Ultima verificare: 23/11/2022

Asigurarea de sănătate

În UE, stabilirea țării în care aveți drepturi de securitate socială, inclusiv dreptul la asigurare medicală, depinde de statutul economic și de locul dumneavoastră de reședință, nu de naționalitate. Informați-vă care este țara care vă oferă prestații de securitate socială. Aflați mai multe despre drepturile de securitate socială în străinătate.

Dacă nu știți exact ce drepturi vă revin și doriți să aflați înainte de a urma un tratament, apelați la un punct național de contact.

Sunt prevăzute condiții speciale dacă vă aflați într-una din situațiile următoare:

Lucrați într-o țară și locuiți în alta

Dacă lucrați într-o țară din UE (precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția sau Regatul Unit) și locuiți în alta, aveți dreptul la tratament medical în ambele țări în aceleași condiții ca și persoanele asigurate în țările respective.

Mai întâi trebuie să vă înregistrați în țara în care lucrați și să obțineți un formular S1 (fostul formular E 106) de la casa de asigurări de sănătate. Acesta vă permite să beneficiați de asistență medicală în țara în care locuiți.

În baza asigurării pe care o aveți, membrii de familie au și ei dreptul la tratament medical dacă locuiesc într-o țară din UE. Totuși, dacă sunteți lucrător transfrontalier, locuiți într-o țară din UE și lucrați în Danemarca, Irlanda, Croația, Finlanda, Suedia, Islanda, Norvegia sau Regatul Unit, familia dumneavoastră are dreptul la tratament medical în aceste țări doar în situații limitate, de exemplu pentru tratamente de urgență pe durata șederii.

Îngrijirea copiilor bolnavi

Ca lucrător transfrontalier, dacă vă luați concediu pentru a vă îngriji copilul bolnav, trebuie să întrebați casa de asigurări dacă aveți dreptul la prestații specifice. S-ar putea să nu dispuneți de acest drept dacă partenerul și copilul dumneavoastră sunt asigurați în țara în care locuiți.

Sunteți detașat în străinătate pe termen scurt (mai puțin de 2 ani)

Ca lucrător detașat pe o perioadă scurtă (mai puțin de 2 ani), puteți să rămâneți asigurat în țara de origine, adică țara din care ați fost detașat.

Dacă vă mutați în țara în care sunteți detașat, asigurați-vă că solicitați un formular S1 (fostul formular E106) de la casa de asigurări de sănătate din țara dumneavoastră de origine. Acesta vă dă, dumneavoastră și membrilor de familie, dreptul la asistență medicală pe durata șederii în străinătate.

Când ajungeți în țara în care veți lucra, înmânați formularul S1 instituției locale de asigurări de sănătate.

Lucrați în mai multe țări

Dacă lucrați în mai multe țări din UE, dar efectuați cel puțin 25 % din activitățile dumneavoastră profesionale (ca timp de lucru și/sau venit) în țara în care locuiți, în general, veți beneficia de asistență medicală în țara în care locuiți.

Există însă reguli speciale aplicabile dacă lucrați pentru angajatori sau dacă sunteți lucrător independent în afara țării în care locuiți. Aflați mai multe despre drepturile de securitate socială în străinătate.

Sunteți student, cercetător sau stagiar în străinătate

Dacă mergeți în altă țară din UE ca student, cercetător, stagiar sau participant la un curs de formare profesională, trebuie să aveți asigurare medicală completă în țara-gazdă.

 • Dacă nu sunteți angajat, cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS)Deschideți ca link extern poate reprezenta o opțiune, cu condiția să întruniți condițiile necesare pentru obținerea acestuia.
 • Dacă sunteți angajat în țara-gazdă, trebuie să vă afiliați la sistemul local de asigurări de sănătate.

  Avertisment

  Unii doctoranzi pot fi incluși în categoria lucrătorilor rezidenți și, prin urmare, pot fi nevoiți să se afilieze la sistemul local sau să încheie o poliță de asigurare medicală privată.

 • Dacă universitatea sau institutul de cercetare din țara de origine vă trimite temporar (mai puțin de 2 ani) într-o instituție similară din altă țară a UE, în această perioadă beneficiați în continuare de sistemul de asigurări de sănătate din țara de origine. Înainte de plecare, trebuie să solicitați cardul CEASSDeschideți ca link extern sau, dacă vă mutați în țara în care sunteți detașat, să solicitați un formular S1 (fostul formular E106).

Întrebați casa de asigurări de sănătate sau punctul național de contact din țara de origine dacă vă sunt acoperite costurile îngrijirilor medicale pe toată durata șederii în străinătate. În acest caz, procedurile administrative pot fi simplificate dacă aveți un card european de asigurări sociale de sănătate (CEASS).

Totuși, unele organisme naționale de asigurare acoperă costurile îngrijirilor medicale în altă țară din UE doar pe o perioadă limitată de timp. Acest lucru se întâmplă, de cele mai multe ori, în cazul studenților maturi (de peste 28 sau 30 de ani) sau al lucrătorilor care participă la programe de formare în străinătate. Dacă vă aflați în această situație, va trebui să vă afiliați la sistemul public de asigurări de sănătate din țara-gazdă sau să încheiați o poliță de asigurare privată.

Sunteți pensionar

Asigurarea medicală în țara în care locuiți

 • Dacă primiți o pensie din partea statului membru în care locuiți: atât dumneavoastră, cât și membrii familiei, sunteți asigurați în cadrul sistemului de sănătate din țara respectivă (chiar dacă primiți pensii și din alte țări).
 • Dacă nu primiți pensie sau un alt venit din partea țării în care locuiți: dumneavoastră și membrii familiei veți beneficia de tratament în țara în care locuiți, dacă în mod normal ați avea dreptul la tratament în țara care vă plătește pensia.
  - Trebuie să solicitați formularul S1 (fostul formular E106) de la casa de asigurări de sănătate din țara care vă plătește pensia.
  - Când ajungeți în noua țară, înmânați formularul S1 autorității relevante. Acest document vă atestă dreptul la acoperire integrală în cadrul sistemului de sănătate al țării de reședință.
   

Caz real

Asigurați-vă că știți în sistemul cărei țări beneficiați de asigurare

Nicolas a locuit și a lucrat în Franța aproape toată viața, cu excepția câtorva ani, pe care i-a petrecut în Italia în tinerețe, lucrând ca ospătar.

La pensionare, Nicolas s-a mutat în Italia. Prin urmare, pensia sa este formată din două părți: o pensie plătită de Italia și una plătită de Franța, corespunzând anilor lucrați în fiecare dintre aceste țări.

Deoarece locuiește în Italia ȘI primește pensie pentru limită de vârstă de la autoritățile italiene, Nicolas este asigurat în cadrul sistemului de asigurări de sănătate din Italia și nu mai este acoperit de sistemul francez.

Asigurarea medicală în țara în care ați lucrat

În general, dumneavoastră și membrii familiei aveți dreptul la absolut toate serviciile medicale doar în țara în care locuiți. Totuși, dacă țara care vă plătește pensia este una din țările incluse pe lista de mai jos, dumneavoastră și membrii de familie aveți dreptul la tratament atât în țara care vă plătește pensia, cât și în țara în care locuiți:

 
 

Austria

Germania

Țările de Jos

Belgia

Grecia

Polonia

Bulgaria

Ungaria

Slovenia

Cipru

Islanda

Spania

Cehia

Liechtenstein

Suedia

Franța

Luxemburg

Elveția

Avertisment

Dacă ați plătit contribuții într-o țară care nu se regăsește pe lista de mai sus, aveți dreptul la asistență medicală completă doar în țara în care locuiți.

Sunteți lucrător transfrontalier pensionat

Următoarele informații vă privesc dacă ultimul loc de muncă v-a obligat să faceți naveta între țara în care locuiați și cea în care lucrați și dacă v-ați pensionat pentru limită de vârstă sau din motive de invaliditate.

Continuarea unui tratament

Chiar dacă v-ați pensionat, puteți continua un tratament început în țara în care ați lucrat.

Acest lucru este valabil și pentru persoanele aflate în întreținerea dumneavoastră dacă și-au început tratamentul în:

 
 

Austria

Grecia

Țările de Jos

Belgia

Ungaria

Polonia

Bulgaria

Italia

Portugalia

Cipru

Letonia

România

Cehia

Liechtenstein

Slovacia

Estonia

Lituania

Slovenia

Franța

Luxemburg

Spania

Germania

Malta

Elveția

Pentru a continua un tratament început în țara în care ați lucrat înainte de pensionare, depuneți un formular S3 la casa de asigurări de sănătate din țara respectivă.

Acoperire atât în țara în care ați lucrat, cât și în cea în care locuiți

Dacă ați muncit ca lucrător transfrontalier timp de cel puțin 2 ani din ultimii 5 ani care au precedat pensionarea, aveți dreptul la asistență medicală atât în țara de reședință, cât și în țara în care ați lucrat.

Atât dumneavoastră, cât și persoanele pe care le aveți în întreținere, aveți dreptul la asistență medicală în țara în care ați lucrat anterior, dacă această țară și țara în care locuiți fac parte din acest grup:

 
 

Austria

Germania

Spania

Belgia

Luxemburg

Franța

Portugalia

Dacă mergeți în țara în care ați lucrat pentru a beneficia de tratament medical acolo, iar autoritățile din țara respectivă nu mai răspund de acoperirea costurilor dumneavoastră de asistență medicală, trebuie să le transmiteți formularul S3. Puteți obține formularul S3 de la casa de asigurări de sănătate la care sunteți afiliat.

Vă căutați un loc de muncă

Dacă primiți prestații de șomaj dintr-o țară din UE și decideți să vă mutați în altă țară din UE pentru a căuta un loc de muncă, trebuie să obțineți un card european de asigurări de sănătate (CEASS) pentru dumneavoastră și pentru membrii familiei, înainte de a vă muta în străinătate. Totuși, CEASS vă va oferi acces, dumneavoastră și membrilor de familie, doar la tratamentele necesare (ex. tratament de urgență) pe durata perioadei în care primiți prestații de șomaj.

Dacă nu aveți asigurare în nicio țară din UE și decideți să vă mutați în altă țară din UE pentru a căuta un loc de muncă, instituțiile de securitate socială vor decide la ce sistem veți fi afiliat. Probabil va trebui să încheiați o asigurare medicală în țara în care vă mutați.

Aflați mai multe despre drepturile de securitate socială în străinătate.

Sistemele naționale de sănătate diferă foarte mult de la o țară la alta

Statele membre își stabilesc propriile norme cu privire la drepturile la prestații și servicii de asistență medicală.

Pentru a evita eventuale neînțelegeri sau probleme grave, aflați mai multe despre sistemul de securitate socială din țara-gazdă sau adresați-vă punctului național de contact.

Caz real

Aflați informații despre sistemul de securitate socială din noua țară

Susanne a lucrat toată viața în Germania, iar la pensie s-a mutat în Spania. Pentru că s-a îmbolnăvit, avea nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu, dar a trebuit să apeleze la serviciile unei firme private, pentru că sistemul public de sănătate din Spania nu oferă astfel de servicii.

Asigurarea de care beneficia în Germania a acoperit parțial costurile, dar suma pe care a trebuit să o achite Susanne a fost mult mai mare decât cea pe care ar fi plătit-o dacă ar fi rămas în Germania. Problema a constat în faptul că existau anumite diferențe între sistemele de prestații sociale din Germania și Spania.

Diferențe privind încadrarea în gradele de invaliditate

Dacă solicitați o pensie de invaliditate sau o alocație pentru pierderea capacității de muncă, este posibil ca fiecare țară în care ați lucrat să insiste asupra necesității de a vă examina separat. În timp ce una dintre țări v-ar putea încadra la gradul I de invaliditate, o alta ar putea să considere că sunteți total apt de muncă.

Aflați mai multe despre pensiile de invaliditate în Europa.

A se vedea și:

Întrebări şi răspunsuri

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: