Posljednji put provjereno: 23/05/2022

Dokumenti i formalnosti

Ovjerene preslike i ovjereni prijevodi

Tijela mogu zatražiti ovjerene preslike i/ili ovjerene prijevode određenih ključnih dokumenata kako biste dokazali autentičnost svojih dokumenata poput svjedodžbi o kvalifikacijama.

Napomena

Tijela su dužna prihvatiti ovjerene prijevode iz bilo koje zemlje EU-a. Tijela od vas ne mogu zahtijevati ovjerene prijevode vaše osobne iskaznice, putovnice ili drugih dokumenata koji nemaju veze s vašim kvalifikacijama.

Provjera znanja jezika

U vašoj novoj zemlji od vas se može zahtijevati određena razina poznavanja nacionalnog/nacionalnih jezika, osobito ako je to znanje važno za obavljanje vaše profesije. Međutim, uvjeti u pogledu poznavanja jezika ne smiju prelaziti razinu onog što je objektivno potrebno za obavljanje vaše profesije.

Napomena

Ako jezične vještine nisu dio vaše kvalifikacije, vaš zahtjev za priznavanje stručnih kvalifikacija nije povezan s uvjetom dokazivanja vaših jezičnih vještina. Stoga se priznavanje vaših stručnih kvalifikacija ne smije odbiti niti odgoditi na temelju nepoznavanja jezika.

Što je dostatan dokaz o poznavanju jezika

Kako biste dokazali da imate potrebne jezične vještine dovoljan vam je jedan od sljedećih dokumenata:

Ako ne možete predočiti nijedan od tih dokumenata, od vas se može zatražiti dolazak na razgovor ili polaganje ispita (pismenog i/ili usmenog).

Prije nego što počnete raditi

Nakon priznavanja kvalifikacija, nadležna tijela moraju vam dopustiti uporabu akademskog naziva koji ste stekli u matičnoj zemlji i, ako je moguće, skraćeni oblik na jeziku vaše matične zemlje te profesionalni naziv koji vrijedi u vašoj novoj zemlji.

Ako vašu profesiju regulira udruga ili organizacija (što je često za odvjetnike ili liječnike) u zemlji u kojoj želite raditi, morat ćete se u nju učlaniti prije uporabe svojeg profesionalnog naziva.

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: