Posljednji put provjereno: 05/08/2020

Oznaka OEEO

Utječe li Brexit na vas?

Što je oznaka OEEO?

Taj simbol označava da se proizvod ne smije zbrinjavati kao nesortirani otpad, nego se mora poslati u objekte za odvojeno prikupljanje radi oporabe i recikliranja. Oznaka OEEO mora se nalaziti na svoj električnoj i elektroničkoj opremi stavljenoj na tržište EU-a.

Oznaka OEEO

Je li obvezna?

Osim nekoliko iznimaka, većina električne i elektroničke opreme koja se prodaje u EU-u mora imati posebnu oznaku. Oznaka OEEO obvezna je za sljedeće kategorije proizvoda:

Detaljan popis uređaja u svakoj kategoriji proizvoda nalazi se u prilogu Direktivi o OEEO-u .

Kako staviti oznaku na proizvod?

Na vašoj se električnoj i elektroničkoj opremi mora nalaziti:

Ako je vaš proizvod stavljen na tržište nakon 13. kolovoza 2005., možete:

Ti se natpisi moraju otisnuti na samom proizvodu i moraju biti trajni, jasno vidljivi i čitljivi. Oznaka bi se mogla otisnuti na ambalaži, uputstvu ili jamstvenom listu umjesto na proizvodu samo ako je proizvod premalen ili ako bi označivanje moglo utjecati na njegovo funkcioniranje.

Koji su troškovi povezani s oznakom OEEO?

Registracija i prijavljivanje u registar besplatni su. Međutim, s odgovornošću za zbrinjavanje otpada povezane su određene financijske obveze, koje se mogu razlikovati među državama članicama.

Odgovornost za zbrinjavanje otpada

Osim registracije i stavljanja oznake OEEO, vaše obveze traju do kraja životnog vijeka vaših proizvoda.

Pročitajte više o postupku registracije i odgovornosti za zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada.

Povezane teme

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: