Ultima verificare: 14/03/2023

Documente și formalități

Copii și traduceri legalizate

Autoritățile vă pot solicita copii legalizate și/sau traduceri autorizate ale anumitor documente importante, pentru a asigura autenticitatea documentelor pe care le depuneți – de exemplu, a certificatelor de calificare.

Avertisment

Autoritățile sunt obligate să accepte traducerile autorizate realizate în orice țară din UE. Ele nu vă pot solicita să prezentați traduceri autorizate ale cărții de identitate/ pașaportului sau ale altor documente care nu au legătură cu calificările dumneavoastră.

Testele lingvistice

Noua dumneavoastră țară vă poate solicita să dovediți că îi cunoașteți, într-o oarecare măsură, limba/limbile oficiale, în special dacă acest lucru este important pentru practicarea profesiei dumneavoastră. Cerințele lingvistice nu trebuie însă să depășească nivelul obiectiv necesar pentru exercitarea profesiei.

Avertisment

Atâta timp cât aptitudinile lingvistice nu fac parte din calificarea dumneavoastră, cererea de recunoaștere a calificării dumneavoastră profesionale nu are legătură cu cerința de dovedire a aptitudinilor lingvistice. Prin urmare, recunoașterea calificării dumneavoastră profesionale nu poate fi refuzată sau amânată din cauza absenței competențelor lingvistice.

Cum puteți dovedi că aveți cunoștințe lingvistice suficiente?

Este de ajuns să prezentați unul dintre următoarele documente:

Dacă nu puteți să furnizați niciunul dintre aceste documente, vi se poate cere să susțineți un interviu sau o probă (orală și/sau scrisă).

Înainte de a începe să lucrați

După recunoașterea calificărilor, autoritățile trebuie să vă permită să utilizați atât titlul academic pe care îl dețineați în țara de origine (eventual și forma abreviată în limba țării de origine), cât și titlul profesional din noua țară.

În unele țări, anumite profesii (deseori cea de medic sau avocat) sunt reglementate de o asociație sau organizație. Dacă acesta este și cazul țării în care doriți să lucrați, nu veți putea utiliza titlul profesional respectiv decât în momentul în care deveniți membru.

Legislaţia UE

Căutați informații despre normele aplicabile într-o anumită țară?

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: