol būsite užsienyje.

Atvykę pateikite formą S1 šalies, į kurią esate komandiruotas, sveikatos priežiūros institucijai.

Esate studentas, mokslininkas arba stažuotojas užsienyje

Jei vykstate į kitą ES šalį mokytis, atlikti mokslinio tyrimo, laikinai dirbti ar profesinio mokymo tikslais, privalote turėti visapusišką sveikatos draudimą priimančiojoje šalyje.

 • Jei nedirbate, jums gali praversti Europos sveikatos draudimo kortelė, jei į ją turite teisę.
 • Jei dirbate priimančiojoje šalyje, turėsite užsiregistruoti tos šalies sveikatos priežiūros sistemoje.

  Kai kurie doktorantūros studentai gali būti laikomi šalyje gyvenančiais darbuotojais, ir gali būti reikalaujama, kad jie užsiregistruotų vietos sveikatos priežiūros sistemoje arba apsidraustų privačiu draudimu.

 • Jeigu į kitos ES šalies universitetą arba mokslinių tyrimų įstaigą jūsų universitetas arba mokslinių tyrimų įstaiga jus siunčia laikinai, tuomet komandiruotės laikotarpiu liksite apdraustas pagal savo šalies sveikatos draudimo sistemą. Prieš išvykstant jums reikėtų paprašyti Europos sveikatos draudimo kortelės arba formos S1 (anksčiau – forma E 106).

Kreipkitės į sveikatos draudimo paslaugų teikėją arba nacionalinį kontaktinį centrą savo šalyje ir išsiaiškinkite, ar jie padengs jūsų sveikatos priežiūros užsienyje išlaidas per visą jūsų buvimo toje šalyje laikotarpį. Jei taip, administracinės procedūros gali būti paprastesnės, jei turite galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę.

Tačiau kai kurios nacionalinės sveikatos draudimo įstaigos jūsų sveikatos priežiūros išlaidas kitoje šalyje dengs tik ribotą laiką. Taip dažnai yra vyresnio amžiaus studentų (vyresnių nei 28 arba 30 metų) ir darbuotojų mokymosi užsienyje atvejais. Tuomet turėsite užsiregistruoti priimančiosios šalies valstybinėje sveikatos priežiūros sistemoje arba apsidrausti privačiu sveikatos draudimu.

Atsitikimas

Susipažinkite su vietos socialinės apsaugos taisyklėmis

Wimas – Belgijos pilietis, išvykęs į Nyderlandus studijuoti universitete. Su savimi jis pasiėmė galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę. Studijuodamas Wimas ketino dalį laiko dirbti. Tačiau Nyderlanduose dirbantys asmenys, net jau turintys galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę, privalo apsidrausti nacionaliniu baziniu sveikatos draudimu, kuris kainuoja apie 1100 eurų per metus. Dėl bazinio sveikatos draudimo darbas tapo brangesniu variantu, negu Wimas buvo numatęs.

Esate pensininkas

Sveikatos priežiūra jūsų gyvenamojoje šalyje

 • Jei gaunate pensiją šalyje, kurioje gyvenate, jūs ir jūsų šeima esate apdrausti tos šalies sveikatos draudimu net jei gaunate pensiją ir kitose šalyse.
 • Jei pensijos arba kokių nors kitų pajamų šalyje, kurioje gyvenate, negaunate, priklausote tos šalies, kurioje buvote apdraustas ilgiausiai, sveikatos draudimo sistemai.

Atsitikimas

Susipažinkite su savo naujosios šalies sveikatos priežiūros sistema

Nicolas didžiąją dalį savo gyvenimo gyveno ir dirbo Prancūzijoje, išskyrus kelerius jaunystės metus, kai dirbo padavėju Italijoje.

Išėjęs į pensiją Nicolas perskėlė į Italiją. Jo pensiją sudarys dvi dalys: Italijos pensija už Italijoje išdirbtus metus ir Prancūzijos pensija už darbo Prancūzijoje metus.

Kadangi Nicolas gyvena Italijoje ir gauna Italijos institucijų mokamą senatvės pensiją, jis jau priklauso Italijos, o ne Prancūzijos sveikatos draudimo sistemai.

Paprašykite šalies sveikatos draudimo paslaugų teikėją išduoti formą S1 (anksčiau – forma E 106).

Atvykęs pateikite formą S1 priimančiosios šalies sveikatos priežiūros institucijai.

Šiuo dokumentu įrodoma jūsų teisė į visas sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje šalyje.

Sveikatos priežiūra šalyje, kurioje dirbote

Iš esmės jūs ir jūsų šeima turite teisę į visas gydymo paslaugas tik toje šalyje, kurioje gyvenate. Tačiau jei pensiją jums moka viena iš toliau nurodytų šalių, jūs ir jūsų šeimos nariai turite teisę gauti visapusišką sveikatos draudimą ir šalyje, kuri jums moka pensiją, ir šalyje, kurioje dabar gyvenate.

 

Austrija

Vokietija

Nyderlandai

Belgija

Graikija

Lenkija

Bulgarija

Vengrija

Slovėnija

Kipras

Islandija

Ispanija

Čekija

Lichtenšteinas

Švedija

Prancūzija

Liuksemburgas

Šveicarija

Jei įmokas mokėjote šalyje, kurios šiame sąraše nėra, visomis sveikatos priežiūros paslaugomis galėsite naudotis tik toje šalyje, kurioje gyvenate.

Užsienyje dirbę pasienio gyventojai

Jei paskutinė jūsų darbovietė buvo užsienyje, t. y. gyvenote vienoje šalyje, o į darbą važinėjote į kitą šalį, jums taikoma toliau nurodyta tvarka.

Gydymo tęsimas

Šalyje, kurioje dirbote, galite tęsti pradėtą gydymą net ir išėjęs į pensiją.

Joje tęsti gydymą gali ir jūsų išlaikomi asmenys, jei gydymas pradėtas vienoje iš toliau nurodytų šalių.

 

Austrija

Graikija

Nyderlandai

Belgija

Vengrija

Lenkija

Bulgarija

Italija

Portugalija

Kipras

Latvija

Rumunija

Čekija

Lichtenšteinas

Slovakija

Estija

Lietuva

Slovėnija

Prancūzija

Liuksemburgas

Ispanija

Vokietija

Мalta

Šveicarija

Kad galėtumėte tęsti gydymą šalyje, kurioje dirbote, turite tos šalies sveikatos institucijoms pateikti formą S3.

Sveikatos priežiūra šalyje, kurioje dirbote, ir gyvenamojoje šalyje

Jei per paskutinius penkerius iki pensijos likusius metus bent dvejus važinėjote dirbti į užsienį, turite teisę ir į gyvenamosios šalies, ir į šalies, kurioje dirbote, sveikatos priežiūrą.

Ir jūs pats, ir jūsų išlaikomi asmenys turite teisę į sveikatos priežiūrą šalyje, kurioje anksčiau dirbote, jeigu abi šalys – ir ta, kurioje anksčiau dirbote, ir ta, kurioje dabar gyvenate, – nurodytos toliau pateikiamame sąraše:

 

Austrija

Vokietija

Ispanija

Belgija

Liuksemburgas

Prancūzija

Portugalija

Jei vykstate gydytis į šalį, kurioje anksčiau dirbote, o tos šalies institucijos nebėra atsakingos už jūsų sveikatos priežiūros išlaidas, turite joms pateikti formą S3. Formą S3 jums gali išduoti už jūsų sveikatos draudimą atsakinga sveikatos priežiūros institucija.

Europos šalių sveikatos priežiūros sistemos labai skirtingos

ES šalys pačios gali nustatyti išmokų mokėjimo ir paslaugų teikimo taisykles. Pavyzdžiui, jei dabartinėje gyvenamojoje šalyje paprašysite jums suteikti medicinos paslaugas, tikriausiai gausite ne tokias pačias paslaugas, kokias gautumėte savo kilmės šalyje, ir ne už tą pačią kainą.

Kad išvengtumėte galimų rimtų problemų ir nesusipratimo, išsiaiškinkite, kokia yra priimančiosios šalies socialinės apsaugos sistema, arba kreipkitės į savo nacionalinį kontaktinį centrą.

Atsitikimas

Susipažinkite su savo naujosios šalies socialinės apsaugos sistema

Susanne visą gyvenimą dirbo Vokietijoje, o išėjusi į pensiją persikėlė į Ispaniją. Susirgusi ji sudarė sutartį su privačia priežiūros namuose tarnyba, kadangi valstybinio priežiūros namuose draudimo Ispanijoje nėra.

Vokietijos priežiūros namuose draudikas apmoka dalį Susanne išlaidų, tačiau Susanne apmoka daug didesnę išlaidų dalį, negu būtų mokėjusi, jeigu būtų likusi Vokietijoje. Taip atsitiko dėl Vokietijos ir Ispanijos sistemų skirtingumo.

Nevienodas nedarbingumo lygio įvertinimas

Jei prašote invalidumo pensijos arba invalidumo pašalpos, kiekviena šalis, kurioje dirbote, gali reikalauti atlikti atskirus tyrimus. Vienoje šalyje juos atlikus gali būti padaryta išvada, kad jūsų negalia sunki, o kitoje jūs galite būti visai nelaikomas nedarbingu.

Daugiau apie invalidumo pensijas Europoje.

Taip pat žr.

Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai