Posljednji put provjereno : 09/03/2018

Stručna tijela i jezični zahtjevi

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

  • Pitanja i odgovori na temelju Zajedničkog izvješća pregovaračâ Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 8. prosinca 2017en
  • Publikacije EU-a o Brexitu
  • Informacije i smjernice Vlade UK-a o Brexituen

Nazivi / strukovne udruge

Nakon priznavanja kvalifikacija, nadležna tijela moraju vam dopustiti uporabu akademskog naziva kojim ste se koristili u matičnoj državi i, ako je moguće, skraćeni oblik te stručni naziv koji vrijedi u vašoj novoj državi.

Ako vašu struku regulira udruga ili organizacija u državi u kojoj želite raditi, morat ćete se učlaniti prije uporabe stručnog naziva.

Prije podnošenja zahtjeva za priznavanje kvalifikacija pročitajte priručnik EU-a za priznavanje stručnih kvalifikacija.

Provjera znanja jezika

Vaša nova država može zatražiti da dokažete da imate određeno znanje njezina/njezinih jezika.

Svi jezični zahtjevi trebali bi imati samo jednu svrhu – provjeriti poznajete li jezik dovoljno da možete raditi u odabranoj struci u novoj državi.

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: